صفحه اصلی
English
1398/9/4 رشته هاي تحصيلي درمقطع كارشناسي ارشد
رشته هاي تحصيلي درمقطع كارشناسي ارشد

رشته و گرايش هاي تخصصي

ارشد مهندسي معماري

ارشد معماري داخلي

ارشد مديريت پروژه و ساخت

ارشد فناوري معماري

ارشد انرژي و معماري

ارشداگرو تكنولوژي _فيزيولوژي گياهان زراعي

ارشد آبياري و زهكشي

ارشد صنايع غذايي

ارشد مديريت منابع آب

ارشد آبخيز داري

منبع:
نویسنده:
تعداد بازدید: 1235
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد اردستان میباشد.
Powered by DorsaPortal