صفحه اصلی
English
Academic Department of Civil Engineering
 
اعضاي هيات علمي گروه عمران
دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردستان

---------------------------------------------------

 نام و نام خانوادگي:
جليل عماديمدرك و رشته تحصيلي :
عمران - سازه ، كارشناسي ارشدسال و محل اخذ مدرك :
دانشگاه دولتي يزد- 1380عنوان پايانامه :
تحليل ستونهاي فولادي پر شده از بتن توسط روش اجزاء محدود غيرخطيايميل :
 emadi_jalil@yahoo.comنام و نام خانوادگي:
اصغر فولادگر
مدرك و رشته تحصيلي :
عمران - سازه، دكتري تخصصي
سال و محل اخذ مدرك :
1380 دانشگاه تربيت مدرس تهران
عنوان پايانامه :
تاثير زلزله هاي چند مولفه اي بر ساختمانهاي نامتقارن متكي بر تكيه گاه لغزش و فونداسيون انعطاف پذير
ايميل :
-

نام و نام خانوادگي:
اميدزريبافيانمدرك و رشته تحصيلي :
عمران زلزله ، كارشناسي ارشدسال و محل اخذ مدرك :
پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله -1379عنوان پايانامه :
ارزيابي روشهاي تخمين شاخص رانش بين طبقه اي و كاربرد آنها در تهيه طيف رانش
 


ايميل :
zaribafian@yahoo.com

نام و نام خانوادگي:
محمد فدوي اردستانيمدرك و رشته تحصيلي :
عمران خاك و پي -كارشناسي ارشدسال و محل اخذ مدرك :
دانشگاه شهيد چمران اهواز -1381

 
عنوان پايانامه :
-                                                                            
 
 
ايميل :
-

نام و نام خانوادگي:
مجيد صفامهرمدرك و رشته تحصيلي :
عمران سازه - كارشناسي ارشدسال و محل اخذ مدرك :
1381- دانشگاه يزد

 
عنوان پايانامه :
پيش بيني رفتار ديناميكي سازه هاي يك لايه تخت با در نظر گرفتن آناليز غير خطي هندسي
 
 
ايميل :
majed_safamehr@yahoo.com

نام و نام خانوادگي:
مهدي ساعتيمدرك و رشته تحصيلي :
نقشه برداريسال و محل اخذ مدرك :
كارشناسي ارشد - دانشگاه تهران - 1384

 
رزومه
 
 
ايميل :
-
 

نام و نام خانوادگي:
محسن صالحيمدرك و رشته تحصيلي :
عمران گرايش راه و ترابريسال و محل اخذ مدرك :
كارشناسي ارشد - دانشگاه تربيت مدرس -

 
عنوان پايانامه :
-                                                              
 
 
ايميل :
-
 
 
 
1396/04/28
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد اردستان میباشد.
Powered by DorsaPortal