صفحه اصلی
English
1396/11/25 اطلاعيه هاي مهم
اطلاعيه هاي مهم


بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان رشته مهندسي معماري 
كلاس جبراني درس طراحي معماري انرژي تدريس جناب آقاي استاد جمشيدي روز سه شنبه مورخ 97/2/11ساعت 8 صبح لغايت 15/30 تشكيل خواهد شد.
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان درس كارآفريني تدريس استاد حيدري 
كلاس جبراني درس كارآفريني در روز چهار شنبه 97/2/12 برگزار مي گردد.تاريخ اعلام 97/2/5

 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان درس سازه هاي فولادي 2
فصول 4-پيچ و پرچ 
5-جوش
14-اتصالات
از كتاب طراحي سازه هاي فولادي نوشته آقاي طاحوني براي امتحان پايان ترم مطالعه شود.
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان رشته صنايع غذايي
امتحان ميان ترم اصول نگهداري و تبديل مواد غذايي در تاريخ 96/2/20 ساعت 10 صبح برگزار مي گردد
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان رشته معماري
كلاسهاي دروس طراحي معماري انرژي و طراحي داخلي 2 در روزچهارشنبه 97/2/5 تشكيل نمي شود و جلسه جبراني آنها طبق اعلام مدرس درس آقاي استاد جمشيدي در روز پنج شنبه 97/2/6 تشكيل خواهد شد.

 
بسمه تعالي 
قابل توجه دانشجويان رشته صنايع غذايي 
كلاس درس شيمي عمومي در روز پنج شنبه مورخ 97/2/6 از ساعت 10 صبح لغايت 13 تشكيل خواهد شد.

بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان رشته عمران 
كلاسهاي آزمايشگاه بتن و آزمايشگاه خاك تدريس آقاي مهندس امير اله دادي طبق اعلام ايشان در تاريخ هاي زير تشكيل خواهد شد.
روز سه شنبه 97/2/11 صبح آزمايشگاه بتن و بعد از ظهر آزمايشگاه خاك 
روز سه شنبه 97/3/1 صبح آزمايشگاه خاك و بعد از ظهر آزمايشگاه بتن 
عدم حضور به مفهوم حذف درس خواهد بود.

 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان رشته عمران 
كلاسهاي  درس آقاي استاد عمادي در روز چهار شنبه مورخ 97/2/5 تشكيل نخواهد شد ، كلاس جبراني توسط مدرس اعلام ميگردد.

.
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان دروس آقاي دكتر قرباني 
كليه كلاسهاي آقاي دكتر اكبر قرباني در هفته جاري (سه شنبه 97/2/4 و چهارشنبه 97/2/5 وپنج شنبه 97/2/6 )تشكيل نمي شود و جلسه جبراني توسط استاد مربوطه مشخص خواهد شد.تاريخ اعلام 97/2/3 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان محترم مقاطع كارداني و كارشناسي (پيوسته و نا پيوسته )
نظر به اينكه گروه هاي آموزشي واحد در حال برنامه ريزي جهت ترم تابستان 97 ميباشند مقتضي است آن دسته از دانشجوياني كه متقاضي گذراندن دروس در ترم تابستان 97 مي باشند به صورت مكتوب عناوين دروس مورد نظر را به مدير محترم گروه خود حد اكثر تا روز پنجشنبه 10 خرداد ماه تحويل نمايند .                  اداره آموزش دانشگاه 


 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان سركار خانم آسيه احمدي 
ساعت تشكيل كلاس هاي جبراني خانم دكتر احمدي طبق ساعات زير در روز چهارشنبه تشكيل خواهد شد.
درسهاي انتقال جرم و حرارت و خواص شيميايي و عملكرد ساعت 10-8 صبح 
درس روشهاي نوين 12-10 صبح و3-1 بعد از ظهر

 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان دروس آقاي صيادي 
كليه كلاس هاي استاد  صيادي  در هفته جاري (از 97/2/1 لغايت 97/2/6)تشكيل نخواهد شد.تاريخ اعلام 97/2/2
 
بسمه تعالي 
قابل توجه دانشجويان رشته عمران ،دروس آزمايشگاه خاك و آزمايشگاه بتن 
كلاسهاي آزمايشگاه خاك و آزمايشگاه بتن تدريس آقاي مهندس اله دادي به شرح زير بر گزار خواهد شد.
1-روز دوشنبه مورخ 97/2/3  صبح آزمايشگاه بتن و عصر آزمايشگاه خاك 
2-روز دوشنبه مورخ 97/2/31 صبح آزمايشگاه خاك و عصر آزمايشگاه بتن
ضمنا حضور در جلسات براي دانشجوياني كه درس را در ترم جاري انتخاب كرده اند الزاميست 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان خواهر كه دروس تربيت بدني و ورزش 1 را انتخاب نموده اند 
كلاسهاي درس هر هفته روزهاي چهارشنبه از ساعت 11/30 لغايت 13 در سالن ورزشي دانشگاه برگزار ميگردد.
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان عمران 
كلاسهاي آقاي مهندس خواجه باشي به شرح زير تشكيل ميگردد.
1-مكانيك سيالات مشخصه 29 روز چهار شنبه ساعت 12-9 
2-هيدروليك و آزمايشگاه مشخصه 36 روز چهارشنبه ساعت 12-9
3- مكانيك سيالات و هيدروليك مشخصه 84روز چهارشنبه ساعت 12-9 
بسمه تعالي 
قابل توجه دانشجويان رشته صنايع غذايي 
طبق اعلام سركار خانم دكتر احمدي كلاسهاي چهارشنبه و پنج شنبه ايشان به روال عادي خود از اين هفته برگزار مي شود. كلاسهاي جبراني از هفته آينده تا آخر ارديبهشت ماه به شرح زير مي باشد.
-سه شنبه ها 10-8 فراوري نوين مواد غذايي
-روشهاي نوين آزمايشگاهي روزهاي سه شنبه ساعت 12-10 و 15-13
- انتقال جرم و حرارت،خواص شيميايي و عملكردي مواد غذايي ساعت  17-15 سه شنبه 
- درس ميكروبيولوژي صنعتي روزهاي چهارشنبه ساعت 12-8
 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان رشته عمران 
كلاس درس آقاي عمادي در روز سه شنبه مورخ 97/1/28 تشكيل نمي گردد. لازم به ذكر است جلسه جبراني توسط مدرس مشخص خواهد شد. تاريخ اعلام 97/1/27

 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري رشته معماري 
كلاس دروس آقاي دكتر رضا ميرزايي در روز پنج شنبه مورخ 97/1/30 تشكيل خواهد شد.تاريخ اعلام 97/1/27

