صفحه اصلی
English
1394/01/29 اطلاعيه تاريخ تحويل پروژه
اطلاعيه تاريخ تحويل پروژه

 

اطلاعيه مهم و فوري

طرح نهايي

دفاع 96/6/22

بدين وسيله نتيجه داوري تخصصي گروه دانشجويان متقاضي شركت در تحويل پروژه طرح نهايي مورخ 96/6/22 اعلام مي گردد:

رديف

نام دانشجو

نتيجه

1

مرجان بهرامي

مجاز به شركت در جلسه دفاع(مشروط مراجعه به آموزش)

2

عليرضا فتحي

مجاز به شركت در جلسه دفاع(مشروط مراجعه به آموزش)

3

شهريار خسروي

عدم تحويل مدارك جهت بررسي شوراي گروه (مجاز نمي باشد)

4

اميرحسين مذكا

مجاز به شركت در جلسه دفاع(مشروط مراجعه به آموزش)

5

بهاره جابري انصاري

مجاز به شركت در جلسه دفاع(مشروط مراجعه به آموزش)

6

مهسا روستا زاده

عدم تحويل مدارك براي بررسي شوراي گروه (مجاز نمي باشد)

7

زهرا رزاززاده

عدم تحويل مدارك براي بررسي شوراي گروه (مجاز نمي باشد)

8

سيمين كشتي آرا

مجاز به شركت در جلسه دفاع(مشروط مراجعه به آموزش)

9

علي رفيع زاده

مجاز به شركت در جلسه دفاع(مشروط مراجعه به آموزش)

 

ساير دانشجويان كه نسبت به تحويل اسناد اقدام ننموده اند به هيچ عنوان اجازه شركت در جلسه دفاع مورخ 96/6/22 داده نخواهد شد. جلسه دفاع بعدي از طرف گروه معماري متعاقبا اطلاع رساني مي شود.

 

گروه معماري

96/6/19

 
****************************************
 
قابل توجه دانشجويان ارشد

پيرو بخشنامه شماره 24432 /70 مورخ 96/4/27 سازمان مركزي، آخرين تاريخ دفاع   پايان نامه درنيمسال دوم تحصيلي 31 شهريور ماه 1396 اعلام گرديده است ، لذا بدينوسيله آخرين مهلت تحويل پايان نامه هاي قابل دفاع به گروههاي آموزشي تا تاريخ 96/6/15 اعلام مي گردد. بعد از اين تاريخ دفاعيه به ترم بعد موكول مي گردد .

 

**************************************** 

اطلاعيه دفاع طرح نهايي

قابل توجه دانشجويان كارشناسي رشته معماري تابستان 96

بدين وسيله اعلام مي گردد جلسه تحويل پروژه طرح نهايي در روز چهارشنبه 22 شهريورماه 96 از ساعت 8 صبح لغايت 12 با حضور كليه اساتيد برگزار مي شود.

شايان ذكر است دانشجويان محترمي كه متقاضي شركت در جلسه دفاعيه و ژوژمان مي باشند نسبت به موارد ذيل اقدام نمايند:

1-حداكثر تا تاريخ 96/06/01با مراجعه به اداره آموزش فرم آمادگي دفاع كه ممهور به مهر اداره آموزش باشد تحويل و آن را تكميل نمايند.

2-فرم تكميل شده به رويت و امضاء استاد راهنما رسانده شودحداكثر تا تاريخ 96/06/15

3- اسناد زير حداكثر تا تاريخ 96/06/19 تحويل گروه يا آقاي عامري گردد.

الف) فرم آمادگي دفاع امضاءشده توسط دانشجو و استاد راهنما

ب)2 جلد گزارش صحافي شده (جلد سبز رنگ با طلاكوب) طبق فرمت استاندارد دانشگاه كه كليه نقشه ها، نماها،برشها،پرسپكتيو در انتهاي گزارش صحافي شده باشند.

ج) حداقل 4 تصوير از ماكت كه روي كاغذ A3  به صورت رنگي ارائه شده باشد

4-اعلام نتايج داوري و مجوز حضور در جلسه بعد از تشكيل شوراي تخصصي گروه در تاريخ 06/20/ 96 در وب سايت دانشگاه و گروه آموزشي معماري اعلام مي گردد.

5-دانشجويان مجاز به شركت در جلسه دفاع بايد در روز چهارشنبه مورخ 06/22/ 96 از ساعت 8 الي 12 در جلسه دفاع حضور يابند.

