صفحه اصلی
English
1395/11/12 اطلاعيه هاي مهم
اطلاعيه هاي مهم

 بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان درس مكانيك خاك تدريس آقاي مهندس امير همايون وفايي جلسه جبراني درس مكانيك خاك در روز جمعه مورخ 96/9/24 از ساعت 8.30 لغايت 12 به ميزان دو جلسه تشكيل ميگردد و حضور در كلاس الزاميست تاريخ اعلام 96/9/20
 

دانشجويان كارشناسي رشته صنايع غذايي كه در ترم جاري با جناب آقاي مهندس خواجه باشي درس انتخاب كرده اند روز سه شنبه 1396/8/16 جهت هماهنگي با استاد درس  ساعت 11 در دفتر مجتمع آموزشي حضور يابند
قابل توجه دانشجويان درس مديريت تشكيلات كارگاهي ،با توجه به اينكه تا كنون سه جلسه از درس فوق تشكيل گرديده است افرادي كه در جلسات قبل در كلاس حضور نداشته اند در صورت عدم حضور در هفته جاري درس آنها حذف آموزشي خواهد شد _با تشكر مدرس درس  
قابل توجه دانشجويان درس آبهاي زير زميني : كتاب مرجع با عنوان آبهاي زير زميني تاليف دكتر محمد حسين
قبادي  و ساعت تشكيل كلاس روزهاي چهارشنبه ساعت 12/30 لغايت 14 ميباشد طبق فرمايش استاد درس (آقاي مهندس يزدان بخش )  حضور در كلاس الزاميست و عدم حضور به مفهوم حذف آموزشي درس ميباشد. ا                                                                                                                                                      قابل توجه دانشجويان دروس سازه هاي فولادي 1 وسازه هاي فولادي 2 و ساختمان هاي فولادي تدريس آقاي مهندس وحيد درخشان :درس سازه هاي فولادي 2 روزهاي پنج شنبه ساعت 14-12/30 ودروس سازه هاي فولادي 1وساختمان هاي فولادي همان روز ساعت15/30-14تشكيل ميشود           
 
