صفحه اصلی
English
1396/06/20 تاريخ دفاع كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع كارشناسي ارشد

جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد  مديريت پروژه و ساخت درروز دوشنبه مورخ 98/10/30 به شرح زير برگزار مي گردد :

نام ونام خانوادگي

موضوع

ساعت برگزاري

عليرضا حيدري  

ارزيابي عملكرد پيمانكاران شركت آب و فاضلاب شهر اصفهان از منظر ايمني ، بهداشت و محيط زيست) (HSE

13:00

پريسا حق شناس 

ارزيابي بكارگيري مهندسي ارزش در جلب مشاركت بخش خصوصي در ارتقاء دادن و تحليل پروژه هاي عمراني شهرداري منطقه 3 اصفهان

14:00

يوسف كياني

بررسي تاثير مديريت توسعه منابع انساني بر اثر بخشي در حوزه انبوه سازي ( مطالعه موردي مجتمع هاي تجاري ناحيه 2 و3 شهر بوشهر

15:00

 
 

جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد  مديريت پروژه و ساخت درروز  پنج شنبه مورخ 98/10/26 به شرح زير مي باشد :

نام ونام خانوادگي

موضوع

ساعت برگزاري

محمد امين فدائي    

بررسي تاثير نوع بتن انتخابي در ساخت جداول معابر شهرداري اردستان از منظر دوام و هزينه تمام شده

9:00

 پريسا پور مازار 

طراحي منزل مسكوني در يزد با رويكرد احترام به طبيعت

 11:00

ليلا قرباني

            طراحي داخلي (بخش بيماريهاي خاص كودكان بيمارستان شهرك سلامت ) با هدف كاهش سطح تنش هاي روحي و رواني با بهره گيري از روانشناسي فرم و رنگ

13:00

 

 

جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد معماري درروز  پنج شنبه مورخ 98/11/03

به شرح زير مي باشد :

نام ونام خانوادگي

موضوع

ساعت برگزاري

احمد اكبري

مركز نابينايان اصفهان با رويكرد ايجاد نشاط

 

8:30

رضا بوجار نژاد

«مجتمع فرهنگي اقامتي حضرت معصومه (س) با رويكرد معماري پايدار»

9:30

سحر صادقي نژاد 

طراحي مجموعه ي آموزشي و كار آفريني زنان خودسرپرست بين 25 تا 29 سال استان اصفهان

10:30

الناز سادات هاشمي

طراحي مجتمع فرهنگي و هنري شهر اصفهان با رويكرد ارتقا حس هويت و تعلق خاطر مكاني

11:30

مهشيد تقي بيگي

            طراحي باغ تفريحي آموزشي مهارت هاي زندگي كودكان معلول جسمي حركتي(7-10) سال با رويكرد معماري ساختارگرا در اصفهان

14:00

 

 

جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد  مديريت پروژه و ساخت درروز  پنج شنبه مورخ 98/11/03 به شرح زير مي باشد :

نام ونام خانوادگي

موضوع

ساعت برگزاري

محمد حسين دهقاني   

بكارگيري مهندسي ارزش در مديريت پروژه هاي پيش ساخته بتني و مقايسه با روشهاي سنتي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ( مطالعه موردي : ساختمان پليس راههاي كشور )

8:30

مهرنوش جنتي  

شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر ايجاد تاخير در پروژه هاي ساخت و ساز سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي و ارائه راهكار مناسب در جهت رفع آن ( مطالعه موردي : ساختمان قرارگاه فرماندهي پليس راه در استان ها )

9:30

مهدي عسگري

بهينه سازي جانمايي سالن هاي صنعتي در كارخانه هاي توليدي بزرگ با بكارگيري مدل سازي اطلاعات ساختمان مطالعه: سالن هاي انبار اسلب واحد ريخته گيري مجتمع فولاد مباركه

13:00

 

 

جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد معماري و مديريت درروز پنج شنبه مورخ 98/11/10 به شرح زير مي باشد :

