صفحه اصلی
English
1400/02/30 اطلاعيه هاي مهم
اطلاعيه هاي مهم
 
 
 
 
 
 
 قابل توجه دانشجويان محترم معماري، مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد (درس طرح و طراحي معماري 3و 4 و طراحي پروژه
(مدرس درس پري ناز باستاني)

تاربخ ارسال مدارك مربوط به تحويل نهايي پروژه، روز سه شنبه مورخ 29 تيرماه 1400؛ تا ساعت 4 بعد از ظهر؛ در محيط واتساپ؛ است. شرح درمورد چگونگي مدارك؛ به صورت كامل؛ سر كلاس و نيز در گروه واتساپ كلاس؛ ارائه شده است. لطفا به روز و ساعت ارسال مدارك تحويل پروژه توجه كامل نماييد. با آرزوي موفقيت براي شما.
 *********************************************************************

قابل توجه دانشجويان محترم دكتر محسن صالحي

  كليه كلاسهاي روزهاي  يكشنبه 2 خرداد 1400 و دوشنبه 3 خرداد 1400 برگزار نميشود جبراني آن متعاقباً اعلام مي گردد

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ********************************************************************************************************
 
 
قابل توجه دانشجويان محترم كارشناسي وكارشناسي ارشدمعماري(مدرس درس پريناز باستاني
 كلاس روز پنجشنبه 28 اسفندماه برگزار نميشود جبراني ان روز شنبه 23 اسفندماه برگزار ميشود
 
 اطلاع رساني 20اسفند ساعت  12:45مدرس درس پرينازباستاني 
 
 
 
 
******************************************************************************************************** 
قابل توجه كليه دانشجويان
 برنامه پايان كلاسها وامتحانات
نيمسال اول تحصيلي 1400-99 
 
 شانزده جلسه   تشكيل كلاس رشته هاي غيرپزشكي      پايان كلاس تمامي وروديها:09/11/99
 
امتحانات 11/11/99تا25/11/99 
 ****************************************************************************************************
قابل توجه دانشجويان عزيزرشته معماري
 

بعلت محدوديتهاي منع امد وشد ابلاغي ستادملي كرونااستاد دكتر يزدي پنجشنبه29ابانماه درواحد حضور ندارند
اطلاع رساني سه شنبه 28ابانساعت8 
 
 *****************************************************************************************************
قابل توجه دانشجويان طرح 2و3و4 استاد باستاني
 
 
 
تحويل نهايي پروژه هاي طرح 2و3و4 روز 5شنبه مورخ 30 مردادماه ساعت 12 ظهر ميباشد
فايلهاي نهايي مدارك پروژه را در روز و زمان ذكرشده  
به استاد ايميل نماييد nazbast@yahoo. com
 
:1-مدارك طرح عبارتند از  
فايل يا پي دي اف گزارش فيزيكي وتحليل سايت2-
فايل پي دي اف روند شكل گيري طرح در كركسيونها
فايل پيدي اف مدارك ترسيمي نهايي طرح شامل ايماژ نهايي باتوضيحات لازم سايت پلان درمقياس 1/500وپلان طبقات 1/200نماي مجموعه1/200و1 برش از مجموعه1/200ومعرفي حجم مجموعه
طراحي شده تصوير ماكت 1/200يا ترسيم حجم وپرسپكتيو
فايلهاي اصلي ترسيم شده با نرم افزارهاي ترسيمي 
************************ 
 قابل توجه دانشجويان دروس عملي استاد قادرزاده
آخرين جلسه وجلسه آزمون عمليقابل توجه دانشجويان دروس عملي استاد قادرزاده
5شنبه
 30 مرداد ازساعت13 سايت واحد 
 
************************ 
 قابل توجه دانشجويان استاد صالحي 
 آزبتن وخاك ... پايان نامه ارشد ....دروس پروژه راه
ايشان روزهاي پنجشنبه23 و30مرداد در واحد حضوردارند 
************************* 
  قابل توجه دانشجويان تربيت بدني و ورزش يك برادران كه در امتحان عملي شركت نكرده اند 
 
امتحان مجدد عملي روز سه شنبه 28 مردادماه ساعت 10 تا11 سالن ورزشي واحد اين امتحان قابل تمديد نمي باشد
*********************************************  
 
 قابل توجه دانشجويان طرح2و3و4 استادباستاني 

 جهت رفع اشكال وپيشبرد پروژه هاي خود پرسشهاي خود رابصورت نوشتاري همراه بافايل پي دي اف يا تصوير جي پي جي تا 4شنبه مورخ 22 مرداد ماه 99 تا ساعت 9 صبح   ايميل نماييد  :nazbast@yahoo. com 
 
 
***************************** 
قابل توجه دانشجويان طرح2و3و4 استادباستاني
 جهت رفع اشكال وپيشبرد پروژه هاي خود پرسشهاي خود رابصورت نوشتاري همراه بافايل پي دي اف يا تصوير جي پي جي تا دوشنبه مورخ 20 مرداد ماه 99 تا ساعت 9 صبح   ايميل نماييد  :nazbast@yahoo. com 
 
 
 
************************** 
 قابل توجه دانشجويان طرح2و3و4 استادباستاني

 جهت رفع اشكال وپيشبرد پروژه هاي خود پرسشهاي خود رابصورت نوشتاري همراه بافايل پي دي اف يا تصوير جي پي جي تا شنبه مورخ 18 مرداد ماه 99 تا ساعت 9 صبح   ايميل نماييد  :nazbast@yahoo. com    
*************************************************  
  قابل توجه دانشجويان دروس استاد باب الحوائج
تحويل پروژه نهايي 5شنبه 30 مرداد ماه  از ساعت8 تا 14مي باشداين زمان قابل تمديد نميباشد 
تاريخ اطلاع رساني 16مردادماه ساعت11:45 
 ************************************
  قابل توجه دانشجويان تربيت بدني و ورزش يك برادران 
 
امتحان عملي روز سه شنبه 21 مردادماه ساعت 10 تا12 سالن ورزشي واحد 
*********************** 
 اطلاعيه شماره 6
قابل توجه دانشجويان طرح2و3و4 استادباستاني
 جهت رفع اشكال وپيشبرد پروژه هاي خود پرسشهاي خود رابصورت نوشتاري همراه بافايل پي دي اف يا تصوير جي پي جي تا دوشنبه مورخ 13 مرداد ماه 99 تا ساعت 9 صبح   ايميل نماييد  :nazbast@yahoo. com    
 
 
**************************** 
 
اطلاعيه شماره 5 
 
 
قابل توجه دانشجويان طرح2و3و4 استادباستاني
 جهت رفع اشكال وپيشبرد پروژه هاي خود پرسشهاي خود رابصورت نوشتاري همراه بافايل پي دي اف يا تصوير جي پي جي تا شنبه مورخ 11 مرداد ماه 99 تا ساعت 9 صبح   ايميل نماييد  :nazbast@yahoo. com    
**************************************************** 

كلاس مجازي جهت كركسيون پايان نامه ها استاد ايرواني روزهاي چهارشنبه ساعت 13 تا 17 برگزار مي شود.

آدرس: http://93.126.19.75/correction/ 
نام كاربري شماره دانشجويي
پسورد شماره ملي
پشتيبان 09131619179
حوزه معاونت دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردستان
***************************************
 
قابل توجه دانشجويان نقشه برداري استاد ساعتي
 
 كلاسهاي عملي نقشه برداري چهارشنبه 8مرداداز ساعت 10 وپنجشنبه ازساعت 9تشكيل ميشود  
 
 *****************************
اطلاعيه شماره 4 
 
 
قابل توجه دانشجويان طرح2و3و4 استادباستاني
 جهت رفع اشكال وپيشبرد پروژه هاي خود پرسشهاي خود رابصورت نوشتاري همرابافايل پي دي اف يا تصوير جي پي جي تا دوشنبه مورخ 6 مرداد ماه 99 تا ساعت 9 صبح   ايميل نماييد  :nazbast@yahoo. com    
 
***************************** 
اطلاعيه شماره 3 
 
قابل توجه دانشجويان طرح2و3و4 استادباستاني
 جهت رفع اشكال وپيشبرد پروژه هاي خود پرسشهاي خود رابصورت نوشتاري همرابافايل پي دي اف يا تصوير جي پي جي تا شنبه مورخ 4 مرداد ماه 99 تا ساعت 9 صبح   ايميل نماييد  :nazbast@yahoo. com    
 
 
 
 قابل توجه دانشجويان درس روستا استاد حديدي
پنجشنبه 2مردادكلاس ساعت12 تشكيل ميشود
 
********************* 
 قابل توجه دانشجويان آزخاك وبتن استاد صالحي
 پنجشنبه 2 مرداد كلاس  تشكيل نميشود
********************************************* 
قابل توجه دانشجويان دروس عملي استاد باستاني
 كلاسهاي عملي روز چهارشنبه يكم مردادماه ازساعت 8 در واحد برگزار ميشود
******************** 
 
قابل توجه دانشجويان دروس عملي استاد قادر زاده
 
 
برنامه تشكيل كلاسهاي عملي از تاريخ 1 مرداد بشرح ذيل ميباشد 
 
پنجشنبه ازساعت13مباني اينترنت و كارگاه شبكه 
چهارشنبه از ساعت13كارگاه كامپيوتر وسيستم عامل 
******************** 
قابل توجه دانشجويان درس نقشه برداري استاد ساعتي 
 
كلاس عملي نقشه برداري اين هفته برگزار نميگردد 
اطلاع رساني30/4/99 
 
قابل توجه دانشجويان عزيز استاد اعتمادي فر 
 
كلاسهاي عملي سخت افزار روز سه شنبه و چهارشنبه 31تير ويك مرداد ازساعت 9 در واحد برگزار ميگردد 
 
 **********************
 قابل توجه دانشجويان عزيز دروس طرح 2 و3 و4 استاد باستاني
 
.اولين جلسه شروع مجدد كلاسها ي عملي سه شنبه 31تير خواهد بود 
در جهت كركسيون وپيشبرد پروژه گزارشات ايماژ تحليل سايت 
بفرستيدnazbast@yahoo .com تا31 تيرماه 
 
 *************
 قابل توجه دانشجويان درس كارگاه برق و مكانيك استاد نكويي
كلاس عملي حضوري چهارشنبه ها از1مردادازساعت 11برگزار ميشود
 
 ***************************
 قابل توجه دانشجويان درس اسكيس خانم سپياني
كلاس 5شنبه هاازدوم مرداد ساعت12 به بعد
***************************
قابل توجه دانشجويان استاد باستاني 
برنامه تشكيل كلاسهاي عملي  دروس ايشان يكشنبه/سه شنبه وچهارشنبه ازساعت 8مي باشد
 
اطلاع رساني99/04/25
*****************************
قابل توجه دانشجويان استاد باب الحوائجي 
برنامه تشكيل كلاسهاي عملي  ايشان /يكشنبهدوشنبه/ وپنج شنبه از ساعت 8ميباشد
شروع كلاسها دوشنبه 30 تير 
 99/04/25اطلاع رساني
 
****************************
 قابل توجه دانشجويان درس ورزش1 وتربيت بدني خواهران
كلاس دروس مربوطه چهارشنبه ها ازتاريخ99/05/01 ساعت 8تا11در سالن ورزشي تشكيل مي شود
 
************************************
قابل توجه دانشجويان درس ورزش 1 وتربيت بدني برادران استاد نساجي
 
دروس مربوطه سه شنبه ها از99/04/31ازساعت 10 تشكيل مي شود
 
********************************
قابل توجه دانشجويان درس متره وبرآورد استاد مختارزاده 
كلاس عملي حضوري درس مربوطه روز دوشنبه 99/04/30از ساعت12در واحد برگزار ميشود
 
 *******************************
نيمسال دوم سال تحصيلي 2-99-98 ويژه اساتيد
 
 
راهنماي شركت در آزمون مجازي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردستان 
 

1-     وارد سايت http://lmsiau.iauda.ac.ir شويد

2-     از قسمت اسامي دانشگاه ها، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردستان را انتخاب نماييد

3-     گزينه ورود به سايت را انتخاب نماييد.بالاي صفحه سمت چپ

4-     نام كاربري و رمز عبور اساتيد به ترتيب (كد استادي+177) و (كدملي) است. به عنوان مثال براي استادي با كد استادي  98000 و كد ملي 12900 ، نام كاربري: 17798000 و رمز عبور 12900

5-     از قسمت نماي كلي درس، روي  درس مورد نظر كليك كنيد.

