صفحه اصلی
English
Faculty members of Department of Agriculture
 
اعضاي هيات علمي گروه كشاورزي
دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردستان

---------------------------------------------------

 

نام و نام خانوادگي:
مسعود نصري
مدرك و رشته تحصيلي :
منابع طبيعي-آبخيزداري ، دكتري
سال و محل اخذ مدرك :
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات تهران ،سال 1388
عنوان پايانامه :
استفاده از شاخص‌هاي فرسايش و تحليل چند متغيره به منظور ارائه مدل منطقه‌اي فرسايش و رسوب (مطالعه موردي حوزه آبخيز مندرجان)
ايميل :
ps_sepahan@yahoo.com
نام و نام خانوادگي:
سيد مرتضي خواجه باشي                                                    
مدرك و رشته تحصيلي :
كشاورزي - زراعت و اصلاح نباتات ، كارشناسي ارشد
سال و محل اخذ مدرك :
عنوان پايانامه :
تاثير رژيم هاي مختلف رطوبتي روي عملكرد و اجزاء عملكرد پنبه
ايميل :نام و نام خانوادگي:
جواد طباطبائيان                                                                   
مدرك و رشته تحصيلي :
كشاورزي - علوم دامي ،كارشناسي ارشد
سال و محل اخذ مدرك :
عنوان پايانامه :
اثير تاريخهاي مختلف برداشت بر روي كيفيت بذر نخود
ايميل :نام و نام خانوادگي:
محمد باقري                                                                        
مدرك و رشته تحصيلي :
كشاورزي ، كارشناسي ارشد
سال و محل اخذ مدرك :
عنوان پايانامه :
بررسي سطوح كود ازته و تاريخهاي كاشت بر خصوصيات كمي و كيفي دو گونه گياه دارويي بابونه
ايميل :
1399/01/24
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد اردستان میباشد.
Powered by DorsaPortal