صفحه اصلي   |     اخبار   |    نقشه سايت    |    آلبوم تصاوير    |    ارتباط با ما 

 
 
 
***** معرفي اعضا هيات علمي  

 

نام و نام خانوادگي    

پست الكترونيك

گروه

دکتر اصغر فولادگر

fooladgar@iauard.ac.ir

عمران

دکتر کاظم يزدي

yazdi@iauard.ac.ir

معماري

دکتر شهرام دخاني

dokhani@iauard.ac.ir

صنايع غذايي

محمد باقري

M_bagheri@iauard.ac.ir

کشاورزي

مهدي ساعتي

saati@iauard.ac.ir

عمران

ابوالفضل صيادي

sayadi@iauard.ac.ir

کامپيوتر

سيد علي نريماني

narimani@iauard.ac.ir

علوم پايه

شيوا آزادي پور

azadipoor@iauard.ac.ir

آموزش زبان انگليسي

جليل عمادي

emadi_jalil@iauard.ac.ir

عمران

اميد زريبافيان

zaribafian@iauard.ac.ir

عمران

مجيد صفامهر

safamehr@iauard.ac.ir

عمران

محمد فدوي اردستاني

fadaviardestani@iauard.ac.ir

عمران

مهدي نصر اصفهاني

nasreesfahani@iauard.ac.ir

كشاورزي

سيد مرتضي خواجه باشي

khajebashi@iauard.ac.ir

كشاورزي

محمد كوشافر

kooshafar@iauard.ac.ir

كشاورزي

جواد طباطبائيان

tabatabaeian@iauard.ac.ir

كشاورزي

اكبرقندي

ghandi@iauard.ac.ir

كشاورزي

مسعود حكمت پناه

hekmatpanah@iauard.ac.ir

مديريت

فرزانه واصفيان

vasefi@iauard.ac.ir

مديريت

اكبر قرباني

ghorbani@iauard.ac.ir

معارف

پري ناز باستاني

bastani@iauard.ac.ir

معماري

سيد عليرضا باب الحوائجي

babolhavaej@iauard.ac.ir

معماري

مهران جمشيدي

jamshidi@iauard.ac.ir

معماري

هوتن ايرواني

H_iravani@iauard.ac.ir

معماري

مهدي صادقي 

M.sadeghi@iauard.ac.ir

معماري

مسعود نصری 

M_nasri@iauard.ac.ir

منابع طبيعي

محسن صالحي 

-

عمران

  

 

 
1394 سه شنبه 6 مرداد