6-     روبروي لينك درس سمت چپ روي قسمت ويرايش كليك كرده و وارد پيكربندي شويد.

7-     براي تغيير زمان در حين آزمون وارد زمان بندي شويد و تغييرات مورد نظر را انجام دهيد.

8-     براي حضور و غياب دانشجويان وارد قسمت شركت كنندگان (ميز كار سمت راست) شويد.

9-     براي ديدن پاسخنامه به صفحه اصلي سايت مراجعه كنيد و روي درس مورد نظر كليك كنيد از قسمت سمت چپ گزينه پيكربندي را انتخاب و وارد نتايج شويد و سپس روي نمايش گزارش كليك كنيد.

10-  براي ديدن برگه پاسخنامه روي نمره دهي كليك كرده و پاسخنامه فرد مورد نظر را مشاهده و دريافت كنيد.

11-  براي نمره دادن صفحه اصلي سايت مراجعه كنيد و روي درس مورد نظر كليك كنيد از قسمت سمت چپ گزينه پيكربندي را انتخاب و وارد نمره دهي دستي شويد از قسمت بايد نمره داده شود روي نتيجه كليك كرده نمرات دانشجويان را وارد كنيد.

 
 
 
 
 
قابل توجه دانشجويان عزيز
آقاي دكتر يزدي روز پنج شنبه 5 تيرماه در واحد حضور دارند 
 *******
 
قابل توجه دانشجويان استاد حديدي دروس تنظيم شرايط محيطي وروستا جهت رفع اشكالميتوانندروزپنجشنبه22 خرداد ساعت12تا14 مراجعه نمايند . 
 
**********
قابل توجه دانشجويان محترم 
 
حضور در جلسه امتحانات مبتني بر ارائه گواهي سلامت مي باشد
 
جهت ثبت نام به سايت Salamat.gov.ir مراجعه نماييد 
 **********
 
قابل توجه كليه دانشجويان شركت كننده در امتحانات
 
بدليل حفظ  سلامت خود وسايرين استفاده از ماسك درحوزه امتحانات الز اميست بديهي است از حضور دانشجويان بدون ماسك ممانعت بعمل مي آيد 
 
 
 
 ********
قابل توجه دانشجويان محيط زيست/مديريت فضاي سبز/اكولوژي گياهي/اقتصاد كشاورزي/دامپروري عمومي استاد نصيري فر ايشان روزچهارشنبه21خرداد از 8 صبح در واحد حضور دارند .
 
******** 
قابل توجه دانشجويان دروس عمومي استادفخاري
جهت هماهنگي ورفع اشكال ميتوانند روز سه شنبه 20خرداد ساعت 11تا 12:30 به دانشگاه مراجعه كنند 
********* 
 قابل توجه دانشجويان استاد عاطفي
دانشجويان ميتوانند جهت رفع اشكال صبح روزسه شنبه20وچهارشنبه21 خرداد مراجعه نمايند 
 ********
قابل توجه دانشجويان استاد غلامي
 ايشان چهارشنبه21 خرداد  12تا14جهت رفع اشكال حضور دارند
********  
 قابل توجه دانشجويان استادنكويي يكشنبه  18  خرداد 12:30تا14 جهت رفع اشكال حضور دارند,چهارشنبه21 خرداد8:30تا10 تحليل 1 و10:30تا12 مكانيك خاك ومهندسي پي رفع اشكال ميگردد
******** 
قابل توجه دانشجويان استاد نقيبي استاد پنجشنبه22 خرداد از10 صبح حضور دارند . 
******** 
 قابل توجه دانشجويان استاد كدخدايي ايشان روز 5شنبه 22 خرداد جهت رفع اشكال  حضور دارند
********
قابل توجه دانشجويان استاد مختار زاده جهت رفع اشكال ساختمان  يك4شنبه 21 خرداد12:30ومتره واصول سرپرستي 5شنبه 12 تا14  حضور دارند .
 *******
قابل توجه كليه دانشجويان استاد زريبافيان 
دانشجويان ميتوانند روز5شنبه22 خرداد جهت رفع اشكال وهماهنگي با استاد مراجعه نمايند 
 ********
قابل توجه دانشجويان استاد صالحي دروس راه آهن /پل سازي/ماشين آلات/
جهت رفع اشكال ميتوانند روزپنجشنبه 22خرداد مراجعهنمايند
******** 
 قابل توجه دانشجويان استاد طباطباييان ايشان روز 4شنبه21 خرداد در واحد حضور دارند
 *******
قابل توجه دانشجويان استاد قادر زاده ايشان سه شنبه20 خرداد 9تا11 در واحد حضور دارند 
******* 
به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند  استاد ايرواني روز چهارشنبه 21 خرداد در دانشگاه حضور دارند.
 
 
 
**************************************
قابل توجه دانشجويان گرامي كلاس جبراني خاكشناسي عمومي استاد كدخدايي روز شنبه 99/3/17ساعت 8:30 به صورت آنلاين برگزار ميشود.
 
*************************

 

قابل توجه دانشجويان درس مباني دفاع مقدس استادشفيعي

جلسه رفع اشكال روزسه شنبه 99/3/20ساعت10 تا12در واحد برگزار ميشود

اطلاع رساني99/3/13...........

قابل توجه دانشجويان استاد هادي طحان

جلسه رفع اشكال درس زبان پيش نياز 8تا9:30روز يكشنبه 18 خرداد

 9:30تا11زبان عمومي

11تا12:30زبان تخصصي

برگزار ميشود

اطلاع رساني:99/3/13                                         .........

قابل توجه دانشجويان دروس پول وارز وبانكداري...ماليه عمومي...اقتصاد خرد...سرپرست سازمان...

حقوق بازرگاني استاد عامري روز يكشنبه تاسه شنبه18 تا20 خرداد از ساعت 8:30استاد جهت رفع اشكال در واحد حضور دارند

   اطلاع رساني:99/3/13                                    .............

 
 

قابل توجه دانشجويان درس سازه هاي فولادي استاد دكتر عمادي

جلسه رفع اشكال روزسه شنبه 99/3/20ازساعت 8 صبح و  سازه هاي بتني ازساعت 11در واحد برگزار ميشود

اطلاع رساني:99/3/13...........

قابل توجه دانشجويان استاد اعتمادي فر

جلسه رفع اشكال 10 تا12 چهارشنبه 21 خرداد در واحد برگزار ميشود

اطلاع رساني:99/3/13...........

قابل توجه دانشجويان استاد دكتر يزدي

ايشان روز چهارشنبه 21 خرداد در واحد حضور دارند

 

اطلاع رساني:99/3/13...........

 
 
 *********************************************

 

 
برنامه كلاسهاي مجازي

استاد: مهران جمشيدي

مقطع كارداني

كارشناسي

درس اصلي
درس فرعي / ساعتروز كلاس (ساعت درس اصلي)مباني نظري معماري مشخصه 35مشخصه 6 (15-13)مشخصه 119 (16-13)مشخصه 14 (15-13)مشخصه 16 (15-13)پنجشنبه 16-13اصول و مباني معماري و شهرسازي مشخصه 189مشخصه 74 (12-10)مشخصه 93 (12-10)پنجشنبه 12-10آشنايي با معماري اسلاميمشخصه 28مشخصه 57 (17-15)مشخصه 188 (11-10 و 17-15)مشخصه 17 (17-15)سه شنبه 12-10 و 18-15آشنايي با معماري معاصرمشخصه 43مشخصه 251 (15-13)مشخصه 12 (15-13)سه شنبه 15-13در صورت عدم حضور، دروس بعد از سه جلسه غيبت حذف مي شودكنترل حضور و غياب توسط استان صورت مي گيرد و واحد نقشي ندارد
 
 
 ************************************
 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان محترم رشته معماري
طبق اعلام سركار خانم استاد باستاني  دانشجويان محترم دروس طرح 2،طرح 3،و طرح 4 ، در جهت رفع اشكالات و پيشبرد پروژه هاي درسي مي توانند اشكالات و پرسش هاي خود را به آدرس ايميل مدرس به آدرس زير ارسال نمايند
nazbast@yahoo.com

   
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان محترم رشته معماري دروس طرح معماري 2 ،مقدمات طراحي معماري 3 و مقدمات طراحي معماري 2
طبق اعلام خانم مهندس باستاني تاريخ نهايي تحويل پروژه ،به روز سه شنبه ، مورخ 8 بهمن ماه 1398 ، راس ساعت 9 صبح ،جا به جا شد . لطفا به تاريخ و ساعت تحويل توجه كامل نماييد. تاريخ اعلام 98/11/2
 
 
 
بسمه تعالي 
قابل توجه دانشجويان درس طرح يك رشته معماري مقاطع كارداني و كارشناسي
بدين وسيله به اطلاع مي رساند تاريخ تحويل پروژه درس با استاد جمشيدي در روز سه شنبه مورخ 98/11/8 ساعت 11 صبح در محل آتليه 304 بر گزار مي شود.
اسناد تحويل پروژه شامل :
 -ارائه برنامه فيزيكي طرح و مباني نظري شكل گيري طرح
- ارائه روند طراحي 
- ارائه پلانها در مقياس 1:100 شامل سايت پلان ، طبقات و بام 
- ارائه مقاطع و نماها در مقياس 1:100
- پرسپكتيو ديد ناظر حداقل 2 عدد 
ماكت طرح با مقياس 1:100 يا 1:150
تذكر: رعايت اصول رسم فني و نكات اعلام شده در روند كلاس الزامي است. تاريخ اعلام 98/10/25

 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان گرامي دروس سركار خانم مهندس سپياني 
طبق اعلام سركار خانم مهندس سپياني زمان تحويل پروژه واحد هاي عملي ايشان روز چهارشنبه مورخ 1398/11/2 ساعت 8 صبح و امتحان طراحي فني ساعت 10 صبح همان روز مي باشد . تاريخ اعلام 1398/10/23

 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان دروس سركار خانم مهندس سپياني 
طبق اعلام سركار خانم مهندس سپياني كلاس جبراني روز دوشنبه 98/10/16 در روز چهارشنبه مورخ 98/10/18 تشكيل خواهد شد تاريخ اعلام 98/10/17
 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان محترم كارشناسي ارشد مديريت پروژه و ساخت 
طبق اعلام آقاي استاد صالحي امتحان عملي درس كاربرد كامپيوتر در روز پنج شنبه مورخ 98/10/19 از ساعت 9 صبح لغايت 11 انجام خواهد شد تاريخ اعلام 98/10/17
 
 
 بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان ارجمند دروس تدريسي جناب آقاي دكتر يزدي
طبق اعلام استاد يزدي كلاسهاي  ايشان در هفته جاري تشكيل نخواهد شد و جلسه جبراني آن در روز سه شنبه مورخ 98/10/3 انجام مي گردد. تاريخ اعلام 98/9/25    
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان محترم رشته كامپيوتر دروس تدريسي آقاي مهندس قادرزاده
طبق اعلام آقاي مهندس قادرزاده امتحان درس كارگاه سيستم عامل روز يكشنبه مورخ 98/10/1 ساعت 16 برگزاري خواهد شد و امتحان كارگاه شبكه در روز دوشنبه مورخ 98/10/2 ساعت 16 برگزار مي گردد . تاريخ اعلام 98/9/24

 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان محترم رشته معماري دروس تدريسي توسط سركارخانم مهندس سپياني 
طبق اعلام سركار خانم مهندس طاهره سپياني كلاسهاي درس ايشان در روز دوشنبه مورخ 98/9/25 تشكيل نخواهد شد و امتحان درس طراحي فني نيز در روز دوشنبه مورخ 98/10/2 برگزار مي گردد. تاريخ اعلام 98/9/24 

 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان دروس فيزيك تدريس استاد آل غفور 
طبق اعلام استاد مربوطه كلاسهاي دروس فيزيك در روز پنج شنبه مورخ 98/9/21 تشكيل نخواهد شد و كلاسهاي جبراني آن در روز سه شنبه مورخ 98/9/26 طبق برنامه زير انجام خواهد شد
فيزيك پيش دانشگاهي ساعت 10-8
فيزيك الكتريسيته و مغناطيس ساعت 12-10  
درس فيزيك عمومي ساعت 15-13

بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان رشته كامپيوتر 
با توجه به عدم امكان حضور آقاي استاد صيادي  كلاسهاي ايشان توسط سركار خانم عاطفي در روز هاي سه شنبه طبق برنامه هاي زير انجام خواهد شد.
-دروس مباني برنامه سازي و ويژوال بيسيك هر هفته سه شنبه ساعت 10-8 صبح تشكيل مي گردد
درس ذخيره و بازيابي اطلاعات روزههاي سه شنبه مورخ 98/9/26 و 98/10/11 ساعت 12-10 
درس مباحث ويژه روز سه شنبه مورخ 98/10/4 ساعت 12-10 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان محترم دروس آقاي مهندس  مختارزاده 
طبق اعلام آقاي مختارزاده كلاسهاي درس ايشان در روز چهارشنبه مورخ 98/9/13 تشكيل نخواهد شد و جلسه جبراني متقابلا اعلام خواهد شد . تاريخ اعلام 98/9/12

بسمه تعالي
 قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد مديريت پروژه و ساخت و مديريت منابع آب 
با توجه به مصادف شدن كلاسهاي روز جمعه 98/8/24 با عيد ميلاد  رسول اكرم  صلي الله عليه و اله كلاسهاي روز فوق تعطيل و كلاس هاي مربوطه در روز جمعه مورخ 98/9/1 بر اساس ساعت تشكيل كلاس از ساعت هشت صبح انجام خواهد شد. تاريخ اعلام98/8/23
 
قابل توجه دانشجويان فيزيك تدريس آقاي مهندس آل غفور 
طبق اعلام استاد مربوطه كلاس روز چهارشنبه مورخ 98/8/22 تشكيل نمي گردد و جلسه جبراني روز پنج شنبه مورخ 98/8/23 ساعت 15 لغايت 17 تشكيل خواهد شد
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان آقاي مهندس مختارزاده كه در روز دوشنبه با ايشان كلاس دارند
طبق اعلام آقاي مهندس مختارزاده كلاسهاي درس روز دوشنبه مورخ 98/8/20 ايشان تشكيل نخواهد شد و كلاس جبراني توسط ايشان در جلسات آتي اعلام مي گردد 

 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان رشته كامپيوتر 
طبق اعلام جناب آقاي استاد صيادي جبراني روز يكشنبه مورخ98/7/21 در روزسه شنبه مورخ 98/8/28 بر اساس ساعت تشكيل در روز اصلي انجام و حضور داشجويان در كلاس جبراني الزاميست. تاريخ اعلام 98/7/14

 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان محترم دروس تدريسي توسط آقاي مهندس مهري
طبق اعلام  آقاي مهندس مهري كلاسهاي روز دوشنبه مورخ 98/8/13 ايشان تشكيل نخواهد شد و جلسه جبراني متعاقبا توسط مدرس به اطلاع دانشجويان خواهد رسيد . تاريخ اعلام 98/8/12

 
 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ،دروس تدريسي توسط آقاي استاد زريبافيان
طبق اعلام آقاي استاد زريبافيان كلاسهاي روز پنج شنبه مورخ 98/8/2 ايشان تشكيل نخواهد شد و جلسه جبراني آن در روز دوشنبه هفته آينده مورخ 98/8/6 طبق ساعت تشكيل كلاس در روز اصلي درس تشكيل خواهد شد. تاريخ اعلام 98/7/30

 
بسمه تعالي
 قابل توجه دانشجويان گرامي كه در روز سه شنبه مورخ 98/7/30 با آقاي استاد عمادي كلاس دارند
طبق اعلام استادعمادي كلاسهاي درس ايشان در روز سه شنبه مورخ 98/7/30 از ساعت 12 شروع خواهد شد و نياز به حضور دانشجويان قبل از 12 وجود ندارد . تاريخ اعلام 98/7/29

 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان رشته معماري كه در روز چهارشنبه مورخ 98/7/24 با سركار خانم سپياني كلاس درس دارند
طبق اعلام استاد سپياني كلاسهاي درس
روز چهارشنبه مورخ 98/7/24 ايشان تشكيل نخواهد شد و جلسه جبراني در آينده اعلام ميگردد
 

 بسمه تعالي

قابل توجه دانشجو.يان ارجمند كه در روز سه شنبه 98/7/30با آقاي استاد عمادي كلاس دارندطبق اعلام جناب آقاي استاد عمادي كلاسهاي درس ايشان در روز سه شنبه مورخ 98/7/30 از ساعت 12 تشكيل خواهد شد و نياز به حضور دانشجو قبل از ساعت 12 در دانشگاه وجود ندارد.
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان ارجمند جديد الورود 
طبق اعلام معاونت محترم دانشگاه جلسات توجيهي دانشجويان جديد الورود  با هيات رئيسه دانشگاه و مديران محترم گروهها به قرار زير تشكيل خواهد شد
 جلسه توجيهي دانشجويان مقاطع كارداني و كارشناسي كليه رشته ها روز پنج شنبه مورخ 98/7/25 ساعت 10 تا 11 در محل سالن كنفرانس واقع در طبقه سوم مجتمع آموزشي
 
 جلسه توجيهي دانشجويان تحصيلات تكميلي روز پنج شنبه مورخ 98/7/25 ساعت 13 تا 14 در محل سالن كنفرانس مجتمع آموزشي واقع در طبقه سوم. تاريخ اعلام 98/7/23
 


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان محترم درس رياضي  تدريس آقاي نريماني
طبق اعلام آقاي استاد نريماني كلاسهاي درس ايشان در
   
روز دوشنبه مورخ 98/7/22 تشكيل نخواهد شد وجلسه جبراني آن توسط استاد نريماني اعلام مي گردد. تاريخ اعلام 98/7/21
بسمه تعالي 
قابل توجه دانشجويان محترم معماري 
طبق اعلام جناب آقاي استاد جمشيدي كلاسهاي درس ايشان
در روز چهارشنبه مورخ 98/7/17 (امروز )تشكيل نمي گردد. تاريخ اعلام 98/7/17
 بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد رشته مديريت پروژه و ساخت ورودي 98
كلاسهاي درس رشته مديريت  پروژه و ساخت در
روز پنج شنبه مورخ 98/7/11 و جمعه 98/7/12 تشكيل مي گردد و حضور دانشجويان در كلاس الزاميست . لازم به ذكر است دانشجويان ارجمند كه جهت انجام امور مالي اقدام نكرده اند قبل از شركت در كلاس وضعيت خود را مشخص فرمايند. تاريخ اعلام 98/7/8 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان محترم آقاي مهندس مهري
طبق اعلام آقاي مهندس مهري كلاسهاي درس ايشان در روز دوشنبه مورخ 98/7/8 تشكيل نخواهد شد و جلسه جبراني آن متعاقبا به اطلاع خواهد رسيد.
تاريخ اعلام98/7/7
بسمه تعالي 
قابل توجه دانشجويان ارجمند كه با آقاي استاد جمشيدي درس انتخاب نموده اند
كلاسهاي درس ايشان در روز چهارشنبه مورخ 98/7/3 تشكيل  مي گردد و حضور در كلاس براي دانشجويان الزاميست.
 
تاريخ اعلام 98/7/2
بسمه تعالي 
قابل توجه دانشجويان گرامي كه در روز چهار شنبه با سركار خانم استاد باستاني كلاس دارند
طبق اطلاع رساني صورت گرفته توسط سركار خانم باستاني كلاسهاي روز چهارشنبه مورخ 98/7/3 ايشان تشكيل نخواهد شد و جلسه جبراني آن توسط استاد اعلام خواهد شد.
تاريخ اعلام 98/7/2
بسمه تعالي 
قابل توجه دانشجويان گرامي كه در ترم تابستانه دروس ورزش و تربيت بدني را انتخاب نموده اند 
طبق اعلام مدرس درس جناب آقاي نساجي امتحان عملي دروس فوق در روز دوشنبه مورخ 98/6/3 ساعت 10 صبح در سالن ورزشي دانشگاه انجام خواهد شد و عدم حضور در امتحان به منزله حذف درس خواهد بود .
تاريخ اعلام 98/5/24
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان درس فيزيك پيش دانشگاهي 
طبق اعلام مدرس درس آقاي آل غفور جلسات اصلي و جبراني  درس فيزيك پيش دانشگاهي در ترم تابستان در تاريخ هاي زير تشكيل و حضور دانشجويان در كلاسهاي مربوطه الزاميست
چهارشنبه مورخ 98/5/16 از ساعت 10 صبح اغايت 13 
يكشنبه مورخ
98/5/20 از ساعت 8 صبح لغايت 13
چهارشنبه مورخ
98/5/23 ساعت 10 صبح لغايت 13
يكشنبه مورخ
98/5/27 از ساعت 10 صبح لغايت 13 تاريخ اعلام 98/5/13
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان ارجمند كه
در تاريخ 98/5/7 با آقاي مهندس طبيبي جبلي كلاس دارند 
طبق اعلام استاد طبيبي جبلي حضور در كلاس براي دانشجويان گرامي الزامي بوده و عدم حضور در كلاس سبب حذف درس خواهد شد .
 
تاريخ اعلام98/5/6.
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان درس ورزش 1 و تربيت بدني 
دانشجوياني كه دروس فوق را در تابستان انتخاب نموده اند
روز هاي يك شنبه با همراه داشتن لباس مناسب ورزشي از ساعت 8 صبح در سالن ورزشي دانشگاه حضور يابند. تاريخ اعلام 98/5/6
قابل توجه دانشجويان تحصيلات تكميلي

آخرين فرصت ارائه فرم آمادگي دفاع دانشجويان كليه گروههاي كارشناسي ارشد روز چهارشنبه  

98/06/06 مي باشد . قابل ذكر است كه در صورت ارائه مداركبعد از تاريخ ياد شده ، تمديد ترم بعد الزامي است .

                                حوزه معاونت آموزشي و پژوهشي  واحد اردستان

 
********************************************
 
 بسمه تعالي
 
 
قابل توجه دانشجويان طرح 1 و طرح 2 تدريس آقاي دكتر يزدي 
طبق اعلام آقاي دكتر يزدي كلاس جبراني دروس ايشان در روز پنج شنبه مورخ 98/4/20 تشكيل خواهد شد . تاريخ اعلام 98/4/19 


بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان كارشناسي و كارداني معماري دروس  تدريسي توسط  سركار خانم باستاني
دانشجويان محترم مقطع كارشناسي (درس هاي طرح 4 و طرح 3 و مقدمات طراحي )و كارداني ( درس تمرين هاي معماري 2 )
تاريخ تحويل نهايي پروژه ها به روز پنجشنبه ، مورخ 13 تير ماه 1398 ، راس ساعت 9 صبح ، منتقل شد
دانشجويان گرامي به تاريخ و ساعت تحويل توجه نمايند.تاريخ اعلام 98/4/6

قابل توجه دانشجويان كارشناسي معماري

زمان تحويل مدارك طرح نهايي دوشنبه 98/04/10و زمان دفاع طرح نهايي پنج شنبه 98/04/13 ساعت 9 مي باشد.