 
قابل توجه دانشجويان درس نقشه برداري وكليه دروسي كه با استاد ساعتي روز سه شنبه وچهارشنبه وارد شده است :روز 4شنبه3ابان مراجعه حضوري وشركت دركلاس الزاميست
قابل توجه دانشجويان عزيز:ساعت تشكيل كلاسها درنيمسال1-97-96بشرح زير ميباشدجلسه اول8:30تا10جلسه دوم10:15تا11:45   11:45تا12:45زمان استراحت ونماز12:45تا14:15جلسه سوم14:15تا15:45جلسه چهارم
دانشجويان درس مكانيك خاك ومكانيك خاك وپي استاد وفايي روزهاي سه شنبه ساعت 12:45تا15:45ميباشدحضور الزاميست
قابل توجه دانشجويان درس دانش خانواده :كلاس درس فوق روز سه شنبه مورخ 96/8/16 ساعت 12-10 (طبق برنامه دانشگاه) تشكيل ميشود
 قابل توجه دانشجويان رشته صنايع غذايي :كلاس تجزيه مواد غذايي استاد صدوق چهارشنبه( 96/8/17)ساعت 10-8 تشكيل ميشود..
قابل توجه دانشجويان درس ورزش 1 وتربيت بدني خواهران كلاس روزهاي 4شنبه ازساعت12:30تا14 ميباشدحضور الزاميست
قابل توجه دانشجويان معماري كلاس هندسه كاربردي ومناظرمرايا8تا10:00پرسپكتيو10:00تا12 عناصر جزييات وشناخت موادومصالح13تا14:30درك وبيان14:30تا16برگزار وحضور الزاميست
قابل توجه دانشجويان :كلاس ايستايي1و2خانم سالك8تا10پنجشنبه ها وتحليل سازه ها10تا12 برگزار ميشود وحضور الزاميست
قابل توجه دانشجويان رشته معماري مقطع كار داني/ كارشناسي :
با توجه به حذف وتغيير ساعات برخي از كد دروس ارائه شده در ترم مهر97-96به جهت عدم تكميل ظرفيت كلاس خواهشمند است براي آگاهي از برنامه ترم مهر خود به سايت و برنامه سيدا پروفايل خود مراجعه نماييد.بديهي استبا توجه به تشكيل كلاسها طبق برنامه اصلاحي وحضور اساتيد محترم در كلاس عدم حضور دانشجويان مطابق مقررات اموزشي دانشگاه اقدام خواهد شدگروه معماري96/07/19
قابل توجه دانشجويان معماري كلاسهاي زير روزهاي دوشنبه طبق ساعت برگزار ميشود:تمرينهاي معماري 1و2ساعت8تا15 طراحي فني وطراحي فني ساختمان ،مقدمات طراحي معماري2 وطرح معماري3ساعت8تا17
قابل توجه دانشجويان فارسي عمومي وپيش وروانخواني خواهران استادخطيب نياروزهاي تشكيل كلاسهابشرح زير ميباشد:سه شنبه ها درتاريخ هاي18مهر 2ابان16ابان30ابان14اذر28اذرتمامي جلسات بصورت دو برابر ساعت معمول تشكيل ميشود
قابل توجه دانشجويان استاد ربيعي كلاس شيمي مواد غذايي واصول طراحي 4شنبه هابترتيب8تا10و10تا12حضور الزاميست
  • كليه كلاسهاي روز4شنبه استاد زريبافيان طبق همان ساعات روز دوشنبه وكليه كلاسهاي 5شنبه روز 3شنبه براساس همان برنامه برگزارميگردد
  • كليه كلاسهاي استاد نريماني بجاي 4شنبه19مهر پنجشنبه20 مهر طبق همان ساعت برگزار ميگردد
  • كلاسهاي استاد درخشان در روز پنجشنبه 20مهرماه برگزار نميشود جبراني متعاقبا اعلام ميگردد
  • قابل توجه دانشجويان ارشد معماري ،معماري داخلي ودكتري معماري :كليه كلاسها اين هفته برگزار ميگرددتاريخ اطلاع رساني:دوشنبه 17 مهرماه
كلاس شيمي مواد غذايي استادربيعي چهارشنبه 12مهرماه ساعت8تا10 تشكيل ميگردد وحضور الزاميست
 
دانشجوياني كه روزهاي 4شنبه و5شنبه با استاد زريبافيان كلاس دارند مي بايست روز سه شنبه مورخ18مهرماه براي هماهنگي حتما حضوري به گروه عمران مراجعه نموده وبا استاد هماهنگي هاي لازم را بعمل آورند Zaribafian@yahoo.comايميل استاد جهت هماهنگي
 
((اطلاعيه مهم حذف و اضافه))

قابل توجه دانشجويان رشته معماري مقاطع

كارداني كارشناسي پيوسته كارشناسي ناپيوسته

بدين وسيله به كليه دانشجويان رشته معماري در مقاطع كارداني و كارشناسي مي رساند به جهت تسريع در امر ثبت نام و انجام امور حذف و اضافه ترم مهر 1396 كه سه شنبه مورخ 96/7/11انجام مي پذيرد، رعايت موارد ذيل الزامي است.

رعايت مراحل ذيل توسط دانشجو الزامي و لازم الاجرا است و در صورت عدم احترام مسئوليت مشكلات آموزشي بر عهده دانشجو است.

مراحل حذف و اضافه ( جهت دانشجويان محترمي كه در دوره زماني ثبت نام ترم اقدام به ثبت نام نموده اند )

1-     مراجعه به آموزش و اخذ فرم درخواست شوراي آموزشي جهت اعلام اخذ دروس مورد نياز (با رعايت قوانين آموزشي رعايت پيش نياز ...)

2-     مراجعه به امور مالي و تعيين تكليف وضعيت مالي و اخذ مهر از حسابداري واحد در ذيل برگه شوراي آموزشي

3-     تحويل فرم ممهور به مهر حسابداري به آقاي عامري

4-     اعلام نتيجه شورا و ترميم واحد ها در روز يكشنبه 96/07/16از طريق گروه آموزشي معماري (مدير گروه)

مراحل انتخاب واحد با تاخير ( جهت دانشجويان محترمي كه در دوره زمانبندي ثبت نام موفق به اخذ واحد و ثبت نام نشده اند )

1-     مراجعه به آموزش و اخذ فرم شوراي آموزشي و اعلام واحد هاي مورد درخواست (با رعايت قوانين آموزشي رعايت پيش نياز و ...)

