صفحه اصلی
English
شهر اردستان

 

موقعيت جغرافيايي اردستان

اردستان يكي ازشهرهاي تاريخي وكهن ايران است كه باجمعيتي حدود 46 هزارنفريكي ازتوابع پهناور استان اصفهان است.مساحت اين شهرستان 11591 كيلومترمربع است .اردستان ازشمال به شهرستان گرمسار دراستان سمنان وازجنوب به شهرستانهاي اصفهان .برخواروميمه وازشرق باشهرستانهاي نائين وازغرب به شهرستانهاي نطنز وآران وبيدگل محدود گشته است.

لاسويه :

آنچه راكه مردم بومي اردستان در24 كيلومتري شمال شرق شهرفعلي اردستان ودرشمال شهر زواره بنام اردستان خرابه يااردستان كهنه نامند به نظر باستان شناسان محل اردستان قديم بوده كه به زبان محلي آنجا اسون كئنه يااسون خرابه نامند گويند كه اردستان جزء املاك رستم دستان بوده ورستم درآنجا ارگي داشته بنام ارگ دستان كه به مرور زمان تبديل به كلمه اردستان شده است .گويند تپه هاي باستاني متعلق به دوران پيش ازاسلام درمنطقه اردستان وجوددارد كه اين تپه هارا هفت شهر ليلاز مي نامند .ليلاز پدر كيخسرو كياني بوده است كه اين هفت شهر درامتداد يك خط بوده اند كه دراثر طوفان شن نابودگشته است .كه تنها حلقه اين زنجيره كه تاكنون برجا مانده شهر مذهبي زواره است .بناي اوليه شهراردستان قلعه ياحصار وباروي محكمي بوده است كه به همت اروند شاه احداث كننده قنات ارونه ايجاد وآب قنات مزبور درقلعه وبه دژ ارونه معروف شده است .قنات ارونه قنات خسرو شاه وقنات دوطبقه كه منسوب به كاوه آهنگراست بيانگر قدمت ديرينه اردستان ميباشد.

روايات درمورد اردستان

حسن بن محمد ابن حسن قمي از حضرت امام صادق (ع) درباره اردستان نقل نموده است :ازامام پرسيدند كه اهل جبال كجا باشند امام درپاسخ فرمودند :كساني هستند كه پس ازاقامت وسكنا گزيدن درري وقم درمامني بنام اردستان به آرامش وامنيت ميرسند .

آب وهوا

منطقه كويري اردستان ازناحيه مثلث شكلي تشكيل شده است اردستان ازنظر آب وهوا جزءمناطق نيمه بياباني ميباشد ازمشخصات مهم آب وهواي كويري اردستان اختلاف درجه گرماي شب وروز است يعني ميزان گرما درروز خيلي زياد است.ولي درشب بخاطر خشكي هوا وصافيي آسمان موجب ميشود كه زمين حرارت خود راازدست بدهد روزهاي اردستان اكثرا آفتابي وشبهاي آن صاف وشفاف است

1394/07/07
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد اردستان میباشد.
Powered by DorsaPortal