-----------------------------------------------------------
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان محترم رشته حسابداري
طبق اعلام سركار خانم عامري روز چهارشنبه مورخ 98/3/22 از ساعت 14/30 لغايت 16 جهت رفع مشكلات احتمالي دانشجوياني كه با ايشان واحد انتخاب نموده اند در دانشگاه حضور خواهند داشت . لذا در صورتي دانشجويان سوال و پرسشي برايشان بوجود آمده مي توانند در زمان فوق در دانشگاه حضور يافته و مورد را با ايشان مطرح نمايند تاريخ اعلام 98/3/21 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان محترم كارشناسي پيوسته و ناپيوسته  معماري كه آماده دفاع از درس طرح نهايي مي باشند 
مدارك مورد نياز جهت دفاع از درس طرح نهايي شامل 
الف - فرم آمادگي دفاع با امضاء و تائيد استاد و ممهور به مهر حسابداري و آموزش واحد دانشگاهي 
ب - دو جلد گزارش صحافي شده مطابق با دستورالعمل دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردستان 
ج- پرينت تصوير ماكت ساخته شده در قطعه آ سه
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان ارجمند دوره دكتراي تخصصي دانشگاه
با توجه به موافقت دبير خانه هيات امناء  استان اصفهان مبني بر تغيير روز آزمون شفاهي ارزياني جامع نيم سال دوم 98-97  واحد اردستان از روز چهارشنبه 98/3/22 به روز پنج شنبه مورخ 98/3/23 به اطلاع مي رساند اين آزمون در روز پنج شنبه مورخ 98/3/23 تشكيل خواهد شد . تاريخ اعلام 98/3/11
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان دروس آزمايشگاه مكانيك خاك و آزمايش بتن 
طبق اعلام آقاي دكتر صالحي مدرس دروس فوق كلاسهاي درس در روز پنج شنبه مورخ 98/3/9 از ساعت 9 صبح تشكيل خواهد شد و شركت در كلاس براي دانشجويان ارجمندي كه درس را انتخاب نموده اند اجباري است . تاريخ اعلام 98/3/7

 
بسمه تعالي
قابل توجه كليه دانشجويان گرامي دانشگاه
بر اساس بخشنامه سازمان مركزي دانشگاه روز چهارشنبه مورخ 98/3/8 به جهت شب قدر  كلاسهاي درس از ساعت 9/30 آغاز خواهد شد .تاريخ اعلام 98/3/7  
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان ارجمند دانشگاه كه درس تربيت بدني 1 و ورزش 1 را در دانشگاه زواره مهمان هستند 
طبق اعلام آموزش دانشگاه امتحان پايان ترم دروس فوق در  روز دوشنبه مورخ  98/3/20 ساعت 9 صبح در ورزشگاه شهيد حقير زواره بر گزار مي گردد و دانشجويان گرامي موظف به شركت در امتحان مي باشند. تاريخ اعلام 98/3/5 

 
 
بسمه تعالي
قابل توجه كليه دانشجويان گرامي دانشگاه كه با آقاي مهندس نيما عليجاني واحد انتخاب نموده اند 
طبق اعلام آقاي مهندس عليجاني كليه كلاسهاي ايشان طبق برنامه اعلامي توسط آموزش دانشگاه در روز سه شنبه مورخ 98/3/7 تشكيل و شركت در كلاس براي دانشجويان گرامي الزاميست . تاريخ اعلام 98/3/5 
 
بسمه تعالي 
قابل توجه دانشجويان ارجمند كارشناسي معماري كه آماده دفاع از طرح نهايي خود مي باشند
طبق اعلام مدير محترم گروه جلسه دفاع از طرح نهايي راس ساعت 8/30 روز سه شنبه مورخ 98/4/12 تشكيل مي گردد 
تحويل كليه مدارك طرح حداكثر تا تاريخ 98/4/6 به گروه الزامي مي باشد. تاريخ اعلام 98/3/5 

 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان درس معماري جهان اسلام 
طبق اعلام آقاي دكتر جمشيدي مدرس درس فوق  كلاس درس در روز پنج شنبه مورخ 98/2/26 تشكيل نخواهد شد . و جلسه جبراني توسط مدرس مربوطه مشخص ميگردد . تاريخ اعلام 98/2/25
 
 
بسمه تعالي 
قابل توجه دانشجويان خواهر، درس تربيت بدني و ورزش 
طبق اعلام مدرس درس تربيت بدني خواهران  امتحان عملي درس تربيت بدني و ورزش خواهران در روز چهارشنبه مورخ98/3/1 در سالن ورزشي انجام خواهد شد لذا كليه دانشجوياني كه درس مربوطه را در ترم جاري انتخاب نموده اند موظف به شركت در امتحان عملي  مي باشند تاريخ اعلام 98/1/24
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان دروس سركار خانم مهندس طاهره سپياني 
طبق اعلام خانم مهندس سپياني كلاسهاي درس ايشان در هفته جاري (21 لغايت 26 ارديبهشت )تشكيل  نمي گردد و جبراني آن پس از هماهنگي با دانشجويان اعلام خواهد شد تاريخ اعلام 98/2/22
 
بسمه تعالي
قابل توجه متقاضيان ثبت نام در مقاطع كارشناس ناپيوسته ، كارشناسي پيوسته و كارداني
طبق اعلام صورت گرفته ثبت نام در مقاطع كارداني و كارشناسي پيوسته و ناپيوسته دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردستان  بصورت بدون نياز به آزمون قبولي هم اكنون آغاز گرديده لذا علاقه مندان مي توانند جهت انجام ثبت نام به سامانه مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي مراجعه نمايند. تاريخ اعلام 98/2/16

آغاز گرديده  
 
 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان آقاي مهندس نيما عليجاني 
طبق اعلام آقاي مهندس عليجاني كلاسهاي جبراني دروس ايشان در روز هاي يكشنبه و دوشنبه و سه شنبه 15تا 17 ارديبهشت ماه طبق ساعت اعلامي هر درس در برنامه تشكيل و سه جلسه عدم حضور به مفهوم حذف درس براي دانشجو  مي باشد. تاريخ اعلام 98/2/10

 
بسمه تعالي
 قابل توجه دانشجويان دروس سركار خانم مهندس عسكريان زاده
طبق اعلام خانم مهندس عسكريان زاده كلاسهاي روز چهارشنبه مورخ 98/2/11 ايشان تشكيل نخواهد شد و جلسه جبراني با هماهنگي كه انجام خواهد شد توسط مدرس مشخص ميگردد. تاريخ اعلام98/2/10
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان آقاي مهندس ابوالفضل مختار زاده
طبق اعلام آقاي مختارزاده كلاس درس روز دوشنبه مورخ  98/1/26  ايشان ساعت 16 (چهار بعد از ظهر )تشكيل خواهد شد.
 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان آقاي دكتر جليل عمادي 
طبق اعلام آقاي دكتر عمادي كلاسهاي ايشان درروزسه شنبه مورخ 98/1/27تشكيل نمي شود و جلسه جبراني آن در آينده مشخص خواهد شد.تاريخ 98/1/26
 
 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان گرامي مقطع دكتراي تخصصي 
بر اساس نامه شماره 7935-14-97 سازمان مركزي. آزمون جامع دانشجويان در نيمه دوم خرداد ماه بر گزار خواهد شد .لذا دانشجويان ارجمند آمادگي لازم جهت آزمون جامع را در نيمه دوم خرداد ماه داشته باشند. تاريخ 98/1/22
 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان گرامي تحصيلات تكميلي 
كارگاه پروپوزال نويسي تدريس آقاي دكتر جمشيدي در روز هاي پنجشنبه (پنجم و دوازدهم ارديبهشت ماه)برگزار مي گردد دانشجويان جهت دريافت فرم هاي مربوطه به دفتر سنجش و نظارت دانشگاه آقاي ميرصالح مراجعه نمايند تاريخ اعلام 98/1/21
 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان ارجمند كه با آقاي مهندس نيما عليجاني واحد انتخاب كرده اند 
طبق اعلام آقاي مهندس نيما عليجاني كلاسهاي ايشان در روز سه شنبه مورخ 98/1/27 طبق ساعات درج شده در برنامه دانشگاه تشكيل خواهد شده و دانشجويان گرامي موظف به شركت در كلاس مي باشند لازم به ذكر است جلسات جبراني نيز پس از هماهنگي با دانشجويان تشكيل خواهد شد . تاريخ اعلام 98/1/20
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان گرامي 
با توجه به تغيير ساعت رسمي كشور جلسات تشكيل كلاس هاي دانشگاه از فروردين ماه طبق ساعات زير تشكيل مي گردد
جلسه اول :ساعت 8/30 لغايت 10 صبح
جلسه دوم: ساعت 10/15 لغايت 11/45
جلسه سوم : ساعت 11/45 لغايت 13
ساعت 13 لغايت 14 انجام فريضه نماز جماعت و نهار
جلسه چهارم :ساعت 14 لغايت 15/30

 
 
 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان محترم كارشناسي ارشد مديريت پروژه و ساخت
كلاسهاي دروس تحقيق درعمليات و اصول مقررات پيمان در روز پنج شنبه مورخ 98/1/22 تشكيل خواهد شد ضمنا كلاسهاي درس آقاي دكتر سروري نيز در روز جمعه مورخ 98/1/23 از ساعت هشت صبح تشكيل و حضور در كلاس براي دانشجويان الزامي است .تاريخ اعلام 98/1/19
 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان گرامي دانشگاه 
ضمن تبريك شروع سال جديد به اطلاع كليه دانشجويان گرامي مي رساند كليه كلاسهاي درسي طبق برنامه آموزشي دانشگاه برقرار مي باشد و دانشجويان عزيز موظف به شركت دركلاس مي باشند . تاريخ اعلام 98/1/18
 
 
 
بسمه تعالي
قابل توجه كليه دانشجويان دانشگاه
ضمن تبريك  ميلاد امام علي (ع) و روز مرد و همچنين تبريك به مناسبت فرا رسيدن عيد نوروزبه اطلاع مي رساند دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردستان تا پايان وقت اداري روز شنبه98/1/17 تعطيل مي باشد و پس از اين تاريخ آماده جوابگويي به دانشجويان گرامي و ساير مراجعه كنندگان خواهد بود. تاريخ اعلام97/12/28
  
 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان آقاي مهندس مختارزاده
طبق اعلام آقاي مهندس مختارزاده كلاسهاي درس ايشان در روز پنجشنبه مورخ 97/12/16 تشكيل نمي گردد و زمان جبراني آن توسط ايشان اعلام خواهد شد .تاريخ اعلام 97/12/16
 

بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان درس كارآفريني و پروژه و كارآفريني 
طبق اعلام مدرس درس آقاي دكتر حيدري كلاس درس در هفته جاري روز
چهارشنبه مورخ 98/2/11 ساعت 14 لغايت 17/30 برگزار خواهد شد . تاريخ اعلام 98/2/8
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان ارجمند درس تفسير موضوعي قران 
كلاس درس تفسير موضوعي قران مجيد روز هاي
دوشنبه هر هفته توسط حاج آقا عليرضا فخاري از ساعت 10 صبح لغايت 11/30تشكيل مي گردد و حضور در كلاس براي دانشجويان ارجمند الزاميست . تاريخ اعلام 98/2/8
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان مقطع دكتراي تخصصي دانشگاه 
بر اساس نامه 350-14-98مورخ98/2/7 دبير خانه هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان
زمان برگزاري آزمون جامع بخش  كتبي دانشجويان دكتري (واحد اردستان )21 خردادماه در واحد اصفهان (خوراسگان ) و زمان برگزاري آزمون شفاهي امتحان جامع  21 و 22 خرداد ماه سال 98 در واحد اردستان خواهد بود .تاريخ اعلام 98/2/8

------------------------------------------------------------- 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان آقاي مهندس مختارزاده
طبق اعلام آقاي مهندس مختارزاده كلاسهاي درس ايشان در روز سه شنبه مورخ 97/12/14 تشكيل نمي گردد و زمان جبراني آن توسط ايشان اعلام خواهد شد .تاريخ اعلام 97/12/13

بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان دروس كارآفريني و كارآفريني پروژه تدريس آقاي دكتر حيدري
كلاس درس كارآفريني آقاي دكتر حيدري در روز پنج شنبه مورخ 97/12/16 ساعت 13/15 لغايت 17 تشكيل مي شود و حضور دانشجويان در كلاس الزاميست . تاريخ اعلام 97/12/13

 
بسمه تعالي 
قابل توجه دانشجويان آقاي مهندس مختارزاده 
طبق اعلام آقاي مهندس مختارزاده كلاسهاي روز پنج شنبه مورخ 97/12/9 ايشان تشكيل نخواهد شد و كلاس جبراني توسط ايشان به اطلاع دانشجويان خواهد رسيد. تاريخ اعلام 97/12/8
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان دروس زبان انگليسي تدريس سركار خانم آزادي پور 
طبق اعلام خانم آزادي پور كلاسهاي درس ايشان در روز پنج شنبه مورخ 97/12/9 تشكيل نخواهد شد و جلسه جبراني توسط ايشان مشخص خواهد شد. تاريخ اعلام 97/12/8
 
بسمه تعالي 
قابل توجه دانشجويان دروس كارآفريني و كار آفريني پروژه 
طبق اعلام آقاي دكتر محسن حيدري مدرس دروس كارآفريني و كارآفريني پروژه كلاسهاي درس ايشان در روز چهارشنبه مورخ 97/12/8 از ساعت 13 لغايت 17 در كلاس شماره 206 تشكيل مي گردد و حضور در كلاس براي كليه دانشجوياني كه دروس فوق را انتخاب كرده اند الزامي است. تاريخ اعلام 97/12/7

بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد مديريت پروژه و ساخت دروس آقاي دكتر سروري 
طبق اعلام آقاي دكتر سروري كلاسهاي ايشان در روز جمعه مورخ 97/12/10 از ساعت 8 صبح تشكيل خواهد شد و حضور در كلاس براي دانشجويان الزاميست . تاريخ اعلام97/12/5

بسمه تعالي 
قابل توجه دانشجويان گرامي كه تا كنون موفق به انتخاب واحد نشده اند
با توجه به بسته شدن سايت انتخاب واحد تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ 97/12/2 دانشجويان در اسرع وقت در زمينه انتخاب واحد اقدام نمايند بديهي است در صورت تاخير در انتخاب واحد دانشگاه هيچگونه مسئوليتي را در قبال مشكلات ايجاد شده نمي پذيرد.و مسئوليت آن بر عهده دانشجومي باشد. تاريخ اعلام 97/11/30

دانشجوي گرامي:

احتراماَنظربه اتمام زمان ثبت نام باتاخير وحذف واضافه درتاريخ97/12/2وبسته شدن سامانه آموزشي ازسوي سازمان مركزي مقتضي است درصورت عدم ثبت نام وياانجام امورحذف واضافه دربازه زماني سريعاَاقدام نماييد.


