صفحه اصلی
English
رشته هاي تحصيلي درمقطع كارشناسي ارشد 1398/9/4
رشته هاي تحصيلي درمقطع كارشناسي ارشد

رشته و گرايش هاي تخصصي

ارشد مهندسي معماري

ارشد معماري داخلي

ارشد مديريت پروژه و ساخت

ارشد فناوري معماري

ارشد انرژي و معماري

ارشداگرو تكنولوژي _فيزيولوژي گياهان زراعي

ارشد آبياري و زهكشي

ارشد صنايع غذايي

ارشد مديريت منابع آب

ارشد آبخيز داري

تعداد بازدید: 1238
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد اردستان میباشد.
Powered by DorsaPortal