6-شايان ذكر است در صورت عدم انجام روال اعلام شده در روز دفاع مسئوليت و عواقب آن بر عهده دانشجو خواهد بود.

7-زمان دفاع قطعي و غير قابل تغيير است.

8-در صورت ابهام و سوال در روز سه شنبه مورخ 96/06/14در محل گروه معماري، مدير گروه رشته معماري در خدمت عزيزان خواهند بود.

گروه آموزشي كارشناسي معماري

 

*******************************
 
قابل توجه دانشجويان محترم رشته معماري(كارشناسي-كارشناسي ناپيوسته-كارداني)

تحويل پروژه درس طراحي فني ساختمان

بدين وسيله به اطلاع كليه دانشجويان محترم كه در ترم بهمن ماه 96-95 اقدام به اخذ درس طراحي فني ساختمان كرده اند مي رساند، زمان تحويل پروژه و اعلام نمرات قطعي درس در روز سه شنبه مورخ 96/05/17ساعت 10 در محل آتليه 304 تعيين مي گردد. شايان ذكر است كليه دانشجويان محترم با ارائه اسناد ذيل شخصا در تحويل پروژه شركت و نسبت به امضاء ليست حضور و غياب شركت در تحويل پروژه اقدام نمايند.

مدارك مورد نياز طرح:

1-    آلبوم فاز I معماري پروژه بر اساس استانداردهاي فني اعلام شده در مراحل كركسيون درس در طول ترم در قطع استاندارد

2-    ارائه پلانهاي 1:50 بر اساس استاندارد هاي اعلام شده و كركسيونهاي انجام شده در قطع استاندارد نقشه

3-    ارائه مقاطع و نماهاي 1:50 بر اساس استانداردهاي اعلام شده و قطع استاندارد

4-    ارائه نقشه هاي wall Sectionبا توجه به كركسيونهاي انجام شده در مقياس 1:20

5-    ارائه جزئيات اجرايي ديوار چيني داخلي سرويسها آشپزخانه حمامها جزئيات اجراي نما، اتصال ديوارها با پنجره ها و جزئيات اجرايي پنجره، دربها، سقفهاي كاذب، كف سازي ها، دستگاه راه پله در مقياس 1:10 و 1:5

6-    ارائه جدول نازك كاري پروژه

تذكر:

1-    دانشجويان محترم مطلع باشند زمان تحويل پروژه به هيچ عنوان تغيير نخواهد كرد و در صورت عدم حضور در جلسه "غيبت" اعلام مي گردد و الزاما دانشجويان بايد در ترم تابستان و يا ترم مهر مجددا درس را اخذ نمايند.

2-    ارائه و رعايت استاندارد و ارائه نقشه هاي فاز 2 اجرايي الزامي است و بالاترين بارم نمره در تحويل پروژه را به خود اختصاص مي دهد.

موفق و پيروز باشيد

مدرس درس

مهران جمشيدي

96/4/21

 

 

قابل توجه دانشجويان محترم رشته معماري

كارشناسي ارشد معماري و ارشد معماري داخلي

تحويل پروژه دروس جبراني

كارشناسي ارشد

بيان معماري جبراني طرح معماري 2 طرح معماري 4

بدين وسيله به اطلاع كليه كليه دانشجويان محترم كه در ترم بهمن ماه 96-95 اقدام به اخذ دروس جبراني فوق را كرده اند مي رساند زمان تحويل پروژه و اعلام نمرات قطعي درس در روز سه شنبه مورخ 96/5/17ساعت 10 صبح در محل آتليه شماره 302 تعيين مي گردد. شايان ذكر است كليه دانشجويان محترم با ارائه اسناد ذيل شخصا در تحويل پروژه شركت و نسبت به امضاء ليست حضور و غياب شركت در تحويل پروژه اقدام نمايند.

مدارك مورد نياز:

1-    آلبوم فاز صفر پروژه در مقياس 1:100 شامل پلانها نماها- برش ها و سايت پلان

2-    ارائه پرسپكتيو و تصاوير 3 بعدي مجموعه حداقل 10 ديد

3-    ارائه ماكت پروژه در مقياس 1:200 (الزامي است)

 

تذكر :

1-    دانشجويان محترم مطلع باشند زمان تحويل پروژه به هيچ عنوان تغيير نخواهد كرد و در صورت عدم حضور در جلسه و غيبت اعلام مي گردد.