نام ونام خانوادگي

موضوع

ساعت برگزاري

فرزاد داوري

طراحي داخلي مجتمع مسكوني امير با هدف بهينه سازي مصرف انرژي

8:30جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد  مديريت پروژه و ساخت درروز  پنج شنبه مورخ 98/10/12

به شرح زير مي باشد :

نام ونام خانوادگي

موضوع

ساعت برگزاري

مسعود تاجيك

شناخت و بررسي ريسكهاي موجود در پروژه هاي مرمت ابنيه هاي تاريخي و پاسخ به آنها( مطالعه موردي : استان تهران )

12:00

اطلاعيه

جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد معماري  درروز  پنج شنبه مورخ 98/10/12

به شرح زير مي باشد :

نام ونام خانوادگي

موضوع

ساعت برگزاري

مهراسا چهراضي

تبيين شاخص هاي مطابق با مفاهيم معماري ايراني در دوره صفويه در طراحي داخلي واحد مسكوني معاصر در شهر اصفهان 

10:00

نسيم خوشاب

طراحي خانه كودك با بهره گيري از تاثير هنرهاي نمايشي بر خلاقيت كودكان 4تا 6 ساله در اصفهان

11:00


جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد درروز  پنج شنبه مورخ 98/3/30

به شرح زير مي باشد :

نام ونام خانوادگي

موضوع

ساعت برگزاري

اميد محبت حبيب آبادي

طراحي مجموعه مسكوني كاركنان شركت مگا سازه ايستا با رويكرد انعطاف پذيري در اصفهان 

8:30

رهام آذر نيا

ارائه راهكارهاي استفاده از منابع طبيعي انرژي در مديريت ساخت و ساز ، در ساخت و سازهاي شهري با رويكرد معماري پايدار

10:00

سيد شهروز نيكفر

ارزيابي روشهاي مدرن و سنتي ساخت در پروژه هاي انبوه سازي شهر اصفهان از منظر معيارهاي فني ، اقتصادي و زيست محيطي

14:00

 

 
اطلاعيه

جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد رشته معماري درروزپنج شنبه  مورخ 97/10/20به شرح زير مي باشد :( 304)

نام ونام خانوادگي

موضوع

ساعت برگزاري

زهرا مير مجربيان

مركز تحقيقات سنگ و مواد معدني در مجاورت دانشگاه دولت آباد با رويكرد  معماري پايدار 

8:00

سجاد كريمي

طراحي مركز تجاري گردشگري مبتني بر رويكرد توسعه پايدار "

8:45

امين كريمي

طراحي مجموعه اقامتي حاشيه كوير زواره با رويكرد اكوتوريسم  

10:30

سيد محمد رحيمي

طراحي مجموعه تحقيقاتي گردشگري حاشيه كوير زواره با رويكرد اكوتوريسم

11:30

عليرضا رفيعيان

طراحي مرحله سوم توسعه هتل پارسيان كوثر اصفهان با رويكرد بهينه سازي مصرف انرژي

13:00

 

 

اطلاعيه

جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد رشته معماري  درروزپنج شنبه  مورخ 97/10/20به شرح زير مي باشد :(302)

نام ونام خانوادگي

موضوع

ساعت برگزاري

شقايق گودرزي

باز زنده سازي (احياء) طرح قلعه تاريخي  بهارستان  با رويكرد زنده واري  

8:45

محبوبه خسروي

طرح باززنده سازي و احياي حمام قديمي شهر افوس با رويكرد زنده واري

9:30

الهام احمدي

طراحي داشكده معماري تهران با رويكرد افزايش كيفيت آموزشي

10:15

ساراژگان

محلي براي اقامت و آموزش زنان بي سرپرست با رويكرد ايجاد حس تعلق

13:00

عاطفه سعادت

طراحي مجموعه اقامتي_رفاهي شرق اصفهان با رويكرد و همزيستي معماري و طبيعت»

14:00

 

اطلاعيه

جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت پروژه و ساخت درروزپنج شنبه  مورخ 97/10/20به شرح زير مي باشد (302)

