صفحه اصلی
English
1394/01/29 اطلاعيه تاريخ تحويل پروژه
اطلاعيه تاريخ تحويل پروژه

بر اساس بخشنامه سازمان مركزي در راستاي تعطيلات تابستاني به اطلاع مي رساند از تاريخ 96/04/03تا تاريخ 96/04/17بخشهاي اداري و آموزشي واحد تعطيل و كليه برنامه هاي قبل در ارائه پروژه هاي دانشجويي لغو و برنامه زمانبندي متعاقبا اعلام مي گردد.

 
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد در شرف دفاع

تاريخ برگزاري جلسات دفاع در تابستان به شرح ذيل اعلام مي گردد

الف- (17 تا 28 تيرماه) بر اساس برنامه ريزي گروه آموزشي زيربط

ب- نيمه اول شهريور ماه بر اساس برنامه ريزي گروههاي آموزشي زيربط

لذا شايسته است دانشجويان برگه آمادگي دفاع را با امضاء استاد راهنما و مشاور حداكثر براي برنامه زمانبندي الف تا 96/03/28 و براي برنامه زمانبندي دفاع ب تا 96/04/28 به مديران محترم گروههاي تخصصي تحويل تا با تعيين داوران برنامه ريزي دفاع انجام گردد.

 
************************
 
قابل توجه دانشجويان رشته معماري، مقطع كارشناسي

تحويل نهايي پروژه هاي طرح 1 و طرح 5  استاد باستاني روز سه شنبه مورخ 30 خرداد ماه 1396 راس ساعت 9 صبح ميباشد. تاريخ مذكور تمديد نمي گردد.

 ***************************************************************
قابل توجه دانشجويان محترم رشته كارشناسي معماري

طرح نهايي

 

بدين وسيله نتيجه داوري گروه تخصصي رشته معماري در خصوص پروژه هاي تحويل شده در مورخ 96/03/10به شرح ذيل اعلام مي گردد.

لازم به توضيح است، پروژه هاي تاييد شده بايد توسط دانشجويان محترم در روز 96/03/17شخصا در جلسه دفاع ارائه شود.

پروژه هاي تائيد شده:

رديف

نام و نام خانوادگي

وضعيت

استاد راهنما

1

عليرضا صانعي

تائيد

مهران جمشيدي

2

حامد صالحي

تائيد

مهران جمشيدي

3

سجاد نوري

تائيد

مهران جمشيدي

4

شادي شاهنوسي

مشروط(عدم تحويل ماكت تصاوير)

دكتر هوتن ايرواني

5

فريدالدين شهامت

تائيد

دكتر هوتن ايرواني

6

آرمان نقيه

تائيد

دكتر كاظم يزدي

7

ريحانه ايماني هاروني

تائيد

دكتر هوتن ايرواني

8

سيد مهران اعتضادي

تائيد

دكتر هوتن ايرواني

9

مارال كوچك پوريان

تائيد

خانم دكتر باستاني

10

متين صفايي

تائيد

دكتر كاظم يزدي

 

·         تذكر:

دانشجويان محترمي كه پروژه آنها به دليل نقص در مدارك مشروط براي دفاع اعلام شده اند . لازم است حداكثر تا روز شنبه (پايان وقت اداري) نسبت به تحويل مدارك ناقص اعلام شده به اداره آموزش يا گروه معماري اقدام نمايند. در صورت عدم تحويل دفاع نامبردگان ملقي مي شود.

 

گروه معماري

 

 
***************************************************
 
اطلاعيه دفاع طرح نهايي

(در خرداد ماه 96)

قابل توجه دانشجويان كارشناسي رشته معماري

بدين وسيله اعلام مي گرددجلسه تحويل پروژه طرح نهايي در نيمسال دوم 96-95 در روز چهارشنبه 17 خردادماه 96 از ساعت 8 صبح لغايت 12 با حضور كليه اساتيد برگزار مي شود.

شايان ذكر است دانشجويان محترمي كه متقاضي شركت در جلسه دفاعيه و ژوژمان مي باشند نسبت به موارد ذيل اقدام نمايند:

1-حداكثر تا تاريخ 96/03/09با مراجعه به اداره آموزش فرم آمادگي دفاع كه ممهور به مهر اداره آموزش باشد تحويل و آن را تكميل نمايند.

2-فرم تكميل شده به رويت و امضاء استاد راهنما رسانده شودحداكثر تا تاريخ 96/03/10

3- اسناد زير حداكثر تا تاريخ 96/03/10 تحويل گروه گردد:

الف) فرم آمادگي دفاع امضاءشده توسط دانشجو و استاد راهنما

ب)2 جلد گزارش صحافي شده (جلد سبز رنگ با طلاكوب) طبق فرمت استاندارد دانشگاه كه كليه نقشه ها، نماها،برشها،پرسپكتيو در انتهاي گزارش صحافي شده باشند.

ج) حداقل 4 تصوير از ماكت كه روي كاغذ A3  به صورت رنگي ارائه شده باشد

4-اعلام نتايج داوري و مجوز حضور در جلسه بعد از تشكيل شوراي تخصصي گروه در تاريخ 03/13/ 96 در وب سايت دانشگاه و گروه آموزشي معماري اعلام مي گردد.

5-دانشجويان مجاز به شركت در جلسه دفاع بايد در روز چهارشنبه مورخ 03/17/ 96 از ساعت 8 الي 12 در جلسه دفاع حضور يابند.

6-شايان ذكر است در صورت عدم انجام روال اعلام شده در روز دفاع مسئوليت و عواقب آن بر عهده دانشجو خواهد بود.

7-زمان دفاع قطعي و غير قابل تغيير است.

8-در صورت ابهام و سوال در روز هاي سه شنبه در محل گروه معماري، اعضاء محترم هيات علمي و مدير گروه رشته معماري در خدمت عزيزان خواهند بود.

گروه آموزشي معماري

                                                                                                                                          كارشناسي               

 

 
تعداد بازدید: 3652
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد اردستان میباشد.
Powered by DorsaPortal