 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد مديريت پروژه 
 كلاسهاي درس روز جمعه مورخ 97/1/24تشكيل مي گردد .و حضور در كلاس اجباري است
 
 
بسمه تعالي
 
قابل توجه دانشجويان جناب آقاي جمشيدي (درس مقدمات طراحي جبراني)                           
كلاسهاي درس آقاي جمشيدي در روز پنج شنبه 97/1/23 تشكيل نمي گردد و جبراني آن توسط مدرس درس مشخص خواهد شد.تاريخ اعلام 97/1/22

 
 
قابل توجه دانشجويان گرامي و اساتيد ارجمند 
قابل اعلام معاونت محترم آموزشي و پژوهشي دانشگاه از فروردين ماه 97 كلاسهاي دانشگاه طبق ساعات زير تشكيل خواهد شد 
            جلسه اول :ساعت 8 صبح لغايت 9.30
جلسه دوم :9.45 لغايت 11.15 
جلسه سوم :11.30 لغايت 13 
جلسه چهارم :14 لغايت 15.30
 
 
 
 
كليه كلاسهاي استاد ميرزايي پنج شنبه 17 اسفند تشكيل نميشود جبراني متعاقبا اعلام ميگردد
      

 

تاريخ اعلام 16 اسفند   
كليه كلاسهاي استادسپياني 5شنبه 17 اسفند تشكيل نميشودجبراني متعاقبا اعلام ميگردد
 
كليه كلاسهاي استاد حكمت پناه پنج شنبه 17 اسفند تشكيل نميشود جبراني متعاقبا اعلام ميگردد
           
 
كليه كلاسهاي استاد طلاكوب پنج شنبه17اسفند تشكيل نميشود جبراني متعاقبا اعلام ميگردد
كليه كلاسهاي استاد صيادي روز چهارشنبه16 اسفند تشكيل نميشود جبراني متعاقبا اعلام ميشود  تاريخ اعلام15اسفند
كليه كلاسهاي استاد سپياني هفته اينده (هفته سوم اسفند )تشكيل نخواهد شد جبراني متعاقبا اعلام ميشود تاريخ اعلام15اسفند
      كليه كلاسهاي استاد محسن حيدري (كارافريني)سه شنبه15اسفندماه تشكيل نميشود جبراني چهارشنبه 16اسفندساعت 10 صبح خواهد بود
                                بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان رشته صنايع غذايي
كلاس درس شيمي تجزيه تدريس سر كار خانم صدوق در روز سه شنبه مورخ 96/12/15 ساعت 8/30 تشكيل خواهد شد و حضور در كلاس براي دانشجوياني كه درس را انتخاب واحد نموده اند الزاميست. تاريخ اعلام 96/12/13

 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان درس فارسي عمومي تدريس استاد رضوي زاده 
كلاس درس فارسي عمومي تدريس سركار خانم رضوي زاده در روز پنج شنبه مورخ 96/12/10 تشكيل نمي گردد.تاريخ اعلام 96/12/9

بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان دروس رياضي(رياضي عمومي،رياضي پيش،....)تدريس      استاد نريماني
دانشجوياني كه تا كنون در كلاس هاي آقاي نريماني حضور نداشته اند ،در صورتي كه هفته آينده نيز تشريف نياورند نام آنها براي حذف به آموزش ارسال خواهد شد.تاريخ اعلام 96/12/9

 

بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان رشته عمران دروس آقاي مهندس درخشان
كلاسهاي درس آقاي درخشان در روز هاي پنج شنبه از ساعت 12  تشكيل خواهد شد.تاريخ اعلام 96/12/9

 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان رشته صنايع غذايي 
كلاسهاي سركار خانم دكتر احمدي در روزهاي سه شنبه  96/12/8و چهارشنبه 96/12/9وپنج شنبه 96/12/10 تشكيل مي گردد. تاريخ اعلام96/12/7
 

بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان كارداني و كارشناسي رشته عمران
كلاسهاي دروس مقاومت مصالح 1 و ايستائي 2 تدريس آقاي مهندس مختار زاده روزهاي چهار شنبه ساعت 14/30 تشكيل ميگردد و كلاسهاي دروس مهندسي ترافيك و رو سازي راه طبق برنامه ارائه شده روزهاي جمعه به ترتيب 10-8و12-10 برگزار مي گردد.تاريخ اعلام 96/12/7

 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان رشته معماري 
دانشجويان درس روستا 2 تدريس سركار خانم مهندس سپياني در اولين جلسه حضور خود در كلاس آلبوم درس روستا 1 را همراه داشته باشند.تاريخ اعلام 96/11/29
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان رشته معماري مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري
كلاسهاي درس آقاي دكتر رضا ميرزائي در روز پنج شنبه مورخ 96/12/3 تشكيل خواهد شد. تاريخ اعلام 96/11/29
 

 
 
 
 
اطلاعيه بسيار مهم
 

براساس بخشنامه شماره30/73879 مورخ 96/11/24 معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي،آن دسته از دانشجوياني كه تا كنون موفق به انتخاب واحد نشده اند، مي توانند (براي آخرين مرتبه) در بازه زماني حذف و اضافه(28 بهمن لغايت 3 اسفند) با مراجعه به سايت دانشگاه نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايند.

لازم به ذكر است بازه مذكور آخرين مهلت انتخاب واحد و حذف و اضافه بوده و همچنين ضروري است دانشجويان ترم آخر مقطع كارشناسي ارشد، جهت اخذ پايان نامه، به صورت حضوري به اداره آموزش مراجعه نمايند.

ضمنا آن دسته از دانشجوياني كه مشكل مالي دارند، مي توانند جهت تقسيط شهريه، قبل از ثبت نام اينترنتي، به امور مالي مراجعه نمايند و در صورت عدم ثبت نام، به صورت خودكار، از سوي سازمان مركزي مرخصي تحصيلي منظور ميگردد و عواقب آن بر عهده دانشجو است

 
 -------------------------------------------------
بسمه تعالي 
قابل توجه دانشجويان رشته معماري دروس سركار خانم مهندس سپياني
برنامه ارائه دروس خانم مهندس سپياني در روز هاي سه شنبه طبق برنامه ذيل و در تاريخ هاي مشخص شده تشكيل خواهد شد 
 درس تاريخ بيان معماري 1
در تاريخ هاي 96/11/17و96/11/24و 96/12/15و 97/1/28و 97/2/11و97/2/25و
جلسات دروس تاريخ بيان معماري جبراني و بيان معماري 2
در تاريخ هاي  96/11/17و 96/11/24و 96/12/8و97/1/21و 97/2/4و 97/2/18 تشكيل ميگردد.تاريخ اعلام96/11/24

