صفحه اصلی
English
1394/06/04 دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد
دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد

 

روز پنجشنبه مورخ 96/09/16 كليه كلاسها طبق روال معمول تشكيل مي شود.
 
 
 بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان دروس آقاي دكتر كاظم يزدي:
طبق اعلام آقاي دكتر يزدي كلاسهاي درس ايشان در روز پنج شنبه مورخ 96/9/16 تشكيل نخواهد شد.تاريخ اعلام 96/9/12

بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان دروس تكنولوژي بتن و روشهاي اجرايي تدريس آقاي محسن صالحي:
كلاس دروس فوق در روز پنج شنبه 96/9/16 تشكيل نميگردد و جبراني آنها به ترتيب تكنولوژي بتن در روز پنج شنبه  96/9/23 ساعت 13 لغايت 15 و روشهاي اجرايي روز پنج شنبه  96/9/30 ساعت 13 لغايت 15 تشكيل ميگردد.تاريخ اعلام 96/9/12

بسمه تعالي 
قابل توجه دانشجويان درس طرح آزمايشات كشاورزي تدريس خانم دكتر كدخدايي: 
كلاس درس فوق در روز پنج شنبه مورخ 96/9/16 به صورت دو جلسه در يك روز تشكيل ميشود و حضور در كلاس براي كليه دانشجوياني كه درس را انتخاب كرده اند الزاميست.تاريخ اعلام96/9/12

 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان درس روش تحقيق آقاي دكتر مسعود نصري:
 
كلاس درس فوق روز پنج شنبه 1396/09/09 در ساعت 13:30  تشكيل مي گردد.
تاريخ اعلام : 1396/09/08

 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان آقاي دكتر زنديه:كلاسهاي آقاي دكتر زنديه روز پنج شنبه تشكيل خواهد شد. تاريخ اعلام سه شنبه 96/9/7

 
بسمه تعالي
 
قابل توجه دانشجويان آقاي دكتر زنديه :كلاسهاي درس آقاي دكتر زنديه روز پنج شنبه 96/8/25 تشكيل خواهد شد. تاريخ اعلام سه شنبه 96/8/23
 
 
بسمه تعالي 
قابل توجه دانشجويان آقاي دكتر قرباني :كلاس درس آقاي دكتر قرباني در روز   پنج شنبه مورخ 96/8/25 تشكيل نميشود.تاريخ اعلام سه شنبه 96/8/23
 
 
 
 

 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري :كلاسهاي آقاي دكتر ميرزايي در هفته جاري تشكيل نميشود تاريخ اعلام دوشنبه96/8/22
 
 
 
 

 
 
بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري :كلاس درس آقاي دكتر ايرواني در روز چهارشنبه مورخ 96/8/24 تشكيل نميشود. جلسه جبراني توسط استاد مشخص خواهد شد.تاريخ اعلام دوشنبه96/8/22
 
 
 
كلاسهاي استاد نصري روز چهارشنبه مورخ 96/08/17برگزار نمي گردد و جبراني آن متعاقبا اعلام مي شود.

 

تاريخ اطلاع رساني:يكشنبه 14 آبان ماه
قابل توجه دانشجويان ارشد معماري و دكتري معماري كليه كلاسهاي استادارجمند دكتريزدي اين هفته چهار شنبه 17 آبان برگزار نميشودجلسه جبراني توسط استاد درس مشخص ميگردد.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

تعداد بازدید: 6508
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد اردستان میباشد.
Powered by DorsaPortal