2-     مراجعه به امور مالي واحد و نعيين تكليف وضعيت مالي و اخذ مهر حسابداري واحد در ذيل برگه شورا.

تذكر :

 لازم بذكر است به جهت اين دسته از عزيزان محدوديت انتخاب واحد توسط شوراي تخصصي گروه و مدير گروه رشته معماري لحاظ خواهد شد.

3-     تحويل فرم ممهور به مهر حسابداري به آقاي عامري

4-     اعلام نتيجه شورا و انتخاب واحد نهايي اين دسته از عزيزان روز يكشنبه 96/07/16از طريق گروه آموزشي معماري(مدير گروه)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعيه مهم جهت دانشجويان جديد الورود سال 96

رشته كارداني معماري مهندسي معماري تكنولوژي معماري

 

ضمن تبريك قبولي و شروع مرحله جديدي از مراحل علم آموزي خدمت دانشجويان محترم جديدالورود رشته معماري در مقاطع كارداني و كارشناسي به استحضار مي رساند جلسه توجيهي تخصصي با مدير گروه رشته جهت هماهنگي و ترميم واحد هاي ترم اول اين عزيزان در روز يكشنبه 96/7/16ساعت 9 صبح در محل گروه معماري با حضور اعضاي محترم هيئت علمي برگزار مي شود. با توجه به اينكه انتخاب واحد ترم 1 توسط دانشگاه صورت مي گيرد لازم است جهت توجيه برخي موارد آموزشي و مجموعه قوانين در جلسه مذكور حضور بهم رسانند.

با احترام

گروه معماري 96/7/2

 

 

قابل توجه دانشجويان محترم رشته معماري

مقاطع كارداني و كارشناسي

نظر به تغيير و اصلاح برخي از كد دروس ارائه شده در ترم مهر 1396، در حذف و اضافه ترم مهر ماه دانشجويان عزيز مكلف هستند به جهت آگاهي و برنامه ريزي لازم از تاريخ 96/7/15با مراجعه به سايت و پروفايل شخصي خود از چگونگي تغييرات روز و ساعات و اساتيد دروس اطلاع حاصل نمايند.

با توجه به تاكيد معاون محترم آموزشي دانشگاه رعايت تاريخ و تقويم آموزشي و رعايت مقررات آموزشي و حضور و غياب در ترم جاري تاكيد گرديده و در صورت عدم حضور در كلاسهاي درس، اساتيد ترم مكلف بر اجراي قانون و گزارش غيبت به اداره آموزش مي باشند .

لذا دانشجويان عزيز به شركت كليه كلاسها اقدام نمايند. و در صورت عدم حضور استاد و يا عدم تشكيل كلاس سريعا موارد به گروه آموزشي و مدير گروه رشته به صورت كتبي اعلام تا پيگيري و برخورد لازم صورت پذيرد.

 

با احترام

گروه معماري

96/7/2


 

 
كلاس رياضيات واماراستاد نريماني 8:30تا10:30 رياضي پيش10:30تا12ورياضي عمومي 12:45تا14:30روز 4شنبه برگزار ميگردد
كليه كلاسهاي استاد صالحي روز پنجشنبه 30شهريورماه برگزار نميگردد جبراني متعاقبا  اعلام ميشود
اطلاعيه

جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد رشته معماري درروز چهارشنبه  مورخ 96/6/29 به شرح زير مي باشد :

نام ونام خانوادگي

موضوع

ساعت برگزاري

فاطمه قربان پور

باز زنده سازي بافت محله در دشت با رويكرد زنده واري ( مطالعه موردي خانه هاي تاريخي بديع الصنايع ، حبيب آبادي )"

