صفحه اصلی
English
1396/11/25 اطلاعيه هاي مهم
اطلاعيه هاي مهم
 بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان گرامي عمران و معماري 
كلاس هاي درس آقاي مهندس اميد طبيبي جبلي در روز چهارشنبه مورخ 97/9/21تشكيل نمي شود و جلسه جبراني توسط ايشان پس از هماهنگي با دانشجويان اعلام خواهد شد لازم به ذكر است امتحانات ميانترمي كه قرار بود در روز چهارشنبه مورخ 97/9/21 گرفته شود ، هفته بعد در روز چهارشنبه مورخ 97/9/28 انجام مي شود .تاريخ اعلام 97/9/19 

 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان گرامي رشته عمران 
طبق اعلام آقاي دكتر عمادي كلاسهاي روز سه شنبه مورخ 97/9/20 ايشان تشكيل نخواهد شد و جلسه جبراني توسط ايشان در آينده اعلام ميگردد. تاريخ اعلام 97/9/19
 
بسمه تعالي 
قابل توجه دانشجويان ارجمند
با توجه به عدم حضور آقاي دكتر جمشيدي در روز سه شنبه مورخ 97/9/20 در واحد . دانشجوياني كه در زمينه هاي مختلف آموزشي ، اداري و مالي متقاضي صحبت با ايشان هستند در روز چهارشنبه مورخ 97/9/21 به دفتر كار ايشان در دانشگاه مراجعه نمايند.تاريخ اعلام 97/9/18
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان صنايع غذايي مقطع كارشناسي ارشد 
كلاس جبراني دروس تدريسي توسط سركار خانم دكتر احمدي طبق اعلام ايشان در روز هاي جمعه مورخ 97/9/16 و 97/9/23 و 97/10/7 تشكيل خواهد شد و حضور در كلاسها براي دانشجويان ارجمندي كه با ايشان انتخاب واحد نموده اند الزاميست .تاريخ اعلام 97/9/15

 
بسمه تعالي
 قابل توجه دانشجويان سركار خانم مهندس عسكريانفرد
طبق اعلام سركار خانم مهندس عسكريانفرد امتحان ميانترم دروس روشهاي اجرايي ، ساختمان 1 ، اجزاي ساختمان و اجزاء ساختمان هاي بتني در روز سه شنبه مورخ 97/9/13 ساعت 9 صبح در كلاس 204 انجام خواهد شد. تاريخ اعلام 97/9/6 
قابل توجه دانشجويان آقاي مهندس مختارزاده 
طبق اعلام آقاي مهندس مختارزاده طبق هماهنگيهاي صورت گرفته با دانشجويان ارجمند كلاسهاي درس متره و برآورد ،جوش ، مديريت كارگاهي و ساختمان 2، در هفته جاري تشكيل نمي گردد.تاريخ اعلام 97/9/5

 
 
 بسمه تعالي
 قابل توجه دانشجويان آقاي دكتر صيادي 
طبق اعلام آقاي دكتر صيادي كليه كلاسهاي روز سه شنبه مورخ 97/9/6 ايشان تشكيل نخواهد شد و جلسه جبراني توسط  ايشان به اطلاع عزيزان خواهد رسيد.تاريخ اعلام دوشنبه مورج 97/9/5

 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان گرامي درس نقشه برداري تدريس آقاي مهندس سعيد رضا حديدي زواره 

طبق اعلام آقاي مهندس حديدي كلاس درس نقشه برداري در روز سه شنبه مورخ 97/8/29 تشكيل نمي گردد و جبراني آن در روز پنج شنبه مورخ 97/9/1 ساعت 15 لغايت 17 خواهد بود .تاريخ اعلام 97/8/28


 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان گرامي درس متره و برآورد تدريس آقاي مهندس مختارزاده 
طبق اعلام استادمختارزاده كلاس درس متره و برآورد در روز سه شنبه مورخ 97/8/29 تشكيل نمي گردد و جلسه جبراني آن متعاقبا اعلام خواهد شد.تاريخ اعلام 97/8/28

 
 بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان گرامي برادر
دانشجوياني كه علاقه مند به شركت در مسابقات دوي صحرا نوردي(پسران)به ميزباني واحد دولت آباد  مي باشند حد اكثر تا تاريخ 97/9/15 به امور دانشجويي واحد اردستان ،سركار خانم پويان مراجعه نمايند.تاريخ اعلام 97/8/27