 

قابل توجه دانشجويان محترم:

جهت ثبت نام وتعيين وضعيت تحصيلي نيمسال دوم97-98تاتاريخ97/12/2به واحدمراجعه نماييد.درغيراينصورت طبق مقررات آموزشي عدم مراجعه دانشجو،انصراف محسوب مي گرددوحق ادامه تحصيل نخواهدداشت.

اداره آموزش

قابل توجه دانشجويان معماري(مقطع كارداني وكارشناسي)

تمرينهاي معماري2(مشخصه55)-طراحي معماري1(مشخصه232)- مقدمات طراحي معماري2(مشخصه1و10)- طراحي معماري3(مشخصه71)- طراحي معماري3(مشخصه34)- طراحي معماري4(مشخصه44)-روزچهارشنبه 1/12/97ساعت30/8صبح،جهت هماهنگي به استاددرس مراجعه نمايند.


كلاس هاي آقاي دكترايرواني روزپنجشنبه 97/11/25تشكيل نمي گرددوجبراني متعاقباَاعلام خواهدشد
 سلام عليكم
قابل توجه دانشجويان محترم درس آزمايشگاه نرم افزار هاي گرافيكي تدريس آقاي سيد ابوالفضل صيادي 
طبق اعلام استاد محترم درس امتحان عملي درس آزمايشگاه نرم افزار هاي گرافيكي روز پنج شنبه مورخ 97/11/11 ساعت 9 صبح در واحد برگزار مي شودو حضور تمامي دانشجويان الزامي است.تاريخ اعلام 97/11/7
 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان دروس كاربرد كامپيوتر و نرم افزارهاي مهندسي عمران
طبق اعلام مدرس درس جناب آقاي زريبافيان امتحان عملي دروس فوق در روز پنج شنبه مورخ 97/11/4 در محل سايت كامپيوتر دانشگاه برگزار مي شود لذا دانشجويان ارجمند ساعت 9 صبح در محل مربوطه حضور داشته باشند.تاريخ اعلام 97/11/2
 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان مقطع كارشناسي معماري دروس طرح 3و4و5
طبق اعلام مدرس درس سركار خانم باستاني زمان تحويل پروژه قطعي دروس فوق روز يكشنبه مورخ 97/11/7 ساعت 9 صبح مي باشد. لذا دانشجويان گرامي ضمن توجه به زمان ياد شده كليه پروژه هاي خود را جهت ارائه به همراه داشته باشند. تاريخ اعلام 97/11/2
 
 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد مهندسي معماري 
 
 تحويل پروژ درس مقدمات طراحي (جبراني)از روز پنجشنبه مورخ 97/11/4 به روز يكشنبه مورخ 97/11/7 انتقال يافت لذا دانشجويان گرامي جهت تحويل پروژه در زمان مشخص شده در واحد حضور يابند.تاريخ اعلام 97/10/30
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان مقاطع كارداني و كارشناسي معماري
طبق اعلام آقاي دكتر جمشيدي تحويل پروژه دروس ايشان از روز پنج شنبه مورخ 97/11/4 به روز يكشنبه مورخ 97/11/7 ساعت 9 صبح انتقال يافت. لذا كليه دانشجويان ارجمند جهت تحويل پروژه موظف به حضور در زمان مشخص شده در دانشگاه مي باشند.تاريخ اعلام 97/10/30  
 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان محترم درس رو خواني قران كريم تدريس حاج آقا دهشيري
طبق اعلام استاد درس حاج آقا دهشيري امتحان شفاهي درس رو خواني قران روز شنبه مورخ 97/10/29 ساعت 11 صبح در دفتر امام جمعه شهر اردستان انجام خواهد شد. لذا دانشجويان گرامي در زمان مشخص شده در دفتر حاج آقا دهشيري حضور يابند. تاريخ اعلام 97/10/25

 
 
بسمه تعالي 
قابل توجه دانشجويان محترم كارشناسي ارشد مهندسي معماري 
 بدين وسيله تحويل پروژه درس مقدمات طراحي معماري (1) براي دانشجويان ترم مهر ماه 97 در روز پنج شنبه 4 بهمن 97 ساعت 9 صبح با حضور هيات داوران (مدير گروه محترم رشته و اعضاءشوراي تخصصي گروه ) برگزار مي شود لذا حضور كليه دانشجويان با ارائه اسناد ذيل جهت دفاع از پروزه خود الزامي است.
اسناد طراحي:
-سايت پلان در مقياس 1:400
-پلانهاي طبقات (زير زمين _ همكف_اول _دوم_....._بام)در مقياس 1:100 يا   1:200
با رعايت اصول رسم فني و به صورت سياه و سفيد
_حد اقل 2 برش در مقياس 1:100يا 1:200
با رعايت اصول رسم فني و به صورت سياه و سفيد و از موقعيت پله ها 
-تمامي نماها ( 4 نماي اصلي ) با مقياس 1:100 يا 1:200 با رعايت اصول رسم فني و به صورت سياه و سفيد
_تصاوير روند تكميل پروژه بر اساس تصاوير كركسيونها در طول ترم به صورت رنگي و انجام كار گرافيكي و طراحي شيت آن 
_ماكت در مقياس 1:200 (الزامي)
با تشكر مدرس درس 97/10/20

 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان ارجمند مقاطع كارداني و كارشناسي معماري 
احتراما بدين وسيله تحويل پروژه دروس ذيل در مورخ 97/11/4 ساعت 10 صبح در كلاس 304 و 302 برگزار مي شود 
(طراحي معماري (1)-تمرينهاي معماري (2)-طراحي معماري (1) -مقدمات طراحي معماري (1))
مدارك مورد نياز و اسناد طرح 
- سايت پلان در مقياس 1:400
-پلانهاي طبقات (زير زمين _همكف _اول_دوم_.........-بام )
-در مقياس 1:100 يا 1:200
با رعايت اصول رسم فني و به صورت سياه و سفيد
حداقل 2 برش در مقياس 1:100 يا 1:200
با رعايت اصول رسم فني و به صورت سياه و سفيد و از موقعيت پله ها 
-تمامي نماها (4 نماي اصلي ) با مقياس 1:100 يا 1:200
با رعايت اصول رسم فني و به صورت سيا و سفيد 
-تصاوير روند تكميل پروژه بر اساس تصاوير كركسيونها در طول ترم به صورت رنگي و انجام كار گرافيكي و طراحي شيت آن
-ماكت در مقياس 1:200(الزامي)
با تشكر مدرس درس 97/10/20
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان درس طراحي معماري 2 تدريس سركار خانم مهندس سپياني 
طبق اعلام خانم مهندس سپياني تاريخ تحويل پروژه درس طراحي معماري 2 در تاريخ 97/10/25 ساعت 8/30 صبح مي باشد،لذا دانشجويان ارجمند همراه با پروژه هاي تكميل شده خود در تاريخ ذكر شده در دانشگاه حضور يابند.

 
 
بسمه تعالي
قابل توجه كليه دانشجويان محترم 
دانشجويان محترم كه تمايل به ثبت نام در اردوي زيارتي مشهد مقدس  زير نظر دفتر فرهنگ اسلامي را دارند جهت ثبت نام تاتاريخ 97/10/30 به آقاي مهدوي و يا آقاي ميرصالح مراجعه نمايند.ضمنا وسيله اياب و ذهاب قطار مي باشد.تاريخ اعلام 97/10/5

 
 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان درس طراحي فني ،درك و بيان معماري2 و تمرين معماري سركار خانم مهندس سپياني
طبق اعلام سر كار خانم مهندس سپياني كلاسهاي روز چهارشنبه مورخ 97/10/5 تشكيل نخواهد شد. تاريخ اعلام 97/10/4

 
 
 
بسمه تعالي
دانشجوياني كه درس سير انديشه هاي معماري را با آقاي دكتر ايرواني دارند منبع آزمون اين درس كتاب تاريخ معماري نوشته دي كي چينگ ، ترجمه نشر خان مي باشد سوالات به صورت تشريحي خواهد خواهد بود. تاريخ اعلام97/10/4
 
 
 
بسمه تعالي
دانشجويان كه درس تاريخ و مباني نظري معماري داخلي با آقاي دكترايرواني دارند منبع آزمون از مطالب تحقيقاتي انجام شده توسط دانشجو و مطالب مطروحه در كلاس مي باشد. تاريخ اعلام 97/10/4
 
 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان آقاي دكتر ايرواني 
دانشجوياني كه درس سمينار در معماري داخلي و عرصه هاي وابسته با آقاي دكترايرواني دارند لازم است پروژه خود را هر چه سريعتر تكميل و حد اكثر تا 97/10/20 تحويل دهند.تاريخ اعلام 97/10/4

 
 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان محترم آقاي دكتر هوتن ايرواني
دانشجوياني كه درس فن آوريهاي معماري داخلي با آقاي دكتر ايرواني دارند لازم است گزارش تحقيقي خود را مطابق با سر فصل درس و نظر استاد در روز امتحان تحويل دهند . منبع آزمون كتاب سيستمهاي نوين ساختماني نوشته محمود گلابچي . تاريخ اعلام 97/10/4

 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان دروس تدريسي آقاي صيادي
براساس اعلام آقاي صيادي كلاسهاي ايشان در روز سه شنبه مورخ 97/10/4 تشكيل نخواهد شدو جلسه جبراني آن در روز پنج شنبه مورخ 97/10/6 تشكيل ميگردد.تاريخ اعلام 97/10/3

 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان درس قرائت قران تدريس سركار خانم رضوي زاده و دروس معادلات و محاسبات عددي تدريس سركار خانم مومن زاده
دانشجويان  گرامي براي دريافت جزوه تحويلي توسط استاد مربوطه حتما به آقاي ميرصالح مراجعه نمايند تاريخ اعلام 97/10/3
 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان محترم دروس مقدمات طراحي معماري و تمرينهاي معماري تدريس آقاي دكتر جمشيدي 
طبق اعلام آقاي دكتر جمشيدي زمان ارائه پروژه هاي دروس فوق از روز چهارشنبه 97/10/5 به روز يكشنبه 97/10/9 ساعت 10 صبح تغيير كرد. لذا دانشجويان ارجمند پروژه هاي خود را در روز يكشنبه ساعت ده صبح جهت تحويل به استاد مربوطه به همراه بياورند.تاريخ اعلام 97/10/3

 
 
 
بسمه تعالي
قابل توجه كليه دانشجويان دروس  تدريسي آقاي مهندس مختارزاده
دانشجويان  گرامي كه موفق به ارائه پروژه و يا تحقيق خود تا روز يكشنبه مورخ 97/10/2 نگرديده اند حداكثرتا روز جمعه ساعت 14 مورخ97/10/7 كارهاي خود را تحويل آقاي ميرصالح بدهند.بديهي است زمان اعلامي قابل تمديد نبوده و نمرات دانشجوياني كه كارهاي خود را تا زمان تعيين شده تحويل ندهند بدون نمره پروزه و يا تحقيق منظور خواهد شد . تاريخ اعلام 97/10/2
 
 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان محترم گروه صنايع غذايي مقطع كارشناسي ارشد
طبق اعلام سركار خانم دكتر احمدي جلسه جبراني دروس ايشان در روز سه شنبه مورخ 97/10/4 از ساعت هشت صبح لغايت 15/30برگزار خواهد شد وحضور دانشجويان در كلاس درس الزاميست تاريخ اعلام 97/10/2
 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان محترم درس پرسپكتيو و هندسه مناظر و مرايا 
امتحان عملي درس پرسپكتيو و هندسه مناظر و مرايا طبق اعلام استاد محترم درس سركار خانم مهندس سپياني در روز سه شنبه مورخ 97/10/4 ساعت 13/30 مي باشد و دانشجويان ارجمند موظف به شركت در امتحان عملي مي باشند تاريخ اعلام 97/9/29
 
