صفحه اصلی
English
پذيرش دانشجو در مقاطع دكتري تخصصي و كارشناسي ارشد
پذيرش دانشجو در مقاطع دكتري تخصصي و كارشناسي ارشد

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردستان در دوره هاي دكتري تخصصي
پژوهش محور ، دكتري تخصصي و كارشناسي ارشد  در رشته هاي ذيل دانشجو ميپذيرد.

 


1

معماري(دكتري تخصصي)

2

زراعت(دكتري تخصصي)

3

مهندسي معماري(كارشناسي ارشد)

4

معماري داخلي(كارشناسي ارشد)

5

فناوري معماري(كارشناسي ارشد)

6

انرژي و معماري(كارشناسي ارشد)

7

بازسازي پس از سانحه(كارشناسي ارشد)

8

مديريت پروژه و ساخت (كارشناسي ارشد)

9

پژوهش هنر(كارشناسي ارشد)

10

مهندسي عمران مهندسي و مديريت ساخت(كارشناسي ارشد)

11

مهندسي عمران مهندسي و مديريت منابع آب (كارشناسي ارشد)

12

علوم و مهندسي صنايع غذايي - صنايع غذايي(كارشناسي ارشد)

13

علوم و مهندسي صنايع غذايي - زيست فناوري مواد غذايي(كارشناسي ارشد)

14

مهندسي كشاورزي -مهندسي منابع آب (كارشناسي ارشد)

15

مهندسي منابع طبيعي - آبخيزداري(كارشناسي ارشد)

16

مهندسي كشاورزي - زراعت(كارشناسي ارشد)

17

مهندسي كشاورزي -آبياري وزهكشي(كارشناسي ارشد)

18

مديريت بحران(كارشناسي ارشد)

19

سنجش از دور rs و سيستم اطلاعات جغرافيايي gis - گرايش مطالعات آب و خاك(كارشناسي ارشد)

20

سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي - مديريت مخاطرات محيطي

21

سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي - مطالعات شهري و روستايي

22

سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي - هواشناسي ماهواره اي

و به اطلاع ميرساند متقاضيان محترم ميتوانند در زمانبندي هاي تعيين شده به آدرس http://sanjesh.org/ مراجعه و ثبت نام نمايند.

منبع:
نویسنده:
تعداد بازدید: 959
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد اردستان میباشد.
Powered by DorsaPortal