 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان دروس زبان انگليسي عمومي و پيش دانشگاهي وزبان تخصصي و زبان فني 
امتحان ميان ترم درس زبان انگليسي عمومي روز پنج شنبه مورخ 97/9/1 ساعت 10 صبح 
امتحان ميان ترم درس زبان پيش دانشگاهي روز پنج شنبه مورخ 97/9/8 ساعت 8/30 صبح 
امتحان ميان ترم درس زبان تخصصي رشته عمران و زبان فني رشته معماري روز چهارشنبه مورخ 97/9/7 ساعت 8/30صبح برگزار خواهد شد.تاريخ اعلام 97/8/24
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان خواهر كه دروس ورزش 1 و تربيت بدني را انتخاب نموده اند
كلاسهاي درس تربيت بدني و ورزش 1 هر هفته از ساعت 11.30 لغايت 13 در سالن ورزشي دانشگاه تشكيل خواهد شدوحضور در كلاس براي كليه دانشجويان الزاميست.تاريخ اعلام 97/8/23

 
بسمه تعالي 
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشدرشته مديريت پروژه
كلاس درس آقاي دكتر سروري در روز جمعه مورخ 97/8/25 تشكيل نخواهد شدو جلسه جبراني آن متقابلا به اطلاع خواهد رسيد.تاريخ اعلام 97//8/23

 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان آقاي دكتر عمادي 
طبق اعلام آقاي دكتر عمادي كلاسهاي روز سه شنبه ايشان در تاريخ 97/8/22 تشكيل نمي گردد و تاريخ جبراني آن توسط ايشان بعدا مشخص خواهد شد. تاريخ اعلام 97/8/20 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان آقاي دكتر جمشيدي دروس طرح نهايي و پايان نامه 
طبق اعلام آقاي دكتر جمشيدي با توجه به عدم حضور ايشان در روزسه شنبه مورخ 97/8/15 در دانشگاه دانشجويان گرامي دروس طرح نهايي و پايان نامه جهت انجام كركسيون به جاي سه شنبه 97/8/15 در روز هاي يكشنبه 97/8/20و يا سه شنبه 97/8/22 از ساعت 8 صبح لغايت 12 ظهر مراجعه نمايند. تاريخ اعلام 97/8/13

 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان رشته معماري 
طبق اعلام آقاي دكتر جمشيدي كلاس درس معماري جهان در روز پنج شنبه مورخ 97/8/10 تشكيل نخواهد شد و جلسه جبراني توسط ايشان اعلام خواهد شد. تاريخ اعلام97/8/9
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان خواهر كه در نيم سال جاري درس تربيت بدني را انتخاب نموده اند
كلاسهاي درس تربيت بدني تدريس سركار خانم مهشيد نعمت الهي در روزهاي چهارشنبه ساعت 11.30 لغايت 13 هر هفته در سالن ورزشي دانشگاه تشكيل مي گردد  و حضور دانشجويان در كليه كلاسهاي مربوطه الزاميست .تاريخ اعلام97/8/4

  بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان درس نقشه برداري تدريس آقاي مهندس سعيد رضا حديدي زواره
كلاس نقشه برداري طبق اعلام آقاي حديدي در روز سه شنبه مورخ 97/8/1 تشكيل نخواهد شد و جلسه جبراني آن در روز پنج شنبه مورخ 97/8/3 ساعت 15 لغايت 17 تشكيل مي گردد. لذا دانشجويان محترم لازم است در هفته جاري به جاي سه شنبه در روز پنج شنبه در كلاسهاي درس نقشه برداري حضور يابند.تاريخ اعلام 97/7/30

بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان آقاي دكتر كاظم يزدي
طبق اعلام آقاي دكتر يزدي روز حضور ايشان در دانشگاه در هفته جاري  پنج شنبه مورخ 97/8/3 خواهد بود لذا دانشجويان گرامي كه با ايشان واحد انتخاب نموده اند در روز پنج شنبه در دانشگاه  حضور يابند. تاريخ اعلام 97/7/30

بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان دروس زبان عمومي و زبان انگليسي پيش دانشگاهي 
كلاسهاي درس زبان پيش دانشگاهي در روزهاي پنج شنبه از ساعت 8 صبح لغايت 9/30 دقيقه و كلاسهاي درس زبان عمومي از ساعت 9/30لغايت 11/45 تشكيل خواهد شد.و دانشجويان موظف به حضور در كلاس طبق ساعت مي باشند.تاريخ اعلام 97/7/19

