صفحه اصلی
English
Livestock ARDESTAN

 

دامداري دراردستان

اكثرخانواده هايي كه نحوه معيشت عمده آنهاكشاورزي وباغداري است دركنار كشاورزي وباغداري يك واحد توليدخانگي دربخش دامداري دارند.بدين صورت كه اين خانوارها 1 الي 3 گاووتعدادي ميش وبزنگه داري مي كنند وتوليدات آن براي مصرف روزانه خانوار است.

تغذيه دام خانگي

1-علوفه باغي2-علفهاي وجين شده دركشتزارها وزمينهاي زراعي 3-خسيل :خوشه هاي جو نرسيده 4-برگ درختان5-علوفه خشك شده6-كاه

ابزاردامداري

1-ديگ (ديگچه):ظرفي است كه درشير دوشي ازآن براي تهيه ماست وغيره استفاده ميكردند

2-بره:كف گيري كه باآن شير راهم ميزدند يا سرشير رااز شيرجدا مي كردند

3-تاقار:ظرف گلي پخته شده كه بيشتر درآن پنيرنگهداري ميكردند

4-مشك:اين مشك ازپوست گوسفند تهيه مي شد وبراي نگهداري ماست درآن بمدت طولاني استفاده ميگرديد روي آن نمك براي طولاني شدن عمرماست ونيز خوشمزه شدن آن به همراه نعناع براي خوشبد كردن مي ريختند.

فصل زايش

چوپانان دراوايل اسفند پستان بزرافشارمي دادند چنانچه مايه پستان سفت شده بود پي ميبردند كه بزحامله است زايش دام ازنيمه دوم شروع ميشود تاموقعي كه بتدريج علفخورميشد.

محصولات دامي

1-شير:درخانواده هايي كه چندراس گوسفندوگاو نگهداري ميكنند دومرتبه درروز شيردوشي دارند كه يك نوبت درصبح ويك نوبت هم درغروب است .برخي نيز يك نوبت را به بزغاله وگوساله اختصاص مي دهند.

2-شيراول:اولين شير پس از زايش دام است كه معمولا نوعي خوراك از آن تهيه مي كنند

3-پنير:براي تهيه پنير شيررا بدون آنكه بجوشانند.يعني همين كه ازپستان گوسفند خارج شدوحرارت بدن دام را دارد صاف كرده مايه ميزنند ودرجاي گرمي نگه ميدارند تامنعقد شود.سپس دركيسه اي تميزريخته زيرسنگ بزرگي مي گذارند تا آب آن كاملا خارج شود

4-ماست:براي تهيه ماست شير رادرديگ ريخته روي اجاق ميگذارند ومي جوشانند بعد ازاين كه شير به اندازه كافي جوشيد مي گذارند تاسرد شود سپس به اندازه كافي مايه ماست به شير مي افزايند سپس روي آن را باپارچه اي ضخيم مي پوشانند ودر مكان نسبتا گرمي قرار ميدهند تا براثر گرما ماست بسته شود تقريبا دو ساعت طول ميكشد تاشير به ماست تبديل شود.

5-كره:

 

1394/04/08
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد اردستان میباشد.
Powered by DorsaPortal