صفحه اصلی
English
1394/06/04 دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد
دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد

قابل توجه دانشجويان ارشد معماري ومعماري داخلي:كليه كلاسها اين هفته برگزار ميشود تاريخ اطلاع رساني:دوشنبه17مهرماه

كليه كلاسهاي استاد صالحي روز 5شنبه 30 شهريور برگزار نميگردد جبراني متعاقبا اعلام خواهد شد
قابل توجه دانشجويان ارشد

پيرو بخشنامه شماره 24432 /70 مورخ 96/4/27 سازمان مركزي، آخرين تاريخ دفاع   پايان نامه درنيمسال دوم تحصيلي 31 شهريور ماه 1396 اعلام گرديده است ، لذا بدينوسيله آخرين مهلت تحويل پايان نامه هاي قابل دفاع به گروههاي آموزشي تا تاريخ 96/6/15 اعلام مي گردد. بعد از اين تاريخ دفاعيه به ترم بعد موكول مي گردد .

 

 

 ********************************
 قابل توجه دانشجويان استاد يزدي :ايشان 4شنبه1شهريور در واحد هستند
بر اساس بخشنامه سازمان مركزي در راستاي تعطيلات تابستاني به اطلاع مي رساند از تاريخ 96/04/03تا تاريخ 96/04/17بخشهاي اداري و آموزشي واحد تعطيل و كليه برنامه هاي قبل در ارائه پروژه هاي دانشجويي لغو و برنامه زمانبندي متعاقبا اعلام مي گردد.
 
 
  ************************************
 

قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد در شرف دفاع

تاريخ برگزاري جلسات دفاع در تابستان به شرح ذيل اعلام مي گردد

الف- (17 تا 28 تيرماه) بر اساس برنامه ريزي گروه آموزشي زيربط

ب- نيمه اول شهريور ماه بر اساس برنامه ريزي گروههاي آموزشي زيربط

لذا شايسته است دانشجويان برگه آمادگي دفاع را با امضاء استاد راهنما و مشاور حداكثر براي برنامه زمانبندي الف تا 96/03/28 و براي برنامه زمانبندي دفاع ب تا 96/04/28 به مديران محترم گروههاي تخصصي تحويل تا با تعيين داوران برنامه ريزي دفاع انجام گردد.

 ***************************************************
 

دانشجوي گرامي همراه داشتن كارت امتحانات و كارت شناسايي معتبر براي ورود به جلسه امتحان الزامي است.

از ورود دانشجويان بدون كارت به جلسه امتحان ممانعت مي گردد.

دانشجوي گرامي با توجه به اينكه در زمان امتحانات تمام پرسنل دانشگاه درگير برگزاري امتحانات مي باشند در زمان باقيمانده تا امتحانات براي بررسي سامانه خود اقدام و در صورت مشكل به قسمت مربوطه براي رفع مشكل اقدام نماييد.

 
 
كلاسهاي استاد نصري 5شنبه21 ارديبهشت ماه تشكيل نميشود
قابل توجه دانشجويان معماري:كليه كلاسهاي پنجشنبه استاد جمشيدي تاپايان نيمسال جاري روزهاي چهارشنبه برگزار ميشودتاريخ اطلاع:19 ارديبهشت
 قابل توجه دانشجويان استاد ايرواني:روزسه شنبه 96/02/12استاد ايرواني در واحد حضور ندارندتاريخ اطلاع11ارديبهشت ساعت13
 كليه كلاسهاي استاد ميرزايي پنجشنبه7 ارديبهشت برگزار ميگردد
 كليه كلاسهاي استاد جمشيدي 7/2/96برگزار نميگرددجبراني آنروز چهارشنبه 13/2/96از8تا12دركلاس 301 خواهدبودتاريخ اطلاع6/2/96ساعت9صبح
فيزيولوژي تكميلي استاد كدخدايي پنجشنبه 7 ارديبهشت ساعت 9 برگزار مي گردد.
 

