صفحه اصلی
English
Race ARDESTAN

نژاد اردستان

مردم اردستان عمدتاازنژاداصيل ايراني وآريايي بوده اند درزمانهاي قديم سه نوع نژاددراردستان وجودداشته ودارند:1-نژادايراني2-نژادعرب3-نژادسادات ازلحاظ مذهبي اردستان قبل ازساسانيان مذهب مهرپرستي داشته اند دردوره ساسانيان مردم اردستان پيرو آئين زردتشت بوده اند وبقاياي بناهاي زردتشتي مويد اين مطلب مي باشد .دين فعلي مردم اردستان درحال حاضر اسلام وهمگي پيرو مذهب شيعه دوازده امامي ميباشند .

زبان ولهجه

زبان رسمي مردم اردستان يك زبان معمولي مي باشد كه آنرا لهجه مي گويند وريشه زردتشتي وزبان پهلوي اشكاني دارد .اختلاف لهجه درميان روستاهاي اردستان ومحله هاي شهر اردستان زياد نيست .به عنوان نمونه درزمان قاجارپيزري كه شاعري توانا ازاين خطه بوده چنين سروده است :
دتي چودتفالي چو---بوتابشم توباغي چو
هناقم كنار جو---بخورم ايتانارچو
 
 
1394/04/08
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد اردستان میباشد.
Powered by DorsaPortal