8:30

روح اله آريايي پور

دانشكده معماري دانشگاه آزاد قم با رويكرد بهينه سازي مصرف انر‍ژي

15: 9

شهره سادات سهرابي

مركز برگزاري جشن ها ي آئيني ايران باستان با رويكرد تعاملات اجتماعي

10:00

نازنين زينب صفري

حفظ و بسط تاريخ لباس ايراني ( با تكيه بر لباس دوره قاجار)

10:45

 

 

جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد رشته منابع آب  درروز چهارشنبه مورخ 96/6/29 به شرح زير مي باشد :

نام ونام خانوادگي

موضوع

ساعت برگزاري

احسان پاينده

بررسي فرآيندهاي مختلف ارتقاء كيفي پساب تصفيه شده فاضلاب با استفاده از پايلوت آزمايشگاهي و فرآيند سلسله مراتبي AHP

8:00

 

 

********************************************
اطلاعيه مهم و فوري

طرح نهايي

دفاع 96/6/22

بدين وسيله نتيجه داوري تخصصي گروه دانشجويان متقاضي شركت در تحويل پروژه طرح نهايي مورخ 96/6/22اعلام مي گردد:

رديف

نام دانشجو

نتيجه

1

مرجان بهرامي

مجاز به شركت در جلسه دفاع(مشروط مراجعه به آموزش)

2

عليرضا فتحي

مجاز به شركت در جلسه دفاع(مشروط مراجعه به آموزش)

3

شهريار خسروي

عدم تحويل مدارك جهت بررسي شوراي گروه (مجاز نمي باشد)

4

اميرحسين مذكا

مجاز به شركت در جلسه دفاع(مشروط مراجعه به آموزش)

5

بهاره جابري انصاري

مجاز به شركت در جلسه دفاع(مشروط مراجعه به آموزش)

6

مهسا روستا زاده

عدم تحويل مدارك براي بررسي شوراي گروه (مجاز نمي باشد)

7

زهرا رزاززاده

عدم تحويل مدارك براي بررسي شوراي گروه (مجاز نمي باشد)

8

سيمين كشتي آرا

مجاز به شركت در جلسه دفاع(مشروط مراجعه به آموزش)

9

علي رفيع زاده

مجاز به شركت در جلسه دفاع(مشروط مراجعه به آموزش)

 

ساير دانشجويان كه نسبت به تحويل اسناد اقدام ننموده اند به هيچ عنوان اجازه شركت در جلسه دفاع مورخ 96/6/22 داده نخواهد شد. جلسه دفاع بعدي از طرف گروه معماري متعاقبا اطلاع رساني مي شود.

 

گروه معماري

96/6/19


 
*******************************
 

 
 
 
 
 
بسمه تعالي 

بسمه تعالي 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


 

 

  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

قابل توجه دانشجويان دروس  فارسي عمومي و فارسي پيش دانشگاهي تدريس سركار خانم خطيب نيا

كلاس درس فارسي عمومي روز سه شنبه 1396/8/16 از ساعت 8 صبح لغايت 12 به مدت 6 ساعت وكلاس درس فارسي پيش دانشگاهي در همان تاريخ از ساعت 12/30 لغايت 15/30 تشكيل خواهد شد حضور در كلاس الزامي و عدم حضور به مفهوم حذف آموزشي دروس فوق ميباشد.

تاريخ اعلام 96/8/14
قابل توجه دانشجويان ارشد  ودكتري معماري دروس آقاي دكتريزدي در هفته جاري (چهار شنبه 17 آبان )تشكيل نميگردد .زمان جلسه جبراني توسط مدرس درس اعلام خواهد شد
 