 
بسمه تعالي
 
قابل توجه دانشجويان محترم دروس آقاي دكتر يزدي 
طبق اعلام آقاي دكتر كاظم يزدي روزهاي حضور ايشان در هفته آينده در دانشگاه روزهاي چهارشنبه 25 و پنجشنبه 26 مهر ماه خواهد بود. تاريخ اعلام 97/7/19

بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد رشته صنايع غذايي 
كلاسهاي درس سركار خانم دكتر احمدي روز پنج شنبه مورخ 1397/7/19طبق اعلام مدرس تشكيل خواهد شد و حضور در كلاس براي دانشجويان الزاميست .تاريخ اعلام 97/7/18

 
 
بسمه تعالي
 
قابل توجه كليه دانشجويان دانشگاه 
با توجه به تغييرات صورت گرفته در برنامه بعضي از گروههاي دانشگاه ،لطفا برنامه نهايي را از پرتال خود دريافت فرمائيد. تاريخ اعلام 97/7/17

 
بسمه تعالي
 
 قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد مهندسي معماري
دانشجوياني كه درس مقدمات طراحي جبراني را اخذ نموده اند هر چه سريعتر به استاد درس آقاي دكتر جمشيدي مراجعه نمايند .تاريخ اعلام 97/7/17
 بسمه تعالي
 
قابل توجه دانشجويان كارشناسي پيوسته و ناپيوسته معماري 
دانشجويان ارجمندي كه درس طرح نهايي را در بهمن ماه 96 اخذ كرده اند در صورت آماده بودن طرح ها و تائيد استاد محترم درس ،جلسه دفاع در روز پنج شنبه مورخ 97/8/3 ساعت 9 صبح انجام مي گردد . لذا مقتضي است اسناد و مدارك به شرح ذيل تا تاريخ 97/7/26 تحويل آموزش گردد
مدارك مورد نياز جهت دفاع از درس طرح نهايي شامل 
الف) فرم آمادگي دفاع با امضاءو تائيد استاد و ممهور به مهر حسابداري و آموزش 
ب)دو جلد گزارش صحافي شده مطابق با دستور العمل دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردستان
(پرينت) A3ج)تصوير ماكت ساخته شده در قطع

بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد مديريت پروژه و ساخت 
كلاسهاي دروس پروژه هاي موردي مديريت ،برنامه ريزي و سامان دهي طرح ها ،و روشهاي مديريت پروژه تدريس آقاي دكتر سروري در روز جمعه (فردا)مورخ 97/7/13 تشكيل خواهد شدو حضور دركلاس براي دانشجوياني كه درس را انتخاب نموده اند الزاميست تاريخ اعلام97/7/12
 
بسمه تعالي 
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد رشته مديريت پروژه و ساخت 
دانشجويان گرامي قبل از اخذ درس شش واحد ي پايان نامه  بايد تعداد 26 واحد درسي از چارت رشته مديريت پروژه و ساخت را گذرانده باشند تا در دريافت پايان نامه دچار مشكل نشوند تاريخ اعلام 97/7/12
بسمه تعالي 
 
قابل توجه دانشجويان كارشناسي معماري آماده دفاع طرح نهايي

1-      تحويل مدارك ( دو نسخه رساله گالينگور شده منضم به نقشه و CD كليه مدارك) تا تاريخ 97/07/05به دفتر گروه

2-      حضور در جلسه دفاع با همراه داشتن مدارك لازم در ساعت 8 صبح پنجشنبه 97/07/12

 
 --------------------------------------------
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان رشته معماري مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري 
آقاي دكتر يزدي در روز پنج شنبه مورخ 97/6/22 در واحد حضور خواهند داشت 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان رشته معماري مقاطع كارداني و كارشناسي و كارشناسي ناپيوسته 
جهت اطلاع از ليست دروس باقي مانده خود و دروس قابل اخذ در سامانه ثبت نام قبل از انجام ثبت نام با سامانه به گروه و يا اداره آموزش مراجعه فرمائيد (مدير گروه رشته معماري دانشگاه )تاريخ اعلام 97/6/11
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان گروه معماري 
آقاي دكتر يزدي در هفته جاري در روز چهار شنبه مورخ 97/6/14 در دانشگاه حضور خواهند داشت و پاسخگوي دانشجويان مي باشند .           (تاريخ اعلام97/6/11)