 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان دروس تدريسي جناب آقاي استاد عمادي
كلاسهاي درس آقاي استاد عمادي در روزچهار شنبه مورخ 96/11/25 تشكيل نخواهد شد و جلسه جبراني  توسط مدرس اعلام خواهد شد. تاريخ اعلام 96/11/24

بسمه تعالي 
قابل توجه دانشجويان دروس تدريسي توسط آقاي استاد صيادي
كلاسهاي درس روز سه شنبه مورخ 96/11/24 آقاي صيادي در روز پنج شنبه مورخ 96/11/26 تشكيل ميگردد. تاريخ اعلام 96/11/24

بسمه تعالي 
قابل توجه دانشجويان رشته صنايع غذايي دروس سركار خانم مهندس ربيعي 
كلاس درس اصول نگهداري مواد غذايي و اصول تبديل مواد غذايي در روز پنج شنبه مورخ 96/11/26 ساعت 13 تشكيل مي شود و حضور در كلاس براي كساني كه درس را انتخاب كرده اند الزاميست.تاريخ اعلام 96/11.24

 
بسمه تعالي 
قابل توجه دانشجويان كارداني و كارشناسي رشته معماري
كلاسهاي درس سركار خانم مهندس سپياني طبق برنامه زير در طول روزهاي سه شنبه و پنج شنبه تشكيل خواهد شد.
روز هاي سه شنبه به ترتيب
درس بيان معماري (1) وبيان معماري جبراني ساعت 10-8.5 صبح
درس بيان معماري (2) ساعت 12-10 صبح
درس درك و بيان (2)ساعت 12.5-12
درس عناصر و جزئيات ساعت 3.5-2 بعد از ظهر
و كلاسهاي روز پنج شنبه به ترتيب زير تشكيل ميگردد
درس روستاي (1) ساعت 12-10 صبح
 
درس روستاي (2)ساعت 10-8
 و درس تحليل فضاي شهري ساعت 3-1 بعد ظهر

 
بسمه تعالي 
 
قابل توجه دانشجويان كارداني و كارشناسي معماري 
كلاس درس سر كار خانم طلا كوب در روزپنج شنبه مورخ 96/11/19 تشكيل نميشود و جلسه جبراني آن توسط مدرس درس مشخص خواهد شد. تاريخ اعلام 18/11/1396
 

 
بسمه تعالي 
قابل توجه دانشجويان دروس طراحي فني ساختمان و طراحي فني وطراحي فني جبراني
دروس فوق در روز سه شنبه مورخ 96/11/17 تشكيل نمي گردد

 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان رشته عمران 
كلاسهاي سركار خانم مهندس سالك و آقاي مهندس امير همايون وفايي فردا سه شنبه مورخ 96/11/17 تشكيل نمي گردد

 
بسمه تعالي 
قابل توجه دانشجويان آقاي دكتر قرباني 
كلاسهاي درس آقاي دكتر قرباني در هفته جاري در روزهاي سه شنبه96/11/17 و چهارشنبه96/11/18 و پنج شنبه 96/11/19 تشكيل نمي گردد و جلسه جبراني آن توسط استاد مشخص خواهد شد

 
 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان رشته معماري
كلاسهاي درس استاد جمشيدي در روز چهارشنبه مورخ1396/11/18
تشكيل نخواهد شدو جلسه جبراني آن توسط استاد اعلام ميگردد.و كلاس روز پنج شنبه ايشان طبق برنامه آموزشي برگزار ميگردد

 
دانشجوي گرامي :
بر اساس اعلام دبيرخانه محترم هيات امناي استان; مورخ 14 بهمن 96 ؛ فقط تا ساعت 24 روز 15 بهمن 96 ؛ سامانه ي يكپارچه ي ثبت نام دانشگاه آزاد باز مي باشد و پس از آن به هيچ عنوان امكان انتخاب واحد وجود ندارد؛ لازم است انتخاب واحد نيمسال دوم 97- 96را در سامانه ي ثبت نام قطعي نماييد.
  ****************************************

دانشجوي گرامي، در اجراي بخشنامه شماره 67753/30 مورخ 96/10/30سازمان مركزي زمان انتخاب واحد نيمسال دوم 96منحصرا از هفتم لغايت دوازدهم بهمن ماه مطابق تقويم آموزشي مي باشد.

 ******************************
قابل توجه دانشجويان محترم مقاطع كارشناسي، كارشناسي ناپيوسته و كارداني

خواهشمند است مطابق زمانبندي تقويم آموزشي نيمسال دوم 96(قسمت اطلاعيه ها وب سايت واحد www.iauard.ac.ir (  جهت ثبت نام حضورا به مدير گروه مربوطه مراجعه فرماييد.

بسمه تعالي
 ================================
بسمه تعالي
 
قابل توجه دانشجويان دروس آزمايشگاه مكانيك خاك و آزمايشگاه تكنولوژي بتن
مهلت تحويل پروژههاي پاياني اين دروس به استادمربوطه تا روز دوشنبه 25 ديماه 96 تمديد گرديد. اين فرصت قابل تمديد مجدد نخواهد بود

بسمه تعالي
قابل توجه كليه دانشجويان گرامي
با توجه به اينكه همراه داشتن  تلفن همراه (روشن يا خاموش )در جلسه امتحان تخلف مي باشد خواهشمند است كليه دانشجويان از آوردن گوشي مبايل در ايام امتحانات جدا خودداري فرمايند. تاريخ اعلام 96/10/14

 بسمه تعالي

قابل توجه دانشجويان رشته معماري (دروس آقاي مهندس حديدي)
تاريخ ارائه كليه دروس تدريسي آقاي مهندس حديدي و جلسات جبراني آنها  در روز پنج شنبه مورخ 96/10/14 تشكيل ميگردد.تاريخ اعلام 96/10/12
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان آقاي دكتر ميرزايي
كلاسهاي درس آقاي دكتر ميرزايي در روز چهارشنبه مورخ 96/10/13 تشكيل خواهد شد. تاريخ اعلام 96/10/12

 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان محترم رشته معماري دروس طرح 4 و طرح 5تدريس خانم مهندس طباطبايي پور
 تحويل پروژه دروس فوق در روز پنجشنبه مورخ 96/11/5 ساعت 10صبح در محل دانشگاه اردستان برگزار ميگردد. تاخير در حضور دانشجو به منزله حذف درس است.تاريخ اعلام96/10/7
 بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان آقاي دكتر زنديه 
كلاسهاي درس آقاي دكتر زنديه در روز پنج شنبه مورخ 96/10/7 تشكيل ميگردد.تاريخ اعلام 96/10/6
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان رشته معماري
دروس كالبدي و تحليل فضاي شهري در روز چهار شنبه مورخ 96/10/6 تشكيل نخواهد شد  
تاريخ اعلام 96/10/5