 
قابل توجه دانشجويان درس انديشه اسلامي تدريس حاج آقا فخاري:زمان تشكيل كلاس از ساعت 5-3 به ساعت 12-10 همانروز(پنج شنبه) تغيير كرده است و دانشجويان موظفند در اين زمان در كلاس حضور يابند.
قابل توجه دانشجويان درس تحليل سازه 1 و مكانيك ساختمان تدريس سركار خانم مهندس سالك :امتحان ميانترم در روز پنج شنبه مورخ 96/9/30 ساعت 10/30 برگزار ميگردد.تاريخ اعلام 96/9/16 بسمه تعالي  قابل توجه دانشجويان دروس ايستايي 1و2 وتحليل سازه 1 و مكانيك ساختمان تدريس سركار خانم مهندس سالك :طبق اعلام خانم مهندس سالك كلاسهاي دروس فوق در روز پنج شنبه 96/9/23 تشكيل نمي گردد و جبراني آنها در روز پنج شنبه مورخ 96/9/30 به ترتيب ايستايي 1و2 ساعت 13 لغايت 14/30 وكلاس تحليل سازه 1 و مكانيك ساختمان ساعت 14/30 لغايت 16 برگزار خواهد شد.تاريخ اعلام 96/9/16بسمه تعالي قابل توجه دانشجويان استاد محسن حيدري :كلاس درس آقاي حيدري در روز جمعه 96/9/17 بر گزار نميگردد وطبق فرمايش استاددر روز جمعه 96/9/24 تشكيل خواهد شد. تاريخ اعلام 96/9/16 بسمه تعالي قابل توجه دانشجويان دروس ترافيك و روسازي تدريس آقاي مهندس وفايي :كلاس جبراني دو درس فوق روز پنج شنبه مورخ 96/9/16 خواهد بود،وحضور كليه عزيزان كه درس را انتخاب نموده اند در كلاس الزاميست .تاريخ اعلام 96/9/14  بسمه تعاليقابل توجه دانشجويان درس تحليل سازه 2 تدريس آقاي زريبافيان :    عدم حضور در جلسه روزسه شنبه مورخ 96/9/21 به منزله حذف درس خواهد بود.                  تاريخ اعلام 96/9/14بسمه تعالي قابل توجه دانشجويان خواهري كه درس معارف و روانخواني قران مجيد را با استاد خطيب نيا اخذ نموده اند:آخرين مهلت آزمون شفاهي درس معارف و روانخواني قرآن مجيد روز سه شنبه مورخ 96/9/28 ميباشد.تاريخ اعلام 96/9/14 روز پنجشنبه مورخ 96/09/16 كليه كلاسها طبق روال معمول تشكيل مي شود. بسمه تعاليقابل توجه دانشجويان دروس آقاي دكتر كاظم يزدي :طبق اعلام آقاي دكتر يزدي( مدير محترم گروه تحصيلات تكميلي  معماري دانشگاه ) كلاس درس ايشان در روز پنج شنبه مورخ 96/9/16 تشكيل نخواهد شد . تاريخ اعلام 96/9/12بسمه تعالي قابل توجه دانشجويان دروس تكنولوژي بتن و روشهاي اجرايي تدريس آقاي محسن صالحي:كلاسهاي دروس فوق در روز پنج شنبه مورخ 96/9/16 تشكيل نميگردد و كلاس جبراني آن به ترتيب تكنولوژي بتن در روز پنج شنبه مورخ 96/9/23 ساعت 13 لغايت 15 و  روشهاي اجرايي روز پنج شنبه 96/9/30 ساعت 13 لغايت 15 تشكيل خواهد شد .تاريخ اعلام 96/9/12بسمه تعالي  قابل توجه دانشجويان درس طرح آزمايشات كشاورزي تدريس خانم دكتر كدخدايي:كلاس درس فوق در روز پنج شنبه مورخ96/9/16 بصورت دو جلسه در يك روز تشكيل ميگردد و حضور كليه دانشجوياني كه در ترم جاري واحد فوق را انتخاب نموده اند در كلاس اجباريست .