 

 
كلاس طرحهاي تكميلي دكتر كدخدايي 5شنبه 31فروردين تشكيل ميشودحضورالزاميست
 كليه كلاسهاي استاد دكتر حيدري اين هفته چهارشنبه وپنجشنبه مورخ23و24فروردين تشكيل نميگرددجبراني متعاقبا اعلام ميشود.
قابل توجه دانشجويان ارشد معماري داخلي كلاسهاي  اقاي دكترميرزايي پنجشنبه 24 فروردين تشكيل ميگردد
قابل توجه دانشجويان ارشد زراعت:كلاس فيزيولوژي تكميلي استاد كدخدايي پنجشنبه 96/01/24ازساعت 9صبح تشكيل ميگردد.حضور تمامي دانشجويان الزاميست درصورت عدم حضور،حذف صورت ميگيرد
 كليه كلاسهاي استاد يزدي چهارشنبه 16وپنجشنبه17 فروردين تشكيل نخواهد شد جبراني هفته آينده خواهد بود
 *****************************************************************************************************************************************8
 كليه كلاسهاي استاد حكمت پناه پنجشنبه19 اسفند برگزارنميشود جبراني متعاقبا اعلام ميگرددتاريخ اعلام18 اسفند ساعت14
كليه كلاسهاي استاد جمشيدي پنجشنبه 19 اسفند برگزار نميشود جبراني متعاقبا اعلام ميگرددتاريخ اعلام چهارشنبه 18 اسفند ساعت 12
كليه كلاسهاي استاد قرباني پنجشنبه19اسفندماه تشكيل نميگردد جبراني متعاقبا اعلام ميشود
كليه كلاسهاي  استاد ميرزايي پنجشنبه19اسفندماه برگزار خواهد شد
 قابل توجه كليه دانشجويان رشته مديريت ساخت وپروژه (تمامي وروديها):كلاسها  اين هفته چهارشنبه وپنجشنبه طبق برنامه اعلام شده برگزار خواهد شدتاريخ اعلام:3 اسفند
:كليه كلاسهاي هفته آينده طبق برنامه تشكيل خواهد شدتاريخ اعلام اطلاعيه: 95/11/16
قابل توجه دانشجويان ارشدرشته معماري
قابل توجه دانشجويان گرامي : استاد يزدي روز چهارشنبه 15 ديماه در واحد حضور ندارند و تاريخ حضور ايشان  شنبه 18ديماه ميباشد.
كلاسهاي  استاد ميرزايي چهارشنبه 15ديماه تشكيل  خواهد شد.
 
كلاسهاي جبراني استاد واصفيان چهارشنبه 15ديماه ساعت 9 تشكيل  خواهد شد.
 

 

 
 
 
 
كلاس جبراني هيدرولوژي دكتر نصري روز پنجشنبه2ديماه ساعت 8تا12برگزار ميگردددانشجويان تحصيلات تكميلي كه در شش ماه گذشته دفاع نموده اند در صورتيكه كه درخواست ارائه مقاله خود را به دفتر پژوهش ارائه ننمايند نمره جلسه دفاع به عنوان نمره نهايي تلقي، و به آموزش جهت مراحل فارغ التحصيلي اعلام مي شود. لذا شايسته است در صورت ارائه مقاله به دفتر پژوهش مراجعه نماييد.
 
دانشجوياني كه در ترم بهمن تمايل به دفاع دارند حداكثر تا 15 ديماه 95 مهلت دارند رساله مورد تاييد استاد راهنما و مشاور را به همراه تسويه حساب مالي و آموزشي به دفتر گروه كارشناسي ارشد تحويل نمايند، تا نسبت به تعيين داور داخلي و خارجي گروه اتخاذ تصميم، و مراحل دفاع در بهمن ماه براي آنان ميسر گردد.