 
 
بسمه تعالي
قابل توجه كليه دانشجويان دانشگاه
با توجه به اينكه سامانه ثبت نام و بازه زماني مربوط به آن توسط سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي تعيين و مديريت ميگرددو امكان ثبت نام در خارج از بازه زماني مربوطه براي واحدها امكان پذير نيست لطفا دانشجويان گرامي در زمان مشخص شده در زمينه انتخاب واحد اقدام فرمايند بديهي است واحد در رابطه با افرادي كه در زمان مشخص شده امور مربوط به انتخاب واحد را انجام ندهند هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت.                       (تاريخ اعلام 97/6/11) 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان ارجمند مقاطع مختلف رشته معماري دانشگاه 
مدير محترم گروه معماري دانشگاه جناب آقاي دكتر يزدي در روز سه شنبه مورخ 97/6/6 جهت رفع مشكلات دانشجويان در گروه معماري حضور دارند و دانشجويان گرامي مي توانند به ايشان مراجعه نمايند.تاريخ اعلام 97/6/3

بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان ارجمند كه درس تربيت بدني را انتخاب وليكن موفق به شركت در امتحان نشده اند 
طبق اعلام مدرس درس آقاي صيادي دانشجوياني كه موفق به شركت در امتحان پاياني نگرديده اند روز سه شنبه مورخ 97/6/6 ساعت 10.30 جهت شركت در امتحان در طبقه اول ساختمان آموزشي حضور يابند .بديهي است عدم حضور مجدد توسط دانشجو به منزله حذف درس بوده و اين دانشجويان موظف به انتخاب درس در نيم سالهاي آينده خواهند بود .تاريخ اعلام 97/4/27

 
 
 
 بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان مقاطع كارداني و كارشناسي كليه رشته هاي دانشگاه 
با توجه به اخذ مجوز ارائه دروس كارآموزي و پروژه نهايي در ترم تابستانه ، دانشجويان متقاضي انتخاب دروس حد اكثر تا تاريخ 1397/4/27 به گروه آموزشي واداره  آموزش دانشگاه مراجعه فرمائيد.تاريخ اعلام 1397/4/21

 
 
 
 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان رشته هاي كارشناسي عمران و كارشناسي ارشد مديريت ساخت و پروژه
جهت انجام امور تحويل

پروژه كاربردي كامپيوتر ،راه،كارآموزي و پايان نامه روز پنجشنبه مورخ 97/4/21 به آقاي استاد صالحي مراجعه نمايند   تاريخ اعلام 97/4/10. بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان آقاي دكتر يزدي 
زمان تحويل پروژه

 
دروس برنامه ريزي كالبدي و طرح 1و2 دانشجويان كارشناسي ارشد معماري تدريس آقاي دكتر كاظم يزدي ساعت 9 صبح روز پنج شنبه مورخ 97/4/21 ميباشد.تاريخ اعلام97/4/10
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان محترم درس تربيت بدني تدريس آقاي صيادي 
طبق اعلام مدرس درس
،امتحان در روزپنج شنبه مورخ 97/4/7ساعت 13 در محل سالن امتحان انجام خواهد شد و حضور در امتحان براي كليه افرادي كه درس را در نيم سال دوم انتخاب نموده اند الزاميست
 بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان درس رو خواني قران تدريس آقاي قرباني 
دانشجويان جهت انجام بخش
 
شفاهي امتحان در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه و پنج شنبه (پنجم تا هفتم تير ماه 97 ) به دفتر گروه معماري جناب آقاي دكتر قرباني مراجعه نمايند. تاريخ اعلام97/3/31
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان محترم مقاطع كارداني ،كارشناسي و كارشناسي ارشد رشته معماري دانشگاه


تاريخ تحويل پروژه دروس علمي از روز چهارشنبه 97/4/13 به روز چهارشنبه 7/4/20 9انتقال يافت .تاريخ اعلام 97/3/31  
بسمه تعالي       
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد منابع آب 
طبق اعلام آقاي دكتر كوشافر
 
كلاس درس كيفيت آب در روز دوشنبه مورخ 97/3/21 در دانشگاه تشكيل خواهد شد. تاريخ اعلام 97/3/20
باسمه تعالي