تاريخ اعلام يكشنبه 96/9/12 بسمه تعالي  قابل توجه دانشجويان درس مهندسي آب و فاضلاب تدريس آقاي مهندس يزدانبخش :امتحان پايان ترم از كتاب اصول تصفيه آب و فاضلاب شهري و صنعتي  تاليف دكتر منصور كلباسي و مهندس امين احمد پور از بخشهاي زير گرفته ميشود :از فصل اول 1-5 الي 1-6-4  فصل دوم كامل خوانده شود،فصل سوم كامل خوانده شود،  از فصل چهارم 4-1 ،4-1-1 و 4-1-3 ،4-2 ،4-2-1 ،4-2-2 ازفصل ششم 6-1 ،6-4-5 از فصل هشتم 8-3-4 ،8-4 ،8-6 ،8-6-1 ،8-6-2  تاريخ اعلام 96/9/8 بسمه تعالي قابل توجه دانشجويان درس زبان تخصصي رشته عمران تدريس سركار خانم آزادي پور :كلاس درس روزهاي چهارشنبه هر هفته از ساعت 10 صبح لغايت 11.30 تشكيل ميگردد .حضور در كلاس الزاميست تاريخ اعلام 96/9/8 بسمه تعالي قابل توجه دانشجويان درس روش تحقيق آقاي دكتر مسعود نصري :كلاس درس آقاي دكتر نصري روز پنج شنبه 96/9/9 ساعت 13.30 تشكيل ميگردد .تاريخ اعلام 96/9/8 بسمه تعالي قابل توجه دانشجويان آقاي مهندس عليجاني :كلاس درس آقاي  مهندس عليجاني در روز پنج شنبه تشكيل نميشود .كلاس جبراني توسط استاد مشخص خواهد شد.بسمه تعالي قابل توجه دانشجويان آقاي دكتر زنديه:كلاس درس آقاي دكتر زنديه در روز پنج شنبه مورخ96/9/9 تشكيل ميشود .زمان اعلام96/9/7بسمه تعالي قابل توجه دانشجويان درس كنسرو سازي رشته صنايع غذايي تدريس سركار خانم مهندس ربيعي كلاس در روز پنج شنبه مورخ 96/9/23  تشكيل خواهد شد. تاريخ اعلام 96/9/7بسمه تعالي قابل توجه خواهران دانشجو :درس تربيت بدني 1 و ورزش در روزهاي چهارشنبه ساعت 14-12/30 در سالن ورزشي دانشگاه تشكيل ميگردد تاريخ اعلام 96/8/24 بسمه تعالي   قابل توجه دانشجويان درس آقاي دكتر زنديه : كلاس درس آقاي دكتر زنديه روز پنج شنبه 96/8/25 تشكيل ميگردد.تاريخ اعلام سه شنبه 96/8/23قابل توجه دانشجويان درس آقاي دكتر قرباني :كلاس درس آقاي دكتر قرباني پنج شنبه 96/8/25 تشكيل نميشود تاريخ اعلام سه شنبه 96/8/23بسمه تعالي  قابل توجه خواهران دانشجو كه درس دانش خانواده و جمعيت را انتخاب واحد نموده اند : كلاس درس در روز سه شنبه 96/8/30 ساعت 12-10 در كلاس 106 توسط استاد درس سركار خانم نعمت الهي تشكيل ميگردد و حضور در كلاس الزاميست .تاريخ اعلام 96/8/23بسمه تعالي قابل توجه دانشجويان تحصيلات تكميلي :كلاسهاي آقاي دكتر ميرزايي در هفته جاري تشكيل نميشود تاريخ اعلام دوشنبه 96/8/22
بسمه تعالي 
قابل توجه دانشجويان معماري :كلاسهاي درس آقاي دكتر ايرواني در روز چهارشنبه 24 آبان ماه تشكيل نميگردد جلسه جبراني توسط ايشان مشخص خواهد شد. تاريخ اعلام دوشنبه 96/8/22
 