 
بسمه تعالي
قابل توجه برادران دانشجو
دانشجوياني كه دروس تربيت بدني1 و ورزش را در ترم جاري با آقاي صيادي انتخاب نموده اند روز دوشنبه مورخ 96/10/11 ساعت11 صبح جهت شركت در امتحان درطبقه اول مجتمع آموزشي دانشگاه حضور يابند .عدم حضور در امتحان به مفهوم حذف درس خواهد بود. تاريخ اعلام
96/10/5

 بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان درس اصول مهندسي رشته صنايع غذايي
كلاس درس اصول مهندسي تدريس آقاي مهندس غلامي در روزچهارشنبه 96/10/6ساعت 10 صبح تشكيل خواهد شد.تاريخ اعلام 96/10/5

 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان رشته معماري (مقاطع كارشناسي پيوسته و نا پيوسته)
 
اطلاعيه دفاع از طرح نهايي دانشجويان كارشناسي پيوسته و نا پيوسته
بدينوسيله به اطلاع دانشجويان محترمي كه در روز چهارشنبه مورخ 96/9/22 اقدام به تحويل اسناد ،تحويل پروژه نموده اند ميرساند جلسه گروه تخصصي معماري جهت بررسي اوليه طرحهاي تحويل شده در مورخ 96/9/29 تشكيل گرديد. با توجه به نظر اعضاء تخصصي گروه آموزشي ،پروژه ها قابليت شركت در جلسه ارائه طرح نهايي  در روز 96/10/6 ساعت 8 صبح را دارا ميباشند .اين دسته از دانشجويان كه در مراحل فوق شركت داشته اند مقتضي است با هماهنگي استادان محترم راهنما واستاد اصلي ،ماكت نهايي را در روز جلسه ارائه و در دفاعيه شركت نمايند.     گروه معماري مورخ 96/9/29


 بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان درس طرح 4 تدريس سركار خانم طباطبايي پور
جلسه جبراني و پاياني درس طرح 4 روز چهارشنبه 96/9/6 از ساعت 9 صبح لغايت 13 برگزار ميشود.تاريخ اعلام 96/9/30
 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان آقاي مهندس حديدي
كلاسهاي درس آقاي مهندس حديدي در روز پنج شنبه مورخ 96/9/30تشكيل نميشود.تاريخ اعلام 96/9/29
 
بسمه تعالي
 قابل توجه دانشجويان دروس روستا1وروستا2 تدريس سركار خانم مهندس طلاكوب 
كلاس دروس روستا1و2 در روز يكشنبه مورخ96/10/3 تشكيل نميگردد و تاريخ تحويل پروژه نهايي آنها روز يكشنبه مورخ 96/10/10 است ،لازم به ذكر است تاريخ تحويل پروژه نهايي قطعي و غير قابل تغييرميباشد.تاريخ اعلام 96/9/29

 بسمه تعالي
 قابل توجه دانشجويان آقاي دكتر ميرزايي
كلاس درس آقاي دكتر ميرزايي در روز چهار شنبه مورخ 96/9/29 تشكيل ميگردد
تاريخ اعلام 96/9/28
 
 
بسمه تعالي
 قابل توجه دانشجويان درس دانش خانواده و جمعيت تدريس سركار خانم نعمت الهي
آزمون پايان ترم  درس از كتاب دانش خانواده و جمعيت فصلهاي 1و2و3 و همچنين فصل 6
      بر گزار ميگردد
 


 

 
 
 
 
 
 