 

كلاس جبراني طرح 2معماري استاد ايرواني سه شنبه 30اذرماه تشكيل  خواهد شدكلاس جبراني طرح 2داخلي نيز پنج شنبه2 دي خواهد بودتاريخ اطلاع:18 اذر
قابل توجه دانشجويان ارشد صنايع غذايي:كلاسهاي جبراني استاد دكتر احمدي در روزهاي جمعه19 و26اذر و3 ديماه برگزار ميگردد تاريخ اطلاعيه:17 اذرماه
قابل توجه دانشجويان ارشد معماري كلاسهاي اقاي دكتر ميرزايي چهارشنبه 17اذر از ساعت 10صبح تشكيل خواهد شد تاريخ اطلاعيه 16 اذر
قابل توجه دانشجويان ارشد معماري كليه كلاسهاي استاد ايرواني روز چهارشنبه17اذر تشكيل نميشود جبراني متعاقبا اعلام ميگرددتاريخ اطلاعيه95/09/15
 قابل توجه دانشجويان  ارشد:كليه كلاسهاي جبراني اقاي دكتر يزدي پنجشنبه 11 اذر برگزار ميگرددتاريخ اطلاعيه:9 اذر ساعت 13
كليه كلاسهاي استاد باستاني سه شنبه9 اذر تشكيل نميشود 
 كليه كلاسهاي دكتر قرباني پنجشنبه 11اذرماه برگزار نميگردد
اطلاعيه مهم درخصوص جبراني كلاس هيدرولوژي دكتر نصري :جبراني درس هيدرولوژي كارشناسي ارشد وكارشناسي روز پنجشنبه 4 اذرماه در 3 جلسه ازساعت 8 تا 15 در واحد اردستان برگزار ميگرددتاريخ اطلاع 95/09/03
اطلاعيه مهم:كليه كلاسهاي استاددكتر يزدي چهارشنبه وپنجشنبه 3و4 اذرماه تشكيل نخواهدشد جبراني متعاقبا اعلام ميگردد تاريخ اطلاع:95/09/02ساعت10:00صبح
 به اطلاع دانشجويان ارشدمعماري ميرساندكليه كلاسهاي دكتر ميرزايي چهارشنبه 95/08/19 ساعت 8تا19 برگزار ميشودتاريخ اعلام:95/08/18
 كليه كلاسهاي اقاي دكتريزدي چهارشنبه وپنجشنبه 19و20ابان تشكيل نخواهد شد  تاريخ ويرايش:95/08/13
كليه كلاسهاي استاد دكتر قرباني پنجشنبه 95/08/13 برگزار نميگرددجبراني متعاقبا اعلام ميشودتاريخ ويرايش:95/08/12
 اطلاعيه  تاريخ ويرايش
 به اطلاع دنشجويان رشته معماري داخلي ميرساند كلاسهاي طرح آقاي دكتر كبيري ساماني روز جمعه مورخ 95/08/07 در واحد اردستان برگزار ميگردد.
 95/08/06
 كليه كلاسهاي آقاي دكتر يزدي روز پنجشنبه مورخ 95/08/06 برگزار نمي شود و جبراني آن متعاقبا اعلام ميشود. 95/08/05
كليه كلاسهاي استاد جمشيدي روز پنجشنبه95/08/06 برگزار ميشود جبراني طرح 1 دانشجويان ارشد معماري داخلي نيز در همين روز برگزار ميگردد 95/08/05
كليه كلاسهاي دكتر ميرزايي چهارشنبه95/08/05 تشكيل ميگردد 95/08/04
كلاسهاي ارشد معماري و دكتري معماري پنجشنبه 29 مهر تشكيل ميشود
كليه كلاسهاي استاد جمشيدي روز چهارشنبه 95/07/28 برگزار نمي گردد.  
 
 
 

 


 
تعداد بازدید: 6218
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد اردستان میباشد.
Powered by DorsaPortal