 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان درس مهندسي آب و فاضلاب و پروژه : كلاس درس هر هفته روزهاي چهارشنبه با تدريس آقاي مهندس يزدانبخش ساعت 14 لغايت 15/30 در كلاس 204 تشكيل ميگردد.تاريخ اعلام 96/8/17
 
 
 
  بسمه تعالي 
قابل توجه دانشجويان درس مكانيك سيالات تدريس آقاي مهندس خواجه باشي ،كلاس درس هر هفته ساعت 9 لغايت 12 روز چهارشنبه در كلاس 107 تشكيل ميگردد. تاريخ اعلام 96/8/17
 
بسمه تعالي 
 
قابل توجه دانشجويان درس سد سازي تدريس آقاي مهندس سيد مرتضي خواجه باشي ،كلاس درس هر هفته روزهاي چهارشنبه ساعت 13 لغايت 15 در كلاس107  تشكيل ميشود.تاريخ اعلام 96/8/17
 
 
 
قابل توجه دانشجويان دكتر مسعود نصري .كلاسهاي درس آقاي دكتر نصري روز چهارشنبه مورخ 96/8/17 تشكيل نميشود.
 
 
 


.          
قابل توجه دانشجويان درس تغذيه رشته صنايع غذايي كلاسي درس در روزهاي دوشنبه ساعت 12-10 تشكيل ميگردد
 
 
 
 
 
 
 
اطلاعيه مهم

اطلاعيه دفاع از طرح نهايي مقاطع كارشناسي و كارشناسي ناپيوسته رشته معماري در نيم سال اول 96

بدين وسيله به كليه دانشجويان محترم كه متقاضي شركت در جلسه دفاع از پروژه طرح نهايي در مقطع كارشناسي هستند ميرساند بر اساس هماهنگي به عمل آمده و اتخاذ تصميم درگروه تخصصي معماري تاريخهاي ذيل جهت انجام روال دفاع از پروژه طرح نهايي اعلام ميگردد.

 1-تاريخ تحويل فرم آمادگي دفاع ، امضاء شده توسط استاد محترم راهنما و ارائه تصوير A3 از ماكت ساخته شده پروژه

و ارائه 2 جلد گزارش صحافي شده و طلا كوب با جلد سبز رنگ مطابق با دستور العمل تنظيم و تدوين گزارش

 موجود در سايت دانشگاه در تاريخ 96/9/22 به گروه آموزشي يا اداره آموزش .

2-اعلام نتيجه بررسي اوليه توسط گروه تخصصي تا تاريخ 96/9/29 از طريق اداره آموزش و سايت

3-تاريخ برگزاري جلسه دفاع از پروژه با حضور استاد راهنما و كميته بررسي طرحها در روز چهارشنبه 96/10/6 از ساعت 8/30 صبح لغايت 12

بديهي است در صورت عدم رعايت بندهاي 1و 2 توسط دانشجويان متقاضي امكان شركت در جلسه مورخ 96/10/6ميسر نمي باشد.

تذكر:

دانشجويان كه به هر دليل موفق به شركت در اين تحويل پروژه نشده (به دليل تكميل نبودن پروژه و يا عدم رعايت بند هاي 1و 2 )بر اساس اعلام اداره آموزش الزاما جهت تمديد درس قبل از شروع نيم سال دوم (بهمن ماه 96)اقدام نمايند در غير اين صورت براي اين دسته از عزيزان مرخصي تحصيلي منظور و مطابق با مقررات آموزشي و مالي دانشگاه اقدام خواهد شد.

                                                        با احترام              

                                                 گروه آموزشي معماري                            

 

قابل توجه دانشجويان رشته معماري مقاطع كارداني/كارشناسي پيوسته /كارشناسي ناپيوسته  

بدين وسيله اعلام ميگردد با توجه به تغييرات صورت پذيرفته در برنامه دروس ذيل كه از بعد از حذف و اضافه صورت پذيرفته است مقتضي است جهت هماهنگي و معرفي منابع دروس الزاما به گروه آموزشي و مدرس درس در روز چهارشنبه 96/8/17 و روز چهارشنبه 96/8/24 مراجعه حضوري نمايند . بديهي است در صورت عدم حضور و عدم تعيين تكليف از وضعيت برگزاري كلاسها و معرفي منابع درسي مسئوليت عواقب آن بر عهده دانشجو خواهد بود.

1-آشنايي با معماري جهان و آشنايي با معماري جهان (جبراني )

 

2-آشنايي با معماري اسلامي 1و2 و آشنايي با معماري اسلامي (جبراني)و آشنايي با معماري جهان اسلام


3-مباني نظري معماري 

 

4-آشنايي با معماري معاصر  :با احترام گروه آموزشي معماري :تاريخ اعلام  96/8/15

 
تعداد بازدید: 19798
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد اردستان میباشد.
Powered by DorsaPortal