بسمه تعالي
 
                قابل توجه دانشجويان رشته عمران
كلاس درس آزمايشگاه تكنولوژي بتن در روز پنج شنبه مورخ 96/9/23 ساعت 11 لغايت 15 تشكيل ميشود و جلسه ديگر درس درروز پنج شنبه مورخ 96/9/30 ساعت 8 صبح لغايت 12 خواهد بود.بديهي است،حضور در كلاس الزاميست.تاريخ اعلام 96/9/21
بسمه تعالي
 قابل توجه دانشجويان رشته عمران
كلاس درس آزمايشگاه مكانيك خاك در روز پنج شنبه مورخ96/9/23 ساعت 8 صبح لغايت 12 برگزار ميشود و جلسه ديگر آن در روز پنج شنبه مورخ 96/9/30 ساعت 11 لغايت 15 خواهد بود.درضمن حضور در كلاس براي كليه دانشجوياني كه درس را انتخاب كرده اند الزاميست.    تاريخ اعلام96/9/21
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان آقاي دكتر مسعودنصري كلاسهاي درس آقاي دكتر نصري در روز چهارشنبه مورخ 96/9/22 از ساعت 9 صبح تشكيل ميگردد و طبق اعلام استاد حضور در كلاس الزامي ميباشد
دانشجويان كارشناسي رشته صنايع غذايي كه در ترم جاري با جناب آقاي مهندس خواجه باشي درس انتخاب كرده اند روز سه شنبه 1396/8/16 جهت هماهنگي با استاد درس  ساعت 11 در دفتر مجتمع آموزشي حضور يابند
قابل توجه دانشجويان درس مديريت تشكيلات كارگاهي
با توجه به اينكه تا كنون سه جلسه از درس فوق تشكيل گرديده است افرادي كه در جلسات قبل در كلاس حضور نداشته اند در صورت عدم حضور در هفته جاري درس آنها حذف آموزشي خواهد شد _با تشكر مدرس درس
قابل توجه دانشجويان درس آبهاي زير زميني : كتاب مرجع با عنوان آبهاي زير زميني تاليف دكتر محمد حسين قبادي  و ساعت تشكيل كلاس روزهاي چهارشنبه ساعت 12/30 لغايت 14 ميباشد طبق فرمايش استاد درس (آقاي مهندس يزدان بخش )  حضور در كلاس الزاميست و عدم حضور به مفهوم حذف آموزشي درس ميباشد. ا
                                                                                                                                                      قابل توجه دانشجويان دروس سازه هاي فولادي 1 وسازه هاي فولادي 2 و ساختمان هاي فولادي تدريس آقاي مهندس وحيد درخشان :درس سازه هاي فولادي 2 روزهاي پنج شنبه ساعت 14-12/30 ودروس سازه هاي فولادي 1وساختمان هاي فولادي همان روز ساعت15/30-14تشكيل ميشود           
قابل توجه دانشجويان درس نقشه برداري وكليه دروسي كه با استاد ساعتي روز سه شنبه وچهارشنبه وارد شده است :روز 4شنبه3ابان مراجعه حضوري وشركت دركلاس الزاميستقابل توجه دانشجويان عزيز:ساعت تشكيل كلاسها درنيمسال1-97-96بشرح زير ميباشدجلسه اول8:30تا10جلسه دوم10:15تا11:45   11:45تا12:45زمان استراحت ونماز12:45تا14:15جلسه سوم14:15تا15:45جلسه چهارم
دانشجويان درس مكانيك خاك ومكانيك خاك وپي استاد وفايي روزهاي سه شنبه ساعت 12:45تا15:45ميباشدحضور الزاميست
قابل توجه دانشجويان درس دانش خانواده :كلاس درس فوق روز سه شنبه مورخ 96/8/16 ساعت 12-10 (طبق برنامه دانشگاه) تشكيل ميشود
قابل توجه دانشجويان رشته صنايع غذايي :كلاس تجزيه مواد غذايي استاد صدوق چهارشنبه( 96/8/17)ساعت 10-8 تشكيل ميشود..
قابل توجه دانشجويان درس ورزش 1 وتربيت بدني خواهران كلاس روزهاي 4شنبه ازساعت12:30تا14 ميباشدحضور الزاميست قابل توجه دانشجويان معماري كلاس هندسه كاربردي ومناظرمرايا8تا10:00پرسپكتيو10:00تا12 عناصر جزييات وشناخت موادومصالح13تا14:30درك وبيان14:30تا16برگزار وحضور الزاميستقابل توجه دانشجويان :كلاس ايستايي1و2خانم سالك8تا10پنجشنبه ها وتحليل سازه ها10تا12 برگزار ميشود وحضور الزاميستقابل توجه دانشجويان رشته معماري مقطع كار داني/ كارشناسي :با توجه به حذف وتغيير ساعات برخي از كد دروس ارائه شده در ترم مهر97-96به جهت عدم تكميل ظرفيت كلاس خواهشمند است براي آگاهي از برنامه ترم مهر خود به سايت و برنامه سيدا پروفايل خود مراجعه نماييد.بديهي استبا توجه به تشكيل كلاسها طبق برنامه اصلاحي وحضور اساتيد محترم در كلاس عدم حضور دانشجويان مطابق مقررات اموزشي دانشگاه اقدام خواهد شدگروه معماري96/07/19 قابل توجه دانشجويان معماري كلاسهاي زير روزهاي دوشنبه طبق ساعت برگزار ميشود:تمرينهاي معماري 1و2ساعت8تا15 طراحي فني وطراحي فني ساختمان ،مقدمات طراحي معماري2 وطرح معماري3ساعت8تا17قابل توجه دانشجويان فارسي عمومي وپيش وروانخواني خواهران استادخطيب نياروزهاي تشكيل كلاسهابشرح زير ميباشد:سه شنبه ها درتاريخ هاي18مهر 2ابان16ابان30ابان14اذر28اذرتمامي جلسات بصورت دو برابر ساعت معمول تشكيل ميشودقابل توجه دانشجويان استاد ربيعي كلاس شيمي مواد غذايي واصول طراحي 4شنبه هابترتيب8تا10و10تا12حضور الزاميست
  • كليه كلاسهاي روز4شنبه استاد زريبافيان طبق همان ساعات روز دوشنبه وكليه كلاسهاي 5شنبه روز 3شنبه براساس همان برنامه برگزارميگردد
  • كليه كلاسهاي استاد نريماني بجاي 4شنبه19مهر پنجشنبه20 مهر طبق همان ساعت برگزار ميگردد
  • كلاسهاي استاد درخشان در روز پنجشنبه 20مهرماه برگزار نميشود جبراني متعاقبا اعلام ميگردد
  • قابل توجه دانشجويان ارشد معماري ،معماري داخلي ودكتري معماري :كليه كلاسها اين هفته برگزار ميگرددتاريخ اطلاع رساني:دوشنبه 17 مهرماه
كلاس شيمي مواد غذايي استادربيعي چهارشنبه 12مهرماه ساعت8تا10 تشكيل ميگردد وحضور الزاميست
 
دانشجوياني كه روزهاي 4شنبه و5شنبه با استاد زريبافيان كلاس دارند مي بايست روز سه شنبه مورخ18مهرماه براي هماهنگي حتما حضوري به گروه عمران مراجعه نموده وبا استاد هماهنگي هاي لازم را بعمل آورند Zaribafian@yahoo.comايميل استاد جهت هماهنگي
 
((اطلاعيه مهم حذف و اضافه))

قابل توجه دانشجويان رشته معماري مقاطع

كارداني كارشناسي پيوسته كارشناسي ناپيوسته

بدين وسيله به كليه دانشجويان رشته معماري در مقاطع كارداني و كارشناسي مي رساند به جهت تسريع در امر ثبت نام و انجام امور حذف و اضافه ترم مهر 1396 كه سه شنبه مورخ 96/7/11انجام مي پذيرد، رعايت موارد ذيل الزامي است.

رعايت مراحل ذيل توسط دانشجو الزامي و لازم الاجرا است و در صورت عدم احترام مسئوليت مشكلات آموزشي بر عهده دانشجو است.

مراحل حذف و اضافه ( جهت دانشجويان محترمي كه در دوره زماني ثبت نام ترم اقدام به ثبت نام نموده اند )

1-     مراجعه به آموزش و اخذ فرم درخواست شوراي آموزشي جهت اعلام اخذ دروس مورد نياز (با رعايت قوانين آموزشي رعايت پيش نياز ...)

2-     مراجعه به امور مالي و تعيين تكليف وضعيت مالي و اخذ مهر از حسابداري واحد در ذيل برگه شوراي آموزشي

3-     تحويل فرم ممهور به مهر حسابداري به آقاي عامري

4-     اعلام نتيجه شورا و ترميم واحد ها در روز يكشنبه 96/07/16از طريق گروه آموزشي معماري (مدير گروه)

مراحل انتخاب واحد با تاخير ( جهت دانشجويان محترمي كه در دوره زمانبندي ثبت نام موفق به اخذ واحد و ثبت نام نشده اند )

1-     مراجعه به آموزش و اخذ فرم شوراي آموزشي و اعلام واحد هاي مورد درخواست (با رعايت قوانين آموزشي رعايت پيش نياز و ...)

2-     مراجعه به امور مالي واحد و نعيين تكليف وضعيت مالي و اخذ مهر حسابداري واحد در ذيل برگه شورا.

تذكر :

 لازم بذكر است به جهت اين دسته از عزيزان محدوديت انتخاب واحد توسط شوراي تخصصي گروه و مدير گروه رشته معماري لحاظ خواهد شد.