 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان محترم دروس آزمايشگاه بتن و آزمايشگاه خاك 
كلاسهاي  دروس آزمايشگاه بتن و آزمايشگاه خاك تدريس آقاي مهندس اله دادي در روز دوشنبه مورخ 97/10/3 از ساعت هشت صبح تشكيل  مي گردد و حضور دانشجويان محترم الزاميست تاريخ اعلام 29/9/97
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان رشته معماري درس نرم افزار تدريس سركار خانم مهندس سپياني 
طبق اعلام خانم مهندس سپياني امتحان عملي درس نرم افزار ساعت 8.30 صبح روز سه شنبه مورخ 97/10/11 انجام خواهد شد و دانشجويان محترم درس نرم افزار موظف به شركت در امتحان مي باشند. تاريخ اعلام 97/9/28
 
 
بسمه تعالي 
قابل توجه كليه دانشجويان گرامي 
بوفه دانشگاه ازروز پنج شنبه مورخ  97/9/29 در محل سلف سرويس دانشگاه افتتاح گرديد . لذا دانشجويان ارجمند جهت استفاده از تسهيلات ارائه شده از ساعت 8 صبح لغايت 15 مي توانند به بوفه مراجعه نمايند. تاريخ اعلام 97/9/28
 
 
بسمه تعالي 
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتراي رشته معماري 
طبق اعلام آقاي دكتر هوتن ايرواني دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري كه با ايشان واحد درسي انتخاب نموده اند در هفته جاري جهت كركسيون پروژه هاي تحقيقي خود بايد به ايشان مراجعه نمايند.تاريخ اعلام 97/9/28 
 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان دروس تدريسي توسط آقاي زريبافيان
طبق اعلام آقاي دكتر زريبافيان كلاسهاي دروس چهارشنبه مورخ 97/9/28 ايشان تشكيل نخواهد شد و دانشجويان گرامي جهت تعيين تاريخ جبراني در روز پنج شنبه مورخ 97/9/29 به ايشان مراجعه نمايند.تاريخ اعلام 97/9/27 

قابل توجه دانشجويان درس متره و برآورد تدريس آقاي مهندس مختارزاده

 طبق اعلام آقاي مهندس مختار زاده كلاس درس متره و برآورد در روز سه شنبه مورخ 97/9/27 تشكيل نميشود و آخرين زمان براي ارائه پروژه روزهاي يكشنبه مورخ 97/10/2 و دوشنبه مورخ 97/10/3 ازساعت 15 خواهد بود. تاريخ اعلام 97/9/26
 

بسمه تعالي
اطلاعيه مهم 
قابل توجه دانشجويان محترم كارشناسي پيوسته وناپيوسته معماري 
دانشجوياني كه درس طرح نهايي را اخذ كرده اند در صورت آماده بودن طرح ها و تائيد استاد محترم درس ،جلسه دفاع در روز پنج شنبه مورخ 97/10/6 ساعت 9 صبح انجام مي گردد . لذا مقتضي است اسناد و مدارك به شرح ذيل تا تاريخ 97/9/28 تحويل آموزش گردد
 مدارك مورد نياز جهت دفاع از درس طرح نهايي شامل 
 الف- فرم آمادگي دفاع با امضاء و تائيد استاد و ممهور به مهر حسابداري و آموزش واحد دانشگاهي 
ب- دو جلد گزارش صحافي شده مطابق با دستور العمل دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردستان 
ج- پرينت تصوير ماكت ساخته شده در قطعه آ سه 
 
گروه آموزشي رشته معماري

بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان گرامي عمران و معماري 
كلاس هاي درس آقاي مهندس اميد طبيبي جبلي در روز چهارشنبه مورخ 97/9/21تشكيل نمي شود و جلسه جبراني توسط ايشان پس از هماهنگي با دانشجويان اعلام خواهد شد لازم به ذكر است امتحانات ميانترمي كه قرار بود در روز چهارشنبه مورخ 97/9/21 گرفته شود ، هفته بعد در روز چهارشنبه مورخ 97/9/28 انجام مي شود .تاريخ اعلام 97/9/19 

 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان گرامي رشته عمران 
طبق اعلام آقاي دكتر عمادي كلاسهاي روز سه شنبه مورخ 97/9/20 ايشان تشكيل نخواهد شد و جلسه جبراني توسط ايشان در آينده اعلام ميگردد. تاريخ اعلام 97/9/19
 
بسمه تعالي 
قابل توجه دانشجويان ارجمند
با توجه به عدم حضور آقاي دكتر جمشيدي در روز سه شنبه مورخ 97/9/20 در واحد . دانشجوياني كه در زمينه هاي مختلف آموزشي ، اداري و مالي متقاضي صحبت با ايشان هستند در روز چهارشنبه مورخ 97/9/21 به دفتر كار ايشان در دانشگاه مراجعه نمايند.تاريخ اعلام 97/9/18
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان صنايع غذايي مقطع كارشناسي ارشد 
كلاس جبراني دروس تدريسي توسط سركار خانم دكتر احمدي طبق اعلام ايشان در روز هاي جمعه مورخ 97/9/16 و 97/9/23 و 97/10/7 تشكيل خواهد شد و حضور در كلاسها براي دانشجويان ارجمندي كه با ايشان انتخاب واحد نموده اند الزاميست .تاريخ اعلام 97/9/15

 
بسمه تعالي
 قابل توجه دانشجويان سركار خانم مهندس عسكريانفرد
طبق اعلام سركار خانم مهندس عسكريانفرد امتحان ميانترم دروس روشهاي اجرايي ، ساختمان 1 ، اجزاي ساختمان و اجزاء ساختمان هاي بتني در روز سه شنبه مورخ 97/9/13 ساعت 9 صبح در كلاس 204 انجام خواهد شد. تاريخ اعلام 97/9/6 
قابل توجه دانشجويان آقاي مهندس مختارزاده 
طبق اعلام آقاي مهندس مختارزاده طبق هماهنگيهاي صورت گرفته با دانشجويان ارجمند كلاسهاي درس متره و برآورد ،جوش ، مديريت كارگاهي و ساختمان 2، در هفته جاري تشكيل نمي گردد.تاريخ اعلام 97/9/5

 
 
 بسمه تعالي
 قابل توجه دانشجويان آقاي دكتر صيادي 
طبق اعلام آقاي دكتر صيادي كليه كلاسهاي روز سه شنبه مورخ 97/9/6 ايشان تشكيل نخواهد شد و جلسه جبراني توسط  ايشان به اطلاع عزيزان خواهد رسيد.تاريخ اعلام دوشنبه مورج 97/9/5

 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان گرامي درس نقشه برداري تدريس آقاي مهندس سعيد رضا حديدي زواره 

طبق اعلام آقاي مهندس حديدي كلاس درس نقشه برداري در روز سه شنبه مورخ 97/8/29 تشكيل نمي گردد و جبراني آن در روز پنج شنبه مورخ 97/9/1 ساعت 15 لغايت 17 خواهد بود .تاريخ اعلام 97/8/28


 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان گرامي درس متره و برآورد تدريس آقاي مهندس مختارزاده 
طبق اعلام استادمختارزاده كلاس درس متره و برآورد در روز سه شنبه مورخ 97/8/29 تشكيل نمي گردد و جلسه جبراني آن متعاقبا اعلام خواهد شد.تاريخ اعلام 97/8/28

 
 بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان گرامي برادر
دانشجوياني كه علاقه مند به شركت در مسابقات دوي صحرا نوردي(پسران)به ميزباني واحد دولت آباد  مي باشند حد اكثر تا تاريخ 97/9/15 به امور دانشجويي واحد اردستان ،سركار خانم پويان مراجعه نمايند.تاريخ اعلام 97/8/27

 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان دروس زبان انگليسي عمومي و پيش دانشگاهي وزبان تخصصي و زبان فني 
امتحان ميان ترم درس زبان انگليسي عمومي روز پنج شنبه مورخ 97/9/1 ساعت 10 صبح 
امتحان ميان ترم درس زبان پيش دانشگاهي روز پنج شنبه مورخ 97/9/8 ساعت 8/30 صبح 
امتحان ميان ترم درس زبان تخصصي رشته عمران و زبان فني رشته معماري روز چهارشنبه مورخ 97/9/7 ساعت 8/30صبح برگزار خواهد شد.تاريخ اعلام 97/8/24
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان خواهر كه دروس ورزش 1 و تربيت بدني را انتخاب نموده اند
كلاسهاي درس تربيت بدني و ورزش 1 هر هفته از ساعت 11.30 لغايت 13 در سالن ورزشي دانشگاه تشكيل خواهد شدوحضور در كلاس براي كليه دانشجويان الزاميست.تاريخ اعلام 97/8/23

 
بسمه تعالي 
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشدرشته مديريت پروژه
كلاس درس آقاي دكتر سروري در روز جمعه مورخ 97/8/25 تشكيل نخواهد شدو جلسه جبراني آن متقابلا به اطلاع خواهد رسيد.تاريخ اعلام 97//8/23

 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان آقاي دكتر عمادي 
طبق اعلام آقاي دكتر عمادي كلاسهاي روز سه شنبه ايشان در تاريخ 97/8/22 تشكيل نمي گردد و تاريخ جبراني آن توسط ايشان بعدا مشخص خواهد شد. تاريخ اعلام 97/8/20 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان آقاي دكتر جمشيدي دروس طرح نهايي و پايان نامه 
طبق اعلام آقاي دكتر جمشيدي با توجه به عدم حضور ايشان در روزسه شنبه مورخ 97/8/15 در دانشگاه دانشجويان گرامي دروس طرح نهايي و پايان نامه جهت انجام كركسيون به جاي سه شنبه 97/8/15 در روز هاي يكشنبه 97/8/20و يا سه شنبه 97/8/22 از ساعت 8 صبح لغايت 12 ظهر مراجعه نمايند. تاريخ اعلام 97/8/13

 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان رشته معماري 
طبق اعلام آقاي دكتر جمشيدي كلاس درس معماري جهان در روز پنج شنبه مورخ 97/8/10 تشكيل نخواهد شد و جلسه جبراني توسط ايشان اعلام خواهد شد. تاريخ اعلام97/8/9
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان خواهر كه در نيم سال جاري درس تربيت بدني را انتخاب نموده اند
كلاسهاي درس تربيت بدني تدريس سركار خانم مهشيد نعمت الهي در روزهاي چهارشنبه ساعت 11.30 لغايت 13 هر هفته در سالن ورزشي دانشگاه تشكيل مي گردد  و حضور دانشجويان در كليه كلاسهاي مربوطه الزاميست .تاريخ اعلام97/8/4

  بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان درس نقشه برداري تدريس آقاي مهندس سعيد رضا حديدي زواره
كلاس نقشه برداري طبق اعلام آقاي حديدي در روز سه شنبه مورخ 97/8/1 تشكيل نخواهد شد و جلسه جبراني آن در روز پنج شنبه مورخ 97/8/3 ساعت 15 لغايت 17 تشكيل مي گردد. لذا دانشجويان محترم لازم است در هفته جاري به جاي سه شنبه در روز پنج شنبه در كلاسهاي درس نقشه برداري حضور يابند.تاريخ اعلام 97/7/30

بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان آقاي دكتر كاظم يزدي
طبق اعلام آقاي دكتر يزدي روز حضور ايشان در دانشگاه در هفته جاري  پنج شنبه مورخ 97/8/3 خواهد بود لذا دانشجويان گرامي كه با ايشان واحد انتخاب نموده اند در روز پنج شنبه در دانشگاه  حضور يابند. تاريخ اعلام 97/7/30

بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان دروس زبان عمومي و زبان انگليسي پيش دانشگاهي 
كلاسهاي درس زبان پيش دانشگاهي در روزهاي پنج شنبه از ساعت 8 صبح لغايت 9/30 دقيقه و كلاسهاي درس زبان عمومي از ساعت 9/30لغايت 11/45 تشكيل خواهد شد.و دانشجويان موظف به حضور در كلاس طبق ساعت مي باشند.تاريخ اعلام 97/7/19

 
بسمه تعالي
 
قابل توجه دانشجويان محترم دروس آقاي دكتر يزدي 
طبق اعلام آقاي دكتر كاظم يزدي روزهاي حضور ايشان در هفته آينده در دانشگاه روزهاي چهارشنبه 25 و پنجشنبه 26 مهر ماه خواهد بود. تاريخ اعلام 97/7/19

بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد رشته صنايع غذايي 
كلاسهاي درس سركار خانم دكتر احمدي روز پنج شنبه مورخ 1397/7/19طبق اعلام مدرس تشكيل خواهد شد و حضور در كلاس براي دانشجويان الزاميست .تاريخ اعلام 97/7/18

 
 
بسمه تعالي
 
قابل توجه كليه دانشجويان دانشگاه 
با توجه به تغييرات صورت گرفته در برنامه بعضي از گروههاي دانشگاه ،لطفا برنامه نهايي را از پرتال خود دريافت فرمائيد. تاريخ اعلام 97/7/17

 
بسمه تعالي
 
 قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد مهندسي معماري
دانشجوياني كه درس مقدمات طراحي جبراني را اخذ نموده اند هر چه سريعتر به استاد درس آقاي دكتر جمشيدي مراجعه نمايند .تاريخ اعلام 97/7/17
 بسمه تعالي
 
قابل توجه دانشجويان كارشناسي پيوسته و ناپيوسته معماري 
دانشجويان ارجمندي كه درس طرح نهايي را در بهمن ماه 96 اخذ كرده اند در صورت آماده بودن طرح ها و تائيد استاد محترم درس ،جلسه دفاع در روز پنج شنبه مورخ 97/8/3 ساعت 9 صبح انجام مي گردد . لذا مقتضي است اسناد و مدارك به شرح ذيل تا تاريخ 97/7/26 تحويل آموزش گردد
مدارك مورد نياز جهت دفاع از درس طرح نهايي شامل 
الف) فرم آمادگي دفاع با امضاءو تائيد استاد و ممهور به مهر حسابداري و آموزش 
ب)دو جلد گزارش صحافي شده مطابق با دستور العمل دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردستان
(پرينت) A3ج)تصوير ماكت ساخته شده در قطع

بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد مديريت پروژه و ساخت 
كلاسهاي دروس پروژه هاي موردي مديريت ،برنامه ريزي و سامان دهي طرح ها ،و روشهاي مديريت پروژه تدريس آقاي دكتر سروري در روز جمعه (فردا)مورخ 97/7/13 تشكيل خواهد شدو حضور دركلاس براي دانشجوياني كه درس را انتخاب نموده اند الزاميست تاريخ اعلام97/7/12
 
بسمه تعالي 
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد رشته مديريت پروژه و ساخت 
دانشجويان گرامي قبل از اخذ درس شش واحد ي پايان نامه  بايد تعداد 26 واحد درسي از چارت رشته مديريت پروژه و ساخت را گذرانده باشند تا در دريافت پايان نامه دچار مشكل نشوند تاريخ اعلام 97/7/12
بسمه تعالي 
 
قابل توجه دانشجويان كارشناسي معماري آماده دفاع طرح نهايي

1-      تحويل مدارك ( دو نسخه رساله گالينگور شده منضم به نقشه و CD كليه مدارك) تا تاريخ 97/07/05به دفتر گروه

2-      حضور در جلسه دفاع با همراه داشتن مدارك لازم در ساعت 8 صبح پنجشنبه 97/07/12

 
 --------------------------------------------
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان رشته معماري مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري 
آقاي دكتر يزدي در روز پنج شنبه مورخ 97/6/22 در واحد حضور خواهند داشت 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان رشته معماري مقاطع كارداني و كارشناسي و كارشناسي ناپيوسته 
جهت اطلاع از ليست دروس باقي مانده خود و دروس قابل اخذ در سامانه ثبت نام قبل از انجام ثبت نام با سامانه به گروه و يا اداره آموزش مراجعه فرمائيد (مدير گروه رشته معماري دانشگاه )تاريخ اعلام 97/6/11
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان گروه معماري 
آقاي دكتر يزدي در هفته جاري در روز چهار شنبه مورخ 97/6/14 در دانشگاه حضور خواهند داشت و پاسخگوي دانشجويان مي باشند .           (تاريخ اعلام97/6/11)

 
 
بسمه تعالي
قابل توجه كليه دانشجويان دانشگاه
با توجه به اينكه سامانه ثبت نام و بازه زماني مربوط به آن توسط سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي تعيين و مديريت ميگرددو امكان ثبت نام در خارج از بازه زماني مربوطه براي واحدها امكان پذير نيست لطفا دانشجويان گرامي در زمان مشخص شده در زمينه انتخاب واحد اقدام فرمايند بديهي است واحد در رابطه با افرادي كه در زمان مشخص شده امور مربوط به انتخاب واحد را انجام ندهند هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت.                       (تاريخ اعلام 97/6/11) 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان ارجمند مقاطع مختلف رشته معماري دانشگاه 
مدير محترم گروه معماري دانشگاه جناب آقاي دكتر يزدي در روز سه شنبه مورخ 97/6/6 جهت رفع مشكلات دانشجويان در گروه معماري حضور دارند و دانشجويان گرامي مي توانند به ايشان مراجعه نمايند.تاريخ اعلام 97/6/3

بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان ارجمند كه درس تربيت بدني را انتخاب وليكن موفق به شركت در امتحان نشده اند 
طبق اعلام مدرس درس آقاي صيادي دانشجوياني كه موفق به شركت در امتحان پاياني نگرديده اند روز سه شنبه مورخ 97/6/6 ساعت 10.30 جهت شركت در امتحان در طبقه اول ساختمان آموزشي حضور يابند .بديهي است عدم حضور مجدد توسط دانشجو به منزله حذف درس بوده و اين دانشجويان موظف به انتخاب درس در نيم سالهاي آينده خواهند بود .تاريخ اعلام 97/4/27

 
 
 
 بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان مقاطع كارداني و كارشناسي كليه رشته هاي دانشگاه 
با توجه به اخذ مجوز ارائه دروس كارآموزي و پروژه نهايي در ترم تابستانه ، دانشجويان متقاضي انتخاب دروس حد اكثر تا تاريخ 1397/4/27 به گروه آموزشي واداره  آموزش دانشگاه مراجعه فرمائيد.تاريخ اعلام 1397/4/21

 
 
 
 
 
 
 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان رشته هاي كارشناسي عمران و كارشناسي ارشد مديريت ساخت و پروژه
جهت انجام امور تحويل

پروژه كاربردي كامپيوتر ،راه،كارآموزي و پايان نامه روز پنجشنبه مورخ 97/4/21 به آقاي استاد صالحي مراجعه نمايند   تاريخ اعلام 97/4/10. بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان آقاي دكتر يزدي 
زمان تحويل پروژه

 
دروس برنامه ريزي كالبدي و طرح 1و2 دانشجويان كارشناسي ارشد معماري تدريس آقاي دكتر كاظم يزدي ساعت 9 صبح روز پنج شنبه مورخ 97/4/21 ميباشد.تاريخ اعلام97/4/10
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان محترم درس تربيت بدني تدريس آقاي صيادي 
طبق اعلام مدرس درس
،امتحان در روزپنج شنبه مورخ 97/4/7ساعت 13 در محل سالن امتحان انجام خواهد شد و حضور در امتحان براي كليه افرادي كه درس را در نيم سال دوم انتخاب نموده اند الزاميست
 بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان درس رو خواني قران تدريس آقاي قرباني 
دانشجويان جهت انجام بخش
 
شفاهي امتحان در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه و پنج شنبه (پنجم تا هفتم تير ماه 97 ) به دفتر گروه معماري جناب آقاي دكتر قرباني مراجعه نمايند. تاريخ اعلام97/3/31
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان محترم مقاطع كارداني ،كارشناسي و كارشناسي ارشد رشته معماري دانشگاه


تاريخ تحويل پروژه دروس علمي از روز چهارشنبه 97/4/13 به روز چهارشنبه 7/4/20 9انتقال يافت .تاريخ اعلام 97/3/31  
بسمه تعالي       
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد منابع آب 
طبق اعلام آقاي دكتر كوشافر
 
كلاس درس كيفيت آب در روز دوشنبه مورخ 97/3/21 در دانشگاه تشكيل خواهد شد. تاريخ اعلام 97/3/20
باسمه تعالي

قابل توجه دانشجويان رشته دكتري

برنامه زمان بندي برگزاري آزمون جامع نيمسال دوم 97-96 به شرح زير مي باشد

نام واحد
نام رشته گروه تخصصي/گرايش تخصصيعنوان دروس امتحانيتاريخ آزمون كتبي (فقط روز)ساعت آزمون كتبيتاريخ آزمون شفاهي (فقط روز)ساعت آزمون شفاهياردستانكشاورزي/زراعتفيزيولوژي تنشها در گياهان زراعي7تير ماه9 صبح14 تيرماه10 صبحاردستانكشاورزي/زراعتاكولوژي سيستمهاي زراعي7تير ماه10:30 صبح14 تيرماه10 صبحاردستانكشاورزي/زراعتاكوفيزيولوژي گياهان زراعي و علفهاي هرز5 تير ماه9 صبح14 تيرماه10 صبحاردستانكشاورزي/زراعتفيزيولوژي عملكرد گياهان زراعي5 تيرماه10:30 صبح14 تيرماه10 صبحاردستانمعماري/معماريمباحث منتخب در معماري7 تيرماه8 صبح13 تير ماه9 صبحاردستانمعماري/معماريمعماري معاصر (نظريه ها و مكاتب)7 تير ماه10 صبح13 تير ماه9 صبحاردستانمعماري/معماريمطالعات تطبيقي در معماري7 تيرماه14 بعد از ظهر13 تير ماه9 صبح
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان رشته عمران و مديريت ساخت 
جهت انجام امور آموزشي مربوط به گروه هاي خود و همچنين تحويل پروژه هاي راه و كارآموزي در تاريخ هاي 97/3/30 و 97/4/7 به دفتر گروه عمران مراجعه نمايند. تاريخ اعلام 97/3/7
 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان آقاي دكتر ميرزايي 
طبق اعلام آقاي دكتر رضا ميرزايي كلاس درس ايشان در روز پنج شنبه مورخ 97/3/10 تشكيل خواهد شد. تاريخ اعلام97/3/4
 
بسمه تعالي 
قابل توجه دانشجويان درس تاريخ تحليل فضاي شهري 
دانشجويان براي تهيه جزوه درس به دبير خانه دانشگاه (سركار خانم لباف قاسمي ) مراجعه نمايند.تاريخ اعلام 97/ 3/4
بسمه تعالي 
قابل توجه دانشجويان درس تفسير موضوعي قران كريم تدريس حاج آقا دهشيري 
 طبق اعلام مدرس درس دانشجويان براي امتحان
كتاب تفسير موضوعي قران نوشته جمعي از نويسندگان را از صفحه يك تا صفحه  124را مطالعه نمايند.تاريخ اعلام 97/3/3
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان رشته معماري
طبق تصميم و اعلام گروه معماري دانشگاه زمان تحويل نهايي پروژه اساتيد گروه كه دروس ايشان تحويل پروژه دارد (آقاي دكتر يزدي ،آقاي استاد جمشيدي ،خانم استاد باستاني ،خانم مهندس سپياني،خانم مهندس طلا كوب ، خانم مهندس طباطبايي پور) در روز چهار شنبه مورخ 97/4/13 ميباشد.تاريخ اعلام 97/3/3
   
 
 بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان استاد محسن حيدري
طبق اعلام آقاي استاد حيدري كلاس درس روز سه شنبه 97/3/1ايشان در روزچهار شنبه 97/3/2 تشكيل خواهد شد.تاريخ اعلام 97/3/1
 
بسمه تعالي 
قابل توجه دانشجويان عمران 
كلاس دروس آقاي مهندس عمادي در هفته جاري تشكيل نمي گردد و جلسه جبراني آن توسط مدرس مشخص خواهد شد.تاريخ اعلام 97/3/1
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان رشته عمران 
كلاس دروس آقاي مهندس زريبافيان در روز چهارشنبه مورخ 97/3/2 تشكيل نمي شودو جلسه جبراني آن در روز پنج شنبه مورخ 97/3/3 در همان ساعات دروس تشكيل خواهد شد.تاريخ اعلام 97/3/1
   بسمه تعالي 
قابل توجه دانشجويان آقاي دكتر رضا ميرزايي
كلاس دروس آقاي دكتر ميرزايي در روز پنج شنبه مورخ 97/2/27 تشكيل ميگردد.تاريخ اعلام 97/2/25
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان عمران ،دروس تدريسي توسط آقاي مهندس نساجيان 
كلاسهاي درس آقاي نساجيان در روز پنجشنبه مورخ 97/2/20از ساعت 15/30-12/30به صورت دو جلسه در يك روز تشكيل خواهد شد و حضور دانشجويان در كلاس الزاميست.تاريخ اعلام97/2/19
 
