صفحه اصلی
English
Faculty members of the Department of Architecture
 
اعضاي هيات علمي گروه معماري
دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردستان

---------------------------------------------------

 

نام و نام خانوادگي:
هوتن ايرواني
مدرك و رشته تحصيلي :
دكتري تخصصي ، معماري
سال و محل اخذ مدرك :
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات تهران ،سال 1389
عنوان پايانامه :
ايميل :
hu_iravani@yahoo.comنام و نام خانوادگي:
سيدعليرضا باب الحوائجي---------------         
مدرك و رشته تحصيلي :
كارشناسي ارشد ، معماري
سال و محل اخذ مدرك :
-
عنوان پايانامه :
-
ايميل :
babolhavaej@iauard.ac.irنام و نام خانوادگي:
پري ناز باستاني اله آبادي                                                    
مدرك و رشته تحصيلي :
كارشناسي ارشد ، معماري
سال و محل اخذ مدرك :
عنوان پايانامه :
معماري نامرئي *طراحي مجموعه فرهنگي-حرفه آموزي نابينايان*
ايميل :نام و نام خانوادگي:
مهران جمشيدي                                                    
مدرك و رشته تحصيلي :
كارشناسي ارشد ، معماري
سال و محل اخذ مدرك :
عنوان پايانامه :
مكانيابي و طراحي نماد شهري جديد شهر اصفهان
ايميل :نام و نام خانوادگي:
كاظم يزدي                                                          
مدرك و رشته تحصيلي :
دكتري تخصصي ، معماري
سال و محل اخذ مدرك :
عنوان پايانامه :
-
ايميل :
1394/05/04
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد اردستان میباشد.
Powered by DorsaPortal