3-     تحويل فرم ممهور به مهر حسابداري به آقاي عامري

4-     اعلام نتيجه شورا و انتخاب واحد نهايي اين دسته از عزيزان روز يكشنبه 96/07/16از طريق گروه آموزشي معماري(مدير گروه)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعيه مهم جهت دانشجويان جديد الورود سال 96

رشته كارداني معماري مهندسي معماري تكنولوژي معماري

 

ضمن تبريك قبولي و شروع مرحله جديدي از مراحل علم آموزي خدمت دانشجويان محترم جديدالورود رشته معماري در مقاطع كارداني و كارشناسي به استحضار مي رساند جلسه توجيهي تخصصي با مدير گروه رشته جهت هماهنگي و ترميم واحد هاي ترم اول اين عزيزان در روز يكشنبه 96/7/16ساعت 9 صبح در محل گروه معماري با حضور اعضاي محترم هيئت علمي برگزار مي شود. با توجه به اينكه انتخاب واحد ترم 1 توسط دانشگاه صورت مي گيرد لازم است جهت توجيه برخي موارد آموزشي و مجموعه قوانين در جلسه مذكور حضور بهم رسانند.

با احترام

گروه معماري 96/7/2

 

 

قابل توجه دانشجويان محترم رشته معماري

مقاطع كارداني و كارشناسي

نظر به تغيير و اصلاح برخي از كد دروس ارائه شده در ترم مهر 1396، در حذف و اضافه ترم مهر ماه دانشجويان عزيز مكلف هستند به جهت آگاهي و برنامه ريزي لازم از تاريخ 96/7/15با مراجعه به سايت و پروفايل شخصي خود از چگونگي تغييرات روز و ساعات و اساتيد دروس اطلاع حاصل نمايند.

با توجه به تاكيد معاون محترم آموزشي دانشگاه رعايت تاريخ و تقويم آموزشي و رعايت مقررات آموزشي و حضور و غياب در ترم جاري تاكيد گرديده و در صورت عدم حضور در كلاسهاي درس، اساتيد ترم مكلف بر اجراي قانون و گزارش غيبت به اداره آموزش مي باشند .

لذا دانشجويان عزيز به شركت كليه كلاسها اقدام نمايند. و در صورت عدم حضور استاد و يا عدم تشكيل كلاس سريعا موارد به گروه آموزشي و مدير گروه رشته به صورت كتبي اعلام تا پيگيري و برخورد لازم صورت پذيرد.

 

با احترام

گروه معماري

96/7/2


 

 
كلاس رياضيات واماراستاد نريماني 8:30تا10:30 رياضي پيش10:30تا12ورياضي عمومي 12:45تا14:30روز 4شنبه برگزار ميگردد
كليه كلاسهاي استاد صالحي روز پنجشنبه 30شهريورماه برگزار نميگردد جبراني متعاقبا  اعلام ميشود
اطلاعيه

جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد رشته معماري درروز چهارشنبه  مورخ 96/6/29 به شرح زير مي باشد :

نام ونام خانوادگي

موضوع

ساعت برگزاري

فاطمه قربان پور

باز زنده سازي بافت محله در دشت با رويكرد زنده واري ( مطالعه موردي خانه هاي تاريخي بديع الصنايع ، حبيب آبادي )"

8:30

روح اله آريايي پور

دانشكده معماري دانشگاه آزاد قم با رويكرد بهينه سازي مصرف انر‍ژي

15: 9

شهره سادات سهرابي

مركز برگزاري جشن ها ي آئيني ايران باستان با رويكرد تعاملات اجتماعي

10:00

نازنين زينب صفري

حفظ و بسط تاريخ لباس ايراني ( با تكيه بر لباس دوره قاجار)

10:45

 

 

جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد رشته منابع آب  درروز چهارشنبه مورخ 96/6/29 به شرح زير مي باشد :

نام ونام خانوادگي

موضوع

ساعت برگزاري

احسان پاينده

بررسي فرآيندهاي مختلف ارتقاء كيفي پساب تصفيه شده فاضلاب با استفاده از پايلوت آزمايشگاهي و فرآيند سلسله مراتبي AHP

8:00

 

 

********************************************
اطلاعيه مهم و فوري

طرح نهايي

دفاع 96/6/22

بدين وسيله نتيجه داوري تخصصي گروه دانشجويان متقاضي شركت در تحويل پروژه طرح نهايي مورخ 96/6/22اعلام مي گردد:

رديف

نام دانشجو

نتيجه

1

مرجان بهرامي

مجاز به شركت در جلسه دفاع(مشروط مراجعه به آموزش)

2

عليرضا فتحي

مجاز به شركت در جلسه دفاع(مشروط مراجعه به آموزش)

3

شهريار خسروي

عدم تحويل مدارك جهت بررسي شوراي گروه (مجاز نمي باشد)

4

اميرحسين مذكا

مجاز به شركت در جلسه دفاع(مشروط مراجعه به آموزش)

5

بهاره جابري انصاري

مجاز به شركت در جلسه دفاع(مشروط مراجعه به آموزش)

6

مهسا روستا زاده

عدم تحويل مدارك براي بررسي شوراي گروه (مجاز نمي باشد)

7

زهرا رزاززاده

عدم تحويل مدارك براي بررسي شوراي گروه (مجاز نمي باشد)

8

سيمين كشتي آرا

مجاز به شركت در جلسه دفاع(مشروط مراجعه به آموزش)

9

علي رفيع زاده

مجاز به شركت در جلسه دفاع(مشروط مراجعه به آموزش)

 

ساير دانشجويان كه نسبت به تحويل اسناد اقدام ننموده اند به هيچ عنوان اجازه شركت در جلسه دفاع مورخ 96/6/22 داده نخواهد شد. جلسه دفاع بعدي از طرف گروه معماري متعاقبا اطلاع رساني مي شود.

 

گروه معماري

96/6/19


 
بسمه تعاليقابل توجه دانشجويان درس مكانيك خاك تدريس آقاي مهندس امير همايون وفايي
تاريخ اعلام 96/9/28  بسمه تعاليكليه دانشجوياني كه قصد دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد معماري در ترم جاري را دارند موظفند كليه مدارك لازم را منضم به تائيد استاد راهنما حداكثر تا تاريخ پنجشنبه 30 آذر به گروه تحويل دهند. جلسه جبراني درس مكانيك خاك در روز جمعه مورخ 96/9/24 از ساعت 8.30 لغايت 12 به ميزان دو جلسه تشكيل ميگردد و حضور در كلاس الزاميست تاريخ اعلام 96/9/20با تشكرگروه معماري*****************************************************************بسمه تعاليقابل توجه دانشجويان درس پروژه فولاد تدريس آقاي مهندس صفامهر
بسمه تعالي 

بسمه تعالي 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


 

 

  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

قابل توجه دانشجويان دروس  فارسي عمومي و فارسي پيش دانشگاهي تدريس سركار خانم خطيب نيا

كلاس درس فارسي عمومي روز سه شنبه 1396/8/16 از ساعت 8 صبح لغايت 12 به مدت 6 ساعت وكلاس درس فارسي پيش دانشگاهي در همان تاريخ از ساعت 12/30 لغايت 15/30 تشكيل خواهد شد حضور در كلاس الزامي و عدم حضور به مفهوم حذف آموزشي دروس فوق ميباشد.