قابل توجه دانشجويان رشته دكتري

برنامه زمان بندي برگزاري آزمون جامع نيمسال دوم 97-96 به شرح زير مي باشد

نام واحد
نام رشته گروه تخصصي/گرايش تخصصيعنوان دروس امتحانيتاريخ آزمون كتبي (فقط روز)ساعت آزمون كتبيتاريخ آزمون شفاهي (فقط روز)ساعت آزمون شفاهياردستانكشاورزي/زراعتفيزيولوژي تنشها در گياهان زراعي7تير ماه9 صبح14 تيرماه10 صبحاردستانكشاورزي/زراعتاكولوژي سيستمهاي زراعي7تير ماه10:30 صبح14 تيرماه10 صبحاردستانكشاورزي/زراعتاكوفيزيولوژي گياهان زراعي و علفهاي هرز5 تير ماه9 صبح14 تيرماه10 صبحاردستانكشاورزي/زراعتفيزيولوژي عملكرد گياهان زراعي5 تيرماه10:30 صبح14 تيرماه10 صبحاردستانمعماري/معماريمباحث منتخب در معماري7 تيرماه8 صبح13 تير ماه9 صبحاردستانمعماري/معماريمعماري معاصر (نظريه ها و مكاتب)7 تير ماه10 صبح13 تير ماه9 صبحاردستانمعماري/معماريمطالعات تطبيقي در معماري7 تيرماه14 بعد از ظهر13 تير ماه9 صبح
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان رشته عمران و مديريت ساخت 
جهت انجام امور آموزشي مربوط به گروه هاي خود و همچنين تحويل پروژه هاي راه و كارآموزي در تاريخ هاي 97/3/30 و 97/4/7 به دفتر گروه عمران مراجعه نمايند. تاريخ اعلام 97/3/7
 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان آقاي دكتر ميرزايي 
طبق اعلام آقاي دكتر رضا ميرزايي كلاس درس ايشان در روز پنج شنبه مورخ 97/3/10 تشكيل خواهد شد. تاريخ اعلام97/3/4
 
بسمه تعالي 
قابل توجه دانشجويان درس تاريخ تحليل فضاي شهري 
دانشجويان براي تهيه جزوه درس به دبير خانه دانشگاه (سركار خانم لباف قاسمي ) مراجعه نمايند.تاريخ اعلام 97/ 3/4
بسمه تعالي 
قابل توجه دانشجويان درس تفسير موضوعي قران كريم تدريس حاج آقا دهشيري 
 طبق اعلام مدرس درس دانشجويان براي امتحان
كتاب تفسير موضوعي قران نوشته جمعي از نويسندگان را از صفحه يك تا صفحه  124را مطالعه نمايند.تاريخ اعلام 97/3/3
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان رشته معماري
طبق تصميم و اعلام گروه معماري دانشگاه زمان تحويل نهايي پروژه اساتيد گروه كه دروس ايشان تحويل پروژه دارد (آقاي دكتر يزدي ،آقاي استاد جمشيدي ،خانم استاد باستاني ،خانم مهندس سپياني،خانم مهندس طلا كوب ، خانم مهندس طباطبايي پور) در روز چهار شنبه مورخ 97/4/13 ميباشد.تاريخ اعلام 97/3/3
   
 
 بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان استاد محسن حيدري
طبق اعلام آقاي استاد حيدري كلاس درس روز سه شنبه 97/3/1ايشان در روزچهار شنبه 97/3/2 تشكيل خواهد شد.تاريخ اعلام 97/3/1
 
بسمه تعالي 
قابل توجه دانشجويان عمران 
كلاس دروس آقاي مهندس عمادي در هفته جاري تشكيل نمي گردد و جلسه جبراني آن توسط مدرس مشخص خواهد شد.تاريخ اعلام 97/3/1
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان رشته عمران 
كلاس دروس آقاي مهندس زريبافيان در روز چهارشنبه مورخ 97/3/2 تشكيل نمي شودو جلسه جبراني آن در روز پنج شنبه مورخ 97/3/3 در همان ساعات دروس تشكيل خواهد شد.تاريخ اعلام 97/3/1
   بسمه تعالي 
قابل توجه دانشجويان آقاي دكتر رضا ميرزايي
كلاس دروس آقاي دكتر ميرزايي در روز پنج شنبه مورخ 97/2/27 تشكيل ميگردد.تاريخ اعلام 97/2/25
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان عمران ،دروس تدريسي توسط آقاي مهندس نساجيان 
كلاسهاي درس آقاي نساجيان در روز پنجشنبه مورخ 97/2/20از ساعت 15/30-12/30به صورت دو جلسه در يك روز تشكيل خواهد شد و حضور دانشجويان در كلاس الزاميست.تاريخ اعلام97/2/19
 