بسمه تعالي 
قابل توجه دانشجويان رشته عمران دانشگاه 
كلاسهاي آقاي مهندس وحيد درخشان در روز پنجشنبه مورخ 97/2/20تشكيل نخواهد شد.تاريخ اعلام 97/2/19

..
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان دروس آقاي دكتر اكبر قرباني 
كلاس جبراني دروس آقاي دكتر قرباني به قرار زير تشكيل ميگردد.تاريخ اعلام97/2/19
تاريخ زمان تشكيل
نام درس
رديف
97/2/25 سه شنبه ساعت13/45-12/15
انديشه اسلامي 1
1
97/2/26 چهارشنبه ساعت 13/45-12/15
انديشه اسلامي 2
2
 97/3/1  سه شنبه ساعت 13/45-12/15
 دانش خانواده و جمعيت
 3
 97/3/2  چهارشنبه ساعت 15/30-14
 انقلاب اسلامي ايران
 4
 97/3/3  پنجشنبه 15/30-14
 تاريخ تحليلي صدر اسلام
 5
 97/2/20  پنجشنبه 15/30-14
 حكمت هنر اسلامي
 6
 97/2/20  پنجشنبه 15/30-14
سمينار هنر و معماري  
 7
 97/2/19  چهارشنبه 15/30-14
تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي 
 8
 
قابل توجه دانشجويان دروس كار آفريني و اقتصاد خرد 
كلاس جبراني درس كار آفريني  روز چهارشنبه مورخ 97/2/19 ساعت 11 لغايت 13 و كلاس جبراني درس اقتصاد خرد همان روز از ساعت 14 لغايت 15.30 تشكيل خواهد شد.تاريخ اعلام97/2/18
بسمه تعالي 
قابل توجه دانشجويان درس زبان تخصصي رشته صنايع غذايي 
كلاس درس زبان تخصصي رشته صنايع غذايي تدريس استاد هادي طحان در روز سه شنبه مورخ 97/2/18 ساعت 9 صبح تشكيل ميگردد. تاريخ اعلام 97/2/17 

 
بسمه تعالي 
قابل توجه دانشجويان دروس آقاي دكتر كاظم يزدي 
كلاس جبراني دروس آقاي دكتر يزدي طبق اعلام استاد در روز جمعه مورخ 97/2/21 تشكيل خواهد شد و حضور دانشجويان در كلاس الزاميست.تاريخ اعلام 97/2/17

 
بسمه تعالي 
قابل توجه دانشجويان دروس تدريسي آقاي دكتر ساعتي 
كلاسهاي درس آقاي دكتر ساعتي در روز چهارشنبه مورخ 97/2/19 تشكيل نخواهد شد.تاريخ اعلام 97/2/16

 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان دروس تحليل سازه 1ومكانيك ساختمان تدريس استاد سالك 
امتحان ميانترم دروس فوق طبق اعلام استاد سالك در روز پنج شنبه مورخ 97/2/20 ساعت 10 صبح برگزار ميگردد.تاريخ اعلام 978/2/16 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان دروس تدريسي توسط آقاي استاد پري زنگنه 
كلاس جبراني درس آقاي پري زنگنه در روز سه شنبه مورخ 97/2/18 تشكيل خواهد شد. تاريخ اعلام 97/2/13

 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان رشته عمران دروس آزمايشگاه بتن و آزمايشگاه مكانيك خاك
آخرين زمان تحويل پروژه دروس فوق طبق اعلام مدرس درس روز سه شنبه مورخ 97/3/1 مي باشد و به هيچ عنوان قابل تمديد نخواهد بود.تاريخ اعلام 97/2/13

 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان دروس تدريسي توسط سركار خانم مهندس سپياني 
كلاسهاي روزپنج شنبه مورخ 97/2/13 خانم مهندس  سپياني تشكيل نمي شود.تاريخ اعلام97/2/11
 
بسمه تعالي 
قابل توجه دانشجويان دروس تدريسي آقاي استاد زريبافيان 
كلاس جبراني كليه دروس آقاي زريبافيان در روز پنج شنبه مورخ 97/2/13 از ساعت 8 صبح لغايت 15.30 تشكيل خواهد شد و دانشجويان ملزم به شركت در كلاس مي باشند. تاريخ اعلام 97/2/11

 
 
بسمه تعالي 
قابل توجه دانشجويان درس زبان فني تدريس سركار خانم هادي طحان 
كلاس درس زبان فني تدريس سركار خانم استاد هادي طحان در روز سه شنبه 97/2/11 تشكيل نمي گردد و جلسه جبراني توسط مدرس اعلام خواهد شد.
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري معماري 
كلاسهاي آقاي دكتر رضا ميرزايي درهفته جاري تشكيل نخواهد شد. و جلسه جبراني توسط مدرس درس مشخص خواهد شد.تاريخ اعلام 97/2/9 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان آقاي دكتر يزدي 
كلاسهاي آقاي دكتر كاظم يزدي در روز پنج شنبه مورخ 97/2/13 تشكيل نخواهد شد.و زمان جلسه جبراني توسط مدرس درس اعلام ميگردد.تاريخ اعلام 97/2/9
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان رشته مهندسي معماري 
كلاس جبراني درس طراحي معماري انرژي تدريس جناب آقاي استاد جمشيدي روز سه شنبه مورخ 97/2/11ساعت 8 صبح لغايت 15/30 تشكيل خواهد شد.
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان درس سازه هاي فولادي 2
فصول 4-پيچ و پرچ 
5-جوش
14-اتصالات
از كتاب طراحي سازه هاي فولادي نوشته آقاي طاحوني براي امتحان پايان ترم مطالعه شود.
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان رشته صنايع غذايي
امتحان ميان ترم اصول نگهداري و تبديل مواد غذايي در تاريخ 96/2/20 ساعت 10 صبح برگزار مي گردد
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان رشته معماري
كلاسهاي دروس طراحي معماري انرژي و طراحي داخلي 2 در روزچهارشنبه 97/2/5 تشكيل نمي شود و جلسه جبراني آنها طبق اعلام مدرس درس آقاي استاد جمشيدي در روز پنج شنبه 97/2/6 تشكيل خواهد شد.

 
بسمه تعالي 
قابل توجه دانشجويان رشته صنايع غذايي 
كلاس درس شيمي عمومي در روز پنج شنبه مورخ 97/2/6 از ساعت 10 صبح لغايت 13 تشكيل خواهد شد.

بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان رشته عمران 
كلاسهاي آزمايشگاه بتن و آزمايشگاه خاك تدريس آقاي مهندس امير اله دادي طبق اعلام ايشان در تاريخ هاي زير تشكيل خواهد شد.
روز سه شنبه 97/2/11 صبح آزمايشگاه بتن و بعد از ظهر آزمايشگاه خاك 
روز سه شنبه 97/3/1 صبح آزمايشگاه خاك و بعد از ظهر آزمايشگاه بتن 
عدم حضور به مفهوم حذف درس خواهد بود.

 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان رشته عمران 
كلاسهاي  درس آقاي استاد عمادي در روز چهار شنبه مورخ 97/2/5 تشكيل نخواهد شد ، كلاس جبراني توسط مدرس اعلام ميگردد.

.
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان دروس آقاي دكتر قرباني 
كليه كلاسهاي آقاي دكتر اكبر قرباني در هفته جاري (سه شنبه 97/2/4 و چهارشنبه 97/2/5 وپنج شنبه 97/2/6 )تشكيل نمي شود و جلسه جبراني توسط استاد مربوطه مشخص خواهد شد.تاريخ اعلام 97/2/3 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان محترم مقاطع كارداني و كارشناسي (پيوسته و نا پيوسته )
نظر به اينكه گروه هاي آموزشي واحد در حال برنامه ريزي جهت ترم تابستان 97 ميباشند مقتضي است آن دسته از دانشجوياني كه متقاضي گذراندن دروس در ترم تابستان 97 مي باشند به صورت مكتوب عناوين دروس مورد نظر را به مدير محترم گروه خود حد اكثر تا روز پنجشنبه 10 خرداد ماه تحويل نمايند .                  اداره آموزش دانشگاه 


 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان سركار خانم آسيه احمدي 
ساعت تشكيل كلاس هاي جبراني خانم دكتر احمدي طبق ساعات زير در روز چهارشنبه تشكيل خواهد شد.
درسهاي انتقال جرم و حرارت و خواص شيميايي و عملكرد ساعت 10-8 صبح 
درس روشهاي نوين 12-10 صبح و3-1 بعد از ظهر

 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان دروس آقاي صيادي 
كليه كلاس هاي استاد  صيادي  در هفته جاري (از 97/2/1 لغايت 97/2/6)تشكيل نخواهد شد.تاريخ اعلام 97/2/2
 
بسمه تعالي 
قابل توجه دانشجويان رشته عمران ،دروس آزمايشگاه خاك و آزمايشگاه بتن 
كلاسهاي آزمايشگاه خاك و آزمايشگاه بتن تدريس آقاي مهندس اله دادي به شرح زير بر گزار خواهد شد.
1-روز دوشنبه مورخ 97/2/3  صبح آزمايشگاه بتن و عصر آزمايشگاه خاك 
2-روز دوشنبه مورخ 97/2/31 صبح آزمايشگاه خاك و عصر آزمايشگاه بتن
ضمنا حضور در جلسات براي دانشجوياني كه درس را در ترم جاري انتخاب كرده اند الزاميست 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان خواهر كه دروس تربيت بدني و ورزش 1 را انتخاب نموده اند 
كلاسهاي درس هر هفته روزهاي چهارشنبه از ساعت 11/30 لغايت 13 در سالن ورزشي دانشگاه برگزار ميگردد.
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان عمران 
كلاسهاي آقاي مهندس خواجه باشي به شرح زير تشكيل ميگردد.
1-مكانيك سيالات مشخصه 29 روز چهار شنبه ساعت 12-9 
2-هيدروليك و آزمايشگاه مشخصه 36 روز چهارشنبه ساعت 12-9
3- مكانيك سيالات و هيدروليك مشخصه 84روز چهارشنبه ساعت 12-9 
بسمه تعالي 
قابل توجه دانشجويان رشته صنايع غذايي 
طبق اعلام سركار خانم دكتر احمدي كلاسهاي چهارشنبه و پنج شنبه ايشان به روال عادي خود از اين هفته برگزار مي شود. كلاسهاي جبراني از هفته آينده تا آخر ارديبهشت ماه به شرح زير مي باشد.
-سه شنبه ها 10-8 فراوري نوين مواد غذايي
-روشهاي نوين آزمايشگاهي روزهاي سه شنبه ساعت 12-10 و 15-13
- انتقال جرم و حرارت،خواص شيميايي و عملكردي مواد غذايي ساعت  17-15 سه شنبه 
- درس ميكروبيولوژي صنعتي روزهاي چهارشنبه ساعت 12-8
 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان رشته عمران 
كلاس درس آقاي عمادي در روز سه شنبه مورخ 97/1/28 تشكيل نمي گردد. لازم به ذكر است جلسه جبراني توسط مدرس مشخص خواهد شد. تاريخ اعلام 97/1/27

 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري رشته معماري 
كلاس دروس آقاي دكتر رضا ميرزايي در روز پنج شنبه مورخ 97/1/30 تشكيل خواهد شد.تاريخ اعلام 97/1/27

 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد مديريت پروژه 
 كلاسهاي درس روز جمعه مورخ 97/1/24تشكيل مي گردد .و حضور در كلاس اجباري است
 
 
بسمه تعالي
 
قابل توجه دانشجويان جناب آقاي جمشيدي (درس مقدمات طراحي جبراني)                           
كلاسهاي درس آقاي جمشيدي در روز پنج شنبه 97/1/23 تشكيل نمي گردد و جبراني آن توسط مدرس درس مشخص خواهد شد.تاريخ اعلام 97/1/22

 
 
قابل توجه دانشجويان گرامي و اساتيد ارجمند 
قابل اعلام معاونت محترم آموزشي و پژوهشي دانشگاه از فروردين ماه 97 كلاسهاي دانشگاه طبق ساعات زير تشكيل خواهد شد 
            جلسه اول :ساعت 8 صبح لغايت 9.30
جلسه دوم :9.45 لغايت 11.15 
جلسه سوم :11.30 لغايت 13 
جلسه چهارم :14 لغايت 15.30
 
 
 
 
تعداد بازدید: 30768
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد اردستان میباشد.
Powered by DorsaPortal