تاريخ اعلام 96/8/14
قابل توجه دانشجويان ارشد  ودكتري معماري دروس آقاي دكتريزدي در هفته جاري (چهار شنبه 17 آبان )تشكيل نميگردد .زمان جلسه جبراني توسط مدرس درس اعلام خواهد شد
 
 
قابل توجه دانشجويان درس انديشه اسلامي تدريس حاج آقا فخاري:زمان تشكيل كلاس از ساعت 5-3 به ساعت 12-10 همانروز(پنج شنبه) تغيير كرده است و دانشجويان موظفند در اين زمان در كلاس حضور يابند.
قابل توجه دانشجويان درس تحليل سازه 1 و مكانيك ساختمان تدريس سركار خانم مهندس سالك :امتحان ميانترم در روز پنج شنبه مورخ 96/9/30 ساعت 10/30 برگزار ميگردد.تاريخ اعلام 96/9/16 بسمه تعالي  قابل توجه دانشجويان دروس ايستايي 1و2 وتحليل سازه 1 و مكانيك ساختمان تدريس سركار خانم مهندس سالك :طبق اعلام خانم مهندس سالك كلاسهاي دروس فوق در روز پنج شنبه 96/9/23 تشكيل نمي گردد و جبراني آنها در روز پنج شنبه مورخ 96/9/30 به ترتيب ايستايي 1و2 ساعت 13 لغايت 14/30 وكلاس تحليل سازه 1 و مكانيك ساختمان ساعت 14/30 لغايت 16 برگزار خواهد شد.تاريخ اعلام 96/9/16بسمه تعالي قابل توجه دانشجويان استاد محسن حيدري :كلاس درس آقاي حيدري در روز جمعه 96/9/17 بر گزار نميگردد وطبق فرمايش استاددر روز جمعه 96/9/24 تشكيل خواهد شد. تاريخ اعلام 96/9/16 بسمه تعالي قابل توجه دانشجويان دروس ترافيك و روسازي تدريس آقاي مهندس وفايي :كلاس جبراني دو درس فوق روز پنج شنبه مورخ 96/9/16 خواهد بود،وحضور كليه عزيزان كه درس را انتخاب نموده اند در كلاس الزاميست .تاريخ اعلام 96/9/14  بسمه تعاليقابل توجه دانشجويان درس تحليل سازه 2 تدريس آقاي زريبافيان :    عدم حضور در جلسه روزسه شنبه مورخ 96/9/21 به منزله حذف درس خواهد بود.                  تاريخ اعلام 96/9/14بسمه تعالي قابل توجه دانشجويان خواهري كه درس معارف و روانخواني قران مجيد را با استاد خطيب نيا اخذ نموده اند:آخرين مهلت آزمون شفاهي درس معارف و روانخواني قرآن مجيد روز سه شنبه مورخ 96/9/28 ميباشد.تاريخ اعلام 96/9/14 روز پنجشنبه مورخ 96/09/16 كليه كلاسها طبق روال معمول تشكيل مي شود. بسمه تعاليقابل توجه دانشجويان دروس آقاي دكتر كاظم يزدي :طبق اعلام آقاي دكتر يزدي( مدير محترم گروه تحصيلات تكميلي  معماري دانشگاه ) كلاس درس ايشان در روز پنج شنبه مورخ 96/9/16 تشكيل نخواهد شد . تاريخ اعلام 96/9/12بسمه تعالي قابل توجه دانشجويان دروس تكنولوژي بتن و روشهاي اجرايي تدريس آقاي محسن صالحي:كلاسهاي دروس فوق در روز پنج شنبه مورخ 96/9/16 تشكيل نميگردد و كلاس جبراني آن به ترتيب تكنولوژي بتن در روز پنج شنبه مورخ 96/9/23 ساعت 13 لغايت 15 و  روشهاي اجرايي روز پنج شنبه 96/9/30 ساعت 13 لغايت 15 تشكيل خواهد شد .تاريخ اعلام 96/9/12بسمه تعالي  قابل توجه دانشجويان درس طرح آزمايشات كشاورزي تدريس خانم دكتر كدخدايي:كلاس درس فوق در روز پنج شنبه مورخ96/9/16 بصورت دو جلسه در يك روز تشكيل ميگردد و حضور كليه دانشجوياني كه در ترم جاري واحد فوق را انتخاب نموده اند در كلاس اجباريست .تاريخ اعلام يكشنبه 96/9/12 بسمه تعالي  قابل توجه دانشجويان درس مهندسي آب و فاضلاب تدريس آقاي مهندس يزدانبخش :امتحان پايان ترم از كتاب اصول تصفيه آب و فاضلاب شهري و صنعتي  تاليف دكتر منصور كلباسي و مهندس امين احمد پور از بخشهاي زير گرفته ميشود :از فصل اول 1-5 الي 1-6-4  فصل دوم كامل خوانده شود،فصل سوم كامل خوانده شود،  از فصل چهارم 4-1 ،4-1-1 و 4-1-3 ،4-2 ،4-2-1 ،4-2-2 ازفصل ششم 6-1 ،6-4-5 از فصل هشتم 8-3-4 ،8-4 ،8-6 ،8-6-1 ،8-6-2  تاريخ اعلام 96/9/8 بسمه تعالي قابل توجه دانشجويان درس زبان تخصصي رشته عمران تدريس سركار خانم آزادي پور :كلاس درس روزهاي چهارشنبه هر هفته از ساعت 10 صبح لغايت 11.30 تشكيل ميگردد .حضور در كلاس الزاميست تاريخ اعلام 96/9/8 بسمه تعالي قابل توجه دانشجويان درس روش تحقيق آقاي دكتر مسعود نصري :كلاس درس آقاي دكتر نصري روز پنج شنبه 96/9/9 ساعت 13.30 تشكيل ميگردد .تاريخ اعلام 96/9/8 بسمه تعالي قابل توجه دانشجويان آقاي مهندس عليجاني :كلاس درس آقاي  مهندس عليجاني در روز پنج شنبه تشكيل نميشود .كلاس جبراني توسط استاد مشخص خواهد شد.بسمه تعالي قابل توجه دانشجويان آقاي دكتر زنديه:كلاس درس آقاي دكتر زنديه در روز پنج شنبه مورخ96/9/9 تشكيل ميشود .زمان اعلام96/9/7بسمه تعالي قابل توجه دانشجويان درس كنسرو سازي رشته صنايع غذايي تدريس سركار خانم مهندس ربيعي كلاس در روز پنج شنبه مورخ 96/9/23  تشكيل خواهد شد. تاريخ اعلام 96/9/7بسمه تعالي قابل توجه خواهران دانشجو :درس تربيت بدني 1 و ورزش در روزهاي چهارشنبه ساعت 14-12/30 در سالن ورزشي دانشگاه تشكيل ميگردد تاريخ اعلام 96/8/24 بسمه تعالي   قابل توجه دانشجويان درس آقاي دكتر زنديه : كلاس درس آقاي دكتر زنديه روز پنج شنبه 96/8/25 تشكيل ميگردد.تاريخ اعلام سه شنبه 96/8/23قابل توجه دانشجويان درس آقاي دكتر قرباني :كلاس درس آقاي دكتر قرباني پنج شنبه 96/8/25 تشكيل نميشود تاريخ اعلام سه شنبه 96/8/23بسمه تعالي  قابل توجه خواهران دانشجو كه درس دانش خانواده و جمعيت را انتخاب واحد نموده اند : كلاس درس در روز سه شنبه 96/8/30 ساعت 12-10 در كلاس 106 توسط استاد درس سركار خانم نعمت الهي تشكيل ميگردد و حضور در كلاس الزاميست .تاريخ اعلام 96/8/23بسمه تعالي قابل توجه دانشجويان تحصيلات تكميلي :كلاسهاي آقاي دكتر ميرزايي در هفته جاري تشكيل نميشود تاريخ اعلام دوشنبه 96/8/22
بسمه تعالي 
قابل توجه دانشجويان معماري :كلاسهاي درس آقاي دكتر ايرواني در روز چهارشنبه 24 آبان ماه تشكيل نميگردد جلسه جبراني توسط ايشان مشخص خواهد شد. تاريخ اعلام دوشنبه 96/8/22
 