بسمه تعالي 
قابل توجه دانشجويان رشته عمران دانشگاه 
كلاسهاي آقاي مهندس وحيد درخشان در روز پنجشنبه مورخ 97/2/20تشكيل نخواهد شد.تاريخ اعلام 97/2/19

..
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان دروس آقاي دكتر اكبر قرباني 
كلاس جبراني دروس آقاي دكتر قرباني به قرار زير تشكيل ميگردد.تاريخ اعلام97/2/19
تاريخ زمان تشكيل
نام درس
رديف
97/2/25 سه شنبه ساعت13/45-12/15
انديشه اسلامي 1
1
97/2/26 چهارشنبه ساعت 13/45-12/15
انديشه اسلامي 2
2
 97/3/1  سه شنبه ساعت 13/45-12/15
 دانش خانواده و جمعيت
 3
 97/3/2  چهارشنبه ساعت 15/30-14
 انقلاب اسلامي ايران
 4
 97/3/3  پنجشنبه 15/30-14
 تاريخ تحليلي صدر اسلام
 5
 97/2/20  پنجشنبه 15/30-14
 حكمت هنر اسلامي
 6
 97/2/20  پنجشنبه 15/30-14
سمينار هنر و معماري  
 7
 97/2/19  چهارشنبه 15/30-14
تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي 
 8
 
قابل توجه دانشجويان دروس كار آفريني و اقتصاد خرد 
كلاس جبراني درس كار آفريني  روز چهارشنبه مورخ 97/2/19 ساعت 11 لغايت 13 و كلاس جبراني درس اقتصاد خرد همان روز از ساعت 14 لغايت 15.30 تشكيل خواهد شد.تاريخ اعلام97/2/18
بسمه تعالي 
قابل توجه دانشجويان درس زبان تخصصي رشته صنايع غذايي 
كلاس درس زبان تخصصي رشته صنايع غذايي تدريس استاد هادي طحان در روز سه شنبه مورخ 97/2/18 ساعت 9 صبح تشكيل ميگردد. تاريخ اعلام 97/2/17 

 
بسمه تعالي 
قابل توجه دانشجويان دروس آقاي دكتر كاظم يزدي 
كلاس جبراني دروس آقاي دكتر يزدي طبق اعلام استاد در روز جمعه مورخ 97/2/21 تشكيل خواهد شد و حضور دانشجويان در كلاس الزاميست.تاريخ اعلام 97/2/17

 
بسمه تعالي 
قابل توجه دانشجويان دروس تدريسي آقاي دكتر ساعتي 
كلاسهاي درس آقاي دكتر ساعتي در روز چهارشنبه مورخ 97/2/19 تشكيل نخواهد شد.تاريخ اعلام 97/2/16

 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان دروس تحليل سازه 1ومكانيك ساختمان تدريس استاد سالك 
امتحان ميانترم دروس فوق طبق اعلام استاد سالك در روز پنج شنبه مورخ 97/2/20 ساعت 10 صبح برگزار ميگردد.تاريخ اعلام 978/2/16 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان دروس تدريسي توسط آقاي استاد پري زنگنه 
كلاس جبراني درس آقاي پري زنگنه در روز سه شنبه مورخ 97/2/18 تشكيل خواهد شد. تاريخ اعلام 97/2/13

 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان رشته عمران دروس آزمايشگاه بتن و آزمايشگاه مكانيك خاك
آخرين زمان تحويل پروژه دروس فوق طبق اعلام مدرس درس روز سه شنبه مورخ 97/3/1 مي باشد و به هيچ عنوان قابل تمديد نخواهد بود.تاريخ اعلام 97/2/13

 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان دروس تدريسي توسط سركار خانم مهندس سپياني 
كلاسهاي روزپنج شنبه مورخ 97/2/13 خانم مهندس  سپياني تشكيل نمي شود.تاريخ اعلام97/2/11
 
بسمه تعالي 
قابل توجه دانشجويان دروس تدريسي آقاي استاد زريبافيان 
كلاس جبراني كليه دروس آقاي زريبافيان در روز پنج شنبه مورخ 97/2/13 از ساعت 8 صبح لغايت 15.30 تشكيل خواهد شد و دانشجويان ملزم به شركت در كلاس مي باشند. تاريخ اعلام 97/2/11

 
 
بسمه تعالي 
قابل توجه دانشجويان درس زبان فني تدريس سركار خانم هادي طحان 
كلاس درس زبان فني تدريس سركار خانم استاد هادي طحان در روز سه شنبه 97/2/11 تشكيل نمي گردد و جلسه جبراني توسط مدرس اعلام خواهد شد.
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري معماري 
كلاسهاي آقاي دكتر رضا ميرزايي درهفته جاري تشكيل نخواهد شد. و جلسه جبراني توسط مدرس درس مشخص خواهد شد.تاريخ اعلام 97/2/9 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان آقاي دكتر يزدي 
كلاسهاي آقاي دكتر كاظم يزدي در روز پنج شنبه مورخ 97/2/13 تشكيل نخواهد شد.و زمان جلسه جبراني توسط مدرس درس اعلام ميگردد.تاريخ اعلام 97/2/9
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان رشته مهندسي معماري 
كلاس جبراني درس طراحي معماري انرژي تدريس جناب آقاي استاد جمشيدي روز سه شنبه مورخ 97/2/11ساعت 8 صبح لغايت 15/30 تشكيل خواهد شد.
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان درس سازه هاي فولادي 2
فصول 4-پيچ و پرچ 
5-جوش
14-اتصالات
از كتاب طراحي سازه هاي فولادي نوشته آقاي طاحوني براي امتحان پايان ترم مطالعه شود.
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان رشته صنايع غذايي
امتحان ميان ترم اصول نگهداري و تبديل مواد غذايي در تاريخ 96/2/20 ساعت 10 صبح برگزار مي گردد
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان رشته معماري
كلاسهاي دروس طراحي معماري انرژي و طراحي داخلي 2 در روزچهارشنبه 97/2/5 تشكيل نمي شود و جلسه جبراني آنها طبق اعلام مدرس درس آقاي استاد جمشيدي در روز پنج شنبه 97/2/6 تشكيل خواهد شد.

 
بسمه تعالي 
قابل توجه دانشجويان رشته صنايع غذايي 
كلاس درس شيمي عمومي در روز پنج شنبه مورخ 97/2/6 از ساعت 10 صبح لغايت 13 تشكيل خواهد شد.

بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان رشته عمران 
كلاسهاي آزمايشگاه بتن و آزمايشگاه خاك تدريس آقاي مهندس امير اله دادي طبق اعلام ايشان در تاريخ هاي زير تشكيل خواهد شد.
روز سه شنبه 97/2/11 صبح آزمايشگاه بتن و بعد از ظهر آزمايشگاه خاك 
روز سه شنبه 97/3/1 صبح آزمايشگاه خاك و بعد از ظهر آزمايشگاه بتن 
عدم حضور به مفهوم حذف درس خواهد بود.

 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان رشته عمران 
كلاسهاي  درس آقاي استاد عمادي در روز چهار شنبه مورخ 97/2/5 تشكيل نخواهد شد ، كلاس جبراني توسط مدرس اعلام ميگردد.

.
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان دروس آقاي دكتر قرباني 
كليه كلاسهاي آقاي دكتر اكبر قرباني در هفته جاري (سه شنبه 97/2/4 و چهارشنبه 97/2/5 وپنج شنبه 97/2/6 )تشكيل نمي شود و جلسه جبراني توسط استاد مربوطه مشخص خواهد شد.تاريخ اعلام 97/2/3 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان محترم مقاطع كارداني و كارشناسي (پيوسته و نا پيوسته )
نظر به اينكه گروه هاي آموزشي واحد در حال برنامه ريزي جهت ترم تابستان 97 ميباشند مقتضي است آن دسته از دانشجوياني كه متقاضي گذراندن دروس در ترم تابستان 97 مي باشند به صورت مكتوب عناوين دروس مورد نظر را به مدير محترم گروه خود حد اكثر تا روز پنجشنبه 10 خرداد ماه تحويل نمايند .                  اداره آموزش دانشگاه 