2-    ارائه و رعايت استاندارد ارائه نقشه ها الزامي است و بالاترين بارم نمره را در تحويل پروژه دارا مي باشد.

 

موفق و پيروز باشيد

مدرس درس

96/4/21

قابل توجه دانشجويان محترم رشته معماري ارشد داخلي

درس: طرح معماري داخلي 3

 

بدين وسيله به اطلاع كليه دانشجويان محترم كه در ترم بهمن ماه 96-95 اقدام به اخذ درس فوق كرده اند مي رساند زمان تحويل پروژه و اعلام نمرات قطعي در روز سه شنبه مورخ 96/05/17ساعت 10 در محل آتليه 302 تعيين مي گردد. شايان ذكر است كليه دانشجويان محترم با ارائه اسناد تحويل پروژه شخصا در تحويل شركت و نسبت به امضاء ليست حضور و غياب شركت در امتحان اقدام نمايند.

 

مدرس درس

96/4/21

  

 

بر اساس بخشنامه سازمان مركزي در راستاي تعطيلات تابستاني به اطلاع مي رساند از تاريخ 96/04/03تا تاريخ 96/04/17بخشهاي اداري و آموزشي واحد تعطيل و كليه برنامه هاي قبل در ارائه پروژه هاي دانشجويي لغو و برنامه زمانبندي متعاقبا اعلام مي گردد.
 
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد در شرف دفاع

تاريخ برگزاري جلسات دفاع در تابستان به شرح ذيل اعلام مي گردد

الف- (17 تا 28 تيرماه) بر اساس برنامه ريزي گروه آموزشي زيربط

ب- نيمه اول شهريور ماه بر اساس برنامه ريزي گروههاي آموزشي زيربط

لذا شايسته است دانشجويان برگه آمادگي دفاع را با امضاء استاد راهنما و مشاور حداكثر براي برنامه زمانبندي الف تا 96/03/28 و براي برنامه زمانبندي دفاع ب تا 96/04/28 به مديران محترم گروههاي تخصصي تحويل تا با تعيين داوران برنامه ريزي دفاع انجام گردد.

 
************************
 
قابل توجه دانشجويان رشته معماري، مقطع كارشناسي

تحويل نهايي پروژه هاي طرح 1 و طرح 5  استاد باستاني روز سه شنبه مورخ 30 خرداد ماه 1396 راس ساعت 9 صبح ميباشد. تاريخ مذكور تمديد نمي گردد.

 ***************************************************************
قابل توجه دانشجويان محترم رشته كارشناسي معماري

طرح نهايي

 

بدين وسيله نتيجه داوري گروه تخصصي رشته معماري در خصوص پروژه هاي تحويل شده در مورخ 96/03/10به شرح ذيل اعلام مي گردد.

لازم به توضيح است، پروژه هاي تاييد شده بايد توسط دانشجويان محترم در روز 96/03/17شخصا در جلسه دفاع ارائه شود.

پروژه هاي تائيد شده:

رديف

نام و نام خانوادگي

وضعيت

استاد راهنما

1

عليرضا صانعي

تائيد

مهران جمشيدي

2

حامد صالحي

تائيد

مهران جمشيدي

3

سجاد نوري

تائيد

مهران جمشيدي

4

شادي شاهنوسي

مشروط(عدم تحويل ماكت تصاوير)

دكتر هوتن ايرواني

5

فريدالدين شهامت

تائيد

دكتر هوتن ايرواني

6

آرمان نقيه

تائيد

دكتر كاظم يزدي

7

ريحانه ايماني هاروني

تائيد

دكتر هوتن ايرواني

8

سيد مهران اعتضادي

تائيد

دكتر هوتن ايرواني

9

مارال كوچك پوريان

تائيد

خانم دكتر باستاني

10

متين صفايي

تائيد

دكتر كاظم يزدي

 

·         تذكر:

دانشجويان محترمي كه پروژه آنها به دليل نقص در مدارك مشروط براي دفاع اعلام شده اند . لازم است حداكثر تا روز شنبه (پايان وقت اداري) نسبت به تحويل مدارك ناقص اعلام شده به اداره آموزش يا گروه معماري اقدام نمايند. در صورت عدم تحويل دفاع نامبردگان ملقي مي شود.

 

گروه معماري

تعداد بازدید: 4213
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد اردستان میباشد.
Powered by DorsaPortal