نام ونام خانوادگي

موضوع

ساعت برگزاري

حميد رضا حيدر پور

استفاده از مديريت ارزش كسب شده   EVM    در كنترل پروژه هاي ساختماني ( مطالعه موردي بيمارستان نفت آبادان )

8:00

زينب موسوي

بررسي نقش مديريت پروژه در ايمني كارگاههاي ساختماني مطالعه موردي ( شهرداري منطقه3 اصفهان 3   )

11:00

 

 

 

*************************************************************
 

اطلاعيه

جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد رشته معماري درروز چهارشنبه  مورخ 97/10/19  به شرح زير مي باشد :

نام ونام خانوادگي

موضوع

ساعت برگزاري

محمد علي قاسميان

طراحي موزه هنرهاي مدرن با رويكرد پاسخگويي به نيازهاي انسان معاصر

8:00

مهتاب فخري

موزه هنر مدرن ، باز زنده سازي كارخانه دخانيات اصفهان

9:00

پريسا قابوسي

طراحي خانه كودك اصفهان با رويكرد بازي و خلاقيت

10:00

سيد اسماعيل رضوي

فراغتكده تفريحي_تجاري نقش جهان با رويكرد رابطه انسان و طبيعت»

11:00

********************************************************
قابل توجه دانشجويان تحصيلات تكميلي

آخرين فرصت ارائه فرم آمادگي دفاع دانشجويان كارشناسي ارشد معماري روز پنجشنبه 97/9/22مي باشد . قابل ذكر است كه در صورت ارائه مدارك بعد از تاريخ ياد شده ، تمديد ترم بعد الزامي است .

                                                     گروه معماري واحد

 

اطلاعيه

جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد رشته معماري درروزپنج شنبه  مورخ 97/8/2  به شرح زير مي باشد :

نام ونام خانوادگي

موضوع

ساعت برگزاري

صادق مراد پور

باز نگري و بيان هويت فرهنگي در تماشاخانه شهرستان شاهين شهر

8:00

جواد چهراضي

مجموعه پذيرائي و اقامتي سنتي شاهين شهر بل رويكرد زمينه گرائي   "

9:00

ليلا ملكوتي خواه

بوستان و اقامتگاه گردشگري ورودي اردستان با رويكرد معماري اقليمي

10:00

ليلا مرادي

مركز تحقيقات هواشناس اردستان با رويكرد معماري اقليمي

11:00

 

 

اطلاعيه

جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد رشته معماري درروزچهارشنبه  مورخ 97/6/21به شرح زير مي باشد :

نام ونام خانوادگي

موضوع

ساعت برگزاري

پژمان شماعي

طراحي داخلي موزه كودك با رويكرد تاكيدبازي خلاق بر آموزش كودكان6-4 سال در اصفهان 

9:00

بهروز اميني پوستين دوز

معماري داخلي ساختمان اداري هيئت تنيس اصفهان با هدف ادراك محيط

00: 10

 

 

 

اطلاعيه

جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد رشته معماري درروز پنجشنبه  مورخ 97/6/22  به شرح زير مي باشد :

نام ونام خانوادگي

موضوع

رشته

ساعت برگزاري

حسين احمدي سرصحرا

بررسي روش اجراي ساخنمان مقاومتي (هتل ) با بهره گيري از مدل cpm ) نمونه موردي هتل شهر اهواز)

مديريت پروژه و ساخت

08:30

حميده طاهري

مركز تحقيقات اسانس (افشرده )   اصفهان با رويكرد حمايت از گياهان اصيل و كمياب و كاربردي

معماري

30: 09

مرضيه قاسمي

طراحي مجموعه تفريحي گردشگري و اقامتي در بافت زواره با رويكرد زنده واري

معماري

10:30

اميد موشكاف

خانه سالمندان سنندج با رويكرد ايجاد اميد به زندگي

معماري

11:30

 

تعداد بازدید: 4564
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد اردستان میباشد.
Powered by DorsaPortal