 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان سركار خانم آسيه احمدي 
ساعت تشكيل كلاس هاي جبراني خانم دكتر احمدي طبق ساعات زير در روز چهارشنبه تشكيل خواهد شد.
درسهاي انتقال جرم و حرارت و خواص شيميايي و عملكرد ساعت 10-8 صبح 
درس روشهاي نوين 12-10 صبح و3-1 بعد از ظهر

 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان دروس آقاي صيادي 
كليه كلاس هاي استاد  صيادي  در هفته جاري (از 97/2/1 لغايت 97/2/6)تشكيل نخواهد شد.تاريخ اعلام 97/2/2
 
بسمه تعالي 
قابل توجه دانشجويان رشته عمران ،دروس آزمايشگاه خاك و آزمايشگاه بتن 
كلاسهاي آزمايشگاه خاك و آزمايشگاه بتن تدريس آقاي مهندس اله دادي به شرح زير بر گزار خواهد شد.
1-روز دوشنبه مورخ 97/2/3  صبح آزمايشگاه بتن و عصر آزمايشگاه خاك 
2-روز دوشنبه مورخ 97/2/31 صبح آزمايشگاه خاك و عصر آزمايشگاه بتن
ضمنا حضور در جلسات براي دانشجوياني كه درس را در ترم جاري انتخاب كرده اند الزاميست 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان خواهر كه دروس تربيت بدني و ورزش 1 را انتخاب نموده اند 
كلاسهاي درس هر هفته روزهاي چهارشنبه از ساعت 11/30 لغايت 13 در سالن ورزشي دانشگاه برگزار ميگردد.
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان عمران 
كلاسهاي آقاي مهندس خواجه باشي به شرح زير تشكيل ميگردد.
1-مكانيك سيالات مشخصه 29 روز چهار شنبه ساعت 12-9 
2-هيدروليك و آزمايشگاه مشخصه 36 روز چهارشنبه ساعت 12-9
3- مكانيك سيالات و هيدروليك مشخصه 84روز چهارشنبه ساعت 12-9 
بسمه تعالي 
قابل توجه دانشجويان رشته صنايع غذايي 
طبق اعلام سركار خانم دكتر احمدي كلاسهاي چهارشنبه و پنج شنبه ايشان به روال عادي خود از اين هفته برگزار مي شود. كلاسهاي جبراني از هفته آينده تا آخر ارديبهشت ماه به شرح زير مي باشد.
-سه شنبه ها 10-8 فراوري نوين مواد غذايي
-روشهاي نوين آزمايشگاهي روزهاي سه شنبه ساعت 12-10 و 15-13
- انتقال جرم و حرارت،خواص شيميايي و عملكردي مواد غذايي ساعت  17-15 سه شنبه 
- درس ميكروبيولوژي صنعتي روزهاي چهارشنبه ساعت 12-8
 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان رشته عمران 
كلاس درس آقاي عمادي در روز سه شنبه مورخ 97/1/28 تشكيل نمي گردد. لازم به ذكر است جلسه جبراني توسط مدرس مشخص خواهد شد. تاريخ اعلام 97/1/27

 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري رشته معماري 
كلاس دروس آقاي دكتر رضا ميرزايي در روز پنج شنبه مورخ 97/1/30 تشكيل خواهد شد.تاريخ اعلام 97/1/27

 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد مديريت پروژه 
 كلاسهاي درس روز جمعه مورخ 97/1/24تشكيل مي گردد .و حضور در كلاس اجباري است
 
 
بسمه تعالي
 
قابل توجه دانشجويان جناب آقاي جمشيدي (درس مقدمات طراحي جبراني)                           
كلاسهاي درس آقاي جمشيدي در روز پنج شنبه 97/1/23 تشكيل نمي گردد و جبراني آن توسط مدرس درس مشخص خواهد شد.تاريخ اعلام 97/1/22

 
 
قابل توجه دانشجويان گرامي و اساتيد ارجمند 
قابل اعلام معاونت محترم آموزشي و پژوهشي دانشگاه از فروردين ماه 97 كلاسهاي دانشگاه طبق ساعات زير تشكيل خواهد شد 
            جلسه اول :ساعت 8 صبح لغايت 9.30
جلسه دوم :9.45 لغايت 11.15 
جلسه سوم :11.30 لغايت 13 
جلسه چهارم :14 لغايت 15.30
 
 
 
 
تعداد بازدید: 24757
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد اردستان میباشد.
Powered by DorsaPortal