 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان درس مهندسي آب و فاضلاب و پروژه : كلاس درس هر هفته روزهاي چهارشنبه با تدريس آقاي مهندس يزدانبخش ساعت 14 لغايت 15/30 در كلاس 204 تشكيل ميگردد.تاريخ اعلام 96/8/17
 
 
 
  بسمه تعالي 
قابل توجه دانشجويان درس مكانيك سيالات تدريس آقاي مهندس خواجه باشي ،كلاس درس هر هفته ساعت 9 لغايت 12 روز چهارشنبه در كلاس 107 تشكيل ميگردد. تاريخ اعلام 96/8/17
 
بسمه تعالي 
 
قابل توجه دانشجويان درس سد سازي تدريس آقاي مهندس سيد مرتضي خواجه باشي ،كلاس درس هر هفته روزهاي چهارشنبه ساعت 13 لغايت 15 در كلاس107  تشكيل ميشود.تاريخ اعلام 96/8/17
 
 
 
قابل توجه دانشجويان دكتر مسعود نصري .كلاسهاي درس آقاي دكتر نصري روز چهارشنبه مورخ 96/8/17 تشكيل نميشود.
 
 
 


.          
قابل توجه دانشجويان درس تغذيه رشته صنايع غذايي كلاسي درس در روزهاي دوشنبه ساعت 12-10 تشكيل ميگردد
 
 
 
 
 
 
 
اطلاعيه مهم

اطلاعيه دفاع از طرح نهايي مقاطع كارشناسي و كارشناسي ناپيوسته رشته معماري در نيم سال اول 96

بدين وسيله به كليه دانشجويان محترم كه متقاضي شركت در جلسه دفاع از پروژه طرح نهايي در مقطع كارشناسي هستند ميرساند بر اساس هماهنگي به عمل آمده و اتخاذ تصميم درگروه تخصصي معماري تاريخهاي ذيل جهت انجام روال دفاع از پروژه طرح نهايي اعلام ميگردد.

 1-تاريخ تحويل فرم آمادگي دفاع ، امضاء شده توسط استاد محترم راهنما و ارائه تصوير A3 از ماكت ساخته شده پروژه

و ارائه 2 جلد گزارش صحافي شده و طلا كوب با جلد سبز رنگ مطابق با دستور العمل تنظيم و تدوين گزارش

 موجود در سايت دانشگاه در تاريخ 96/9/22 به گروه آموزشي يا اداره آموزش .

2-اعلام نتيجه بررسي اوليه توسط گروه تخصصي تا تاريخ 96/9/29 از طريق اداره آموزش و سايت

3-تاريخ برگزاري جلسه دفاع از پروژه با حضور استاد راهنما و كميته بررسي طرحها در روز چهارشنبه 96/10/6 از ساعت 8/30 صبح لغايت 12

بديهي است در صورت عدم رعايت بندهاي 1و 2 توسط دانشجويان متقاضي امكان شركت در جلسه مورخ 96/10/6ميسر نمي باشد.

تذكر:

دانشجويان كه به هر دليل موفق به شركت در اين تحويل پروژه نشده (به دليل تكميل نبودن پروژه و يا عدم رعايت بند هاي 1و 2 )بر اساس اعلام اداره آموزش الزاما جهت تمديد درس قبل از شروع نيم سال دوم (بهمن ماه 96)اقدام نمايند در غير اين صورت براي اين دسته از عزيزان مرخصي تحصيلي منظور و مطابق با مقررات آموزشي و مالي دانشگاه اقدام خواهد شد.

                                                        با احترام              

                                                 گروه آموزشي معماري                            

 

قابل توجه دانشجويان رشته معماري مقاطع كارداني/كارشناسي پيوسته /كارشناسي ناپيوسته  

بدين وسيله اعلام ميگردد با توجه به تغييرات صورت پذيرفته در برنامه دروس ذيل كه از بعد از حذف و اضافه صورت پذيرفته است مقتضي است جهت هماهنگي و معرفي منابع دروس الزاما به گروه آموزشي و مدرس درس در روز چهارشنبه 96/8/17 و روز چهارشنبه 96/8/24 مراجعه حضوري نمايند . بديهي است در صورت عدم حضور و عدم تعيين تكليف از وضعيت برگزاري كلاسها و معرفي منابع درسي مسئوليت عواقب آن بر عهده دانشجو خواهد بود.

1-آشنايي با معماري جهان و آشنايي با معماري جهان (جبراني )

 

2-آشنايي با معماري اسلامي 1و2 و آشنايي با معماري اسلامي (جبراني)و آشنايي با معماري جهان اسلام


3-مباني نظري معماري 

 

4-آشنايي با معماري معاصر  :با احترام گروه آموزشي معماري :تاريخ اعلام  96/8/15

 
تعداد بازدید: 21980
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد اردستان میباشد.
